Rammelån med pant i bolig

Boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme, vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi, bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har benyttet seg av. Fastrente tilbys ikke for denne lånetypen.