Nettskoler

Begrepet nettskoler ble innført ved voksenopplæringsloven 2009. Tidligere ble disse skolene kalt fjernundervisningsinstitusjoner. Denne statistikken omhandler kun de 21 nettskolene som i dag er godkjent av departementet etter denne loven. Den første individbaserte statistikken om dette skoleslaget ble publisert i desember 2012.