Fellingsprosent

Viser hvor stor prosentvis andel av de tillatt felte dyrene som blir felt.