Spedbarnsdødelighet

Antall døde barn under ett år per 1 000 levendefødte i første leveår.