Innvandrere

Personer født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.