Fysisk vold

Fysisk vold vil si fysisk mishandling i familieforhold, vold mot offentlig tjenestemann samt alle typer av vold som er spesifisert under forbrytelser mot liv, legeme og helbred (Straffeloven av 1902, kapittel 22).