Gårdbruker/bruker

Den personen som er hovedansvarlig for drifta av en jordbruksbedrift (et gårdsbruk). En jordbruksbedrift omfatter også hagebruk og husdyrhold.