Videregående nivå

Elever som tar kurs i videregående opplæring på en nettskole, må gå opp til eksamen i faget/fagene ved en videregående skole fordi nettskolene ikke har eksamensrett på videregående opplæring.