Gøteborgprotokollen

Avtalen setter grenser for utslippene av svovel (SO2), flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC), ammoniakk (NH3) og nitrogenoksider (NOX). 

Ă…rlig utslippsforpliktelse for 2020, gitt som prosentvis reduksjon fra 2005:

SO2: 10 prosent

NOX: 23 prosent

NH3: 8 prosent

NMVOC: 40 prosent