Rammelån med pant i bolig

Ofte kalt boligkreditt eller fleksilån, og er et boliglån som gis med pant i fast boligeiendom. Innenfor en tilgjengelig kredittramme – vanligvis 60-80 prosent av boligens salgsverdi – bestemmer kunden selv hvordan denne kreditten skal disponeres. Renter betales kun for det beløp kunden til enhver tid har i lån. Det er kun banker og kredittforetak som tilbyr denne utlånstypen. Utlånstypen ble innført i januar 2006.