Fastrentelån

Binding av renten er en form for forsikring mot renteøkninger. Er fastrentene lavere enn forventet flytende rente, kan andelen utlån med rentebinding øke. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, betales normalt en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende, mens låntakeren mottar underkursen om fastrenten lavere enn den flytende renten.