Göteborgprotokollen

Avtalen setter grenser for utslippene av svovel (SO2 ), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC), ammoniakk (NH3 ) og nitrogenoksider (NOX ).

Årlig utslippsforpliktelse i Göteborgprotokollen:

SO2 : 22 000 tonn
NOX : 156 000 tonn
NH3 : 23 000 tonn
NMVOC: 195 000 tonn