Ă…rsoverskot

Driftsresultat pluss finansresultat, avsetning til skatt og netto ekstraordinære kostnader.