Statens pensjonsfond Norge

Statens pensjonsfond ble med virkning fra 1. januar 2006 etablert som en overbygning over Statens pensjonsfond utland (tidligere Statens petroleumsfond) og Statens pensjonsfond Norge (tidligere Folketrygdefondet). I motsetning til Statens pensjonsfond utland investerer Statens pensjonsfond Norge hovedsakelig i Norge og de andre nordiske landene.