Fagskolenivå

Nettskoler som tilbyr godkjent fagskoleutdanning, har eksamensrett innenfor dette skoleslaget.