Utlånsmargin

Differansen mellom utlånsrente til kunder og NIBOR, som er renta på lån mellom banker.