F-lån

F-lån gis fra Norges Bank til bankene som et ledd i likviditetstilførselen. Dette er lån med sikkerhet i verdipapirer til fast rente og gitt løpetid.