CO2-ekvivalent

En enhet som sammenveier utslipp av forskjellige klimagasser til den globale oppvarmingseffekten som utslipp av 1 tonn CO 2 vil ha i løpet av 100 år. Andre klimagasser har en til dels mye sterkere oppvarmingseffekt enn CO 2 . For eksempel gir 1 tonn metan samme klimaeffekt som 21 tonn CO 2 , mens 1 tonn av fluorgassen SF 6 tilsvarer hele 23 900 tonn CO 2 .