Terminalpassasjer

Summen av passasjerer om bord ved ankomst og ved avgang. Passasjerer i transfer og transitt er talt to ganger.