Ordinær

Ordinær utdanning er her definert som utdanning som hverken er etter- eller videreutdanning eller fjernundervisning. Personer som tar slik utdanning, omtales i denne teksten som ordinære studenter.