yrke_oppslag_120418_161724
ABONNEMENTSELGER '5223102
ABONNEMENTSJEF '1233101
ACCOUNT MANAGER '3415111
AD-ASSISTENT '3419111
ADJUNKT (GRUNNSKOLE) '3310112
ADJUNKT (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320104
ADJUNKT (YRKESFAG) '3341103
ADJUTANT '0113115
ADMINISTRASJONSDIREKTØR '1231103
ADMINISTRASJONSKONSULENT '3431106
ADMINISTRASJONSKONSULENT (KONTORARBEID) '4114134
ADMINISTRASJONSMEDARBEIDER '3431129
ADMINISTRASJONSRÅDMANN '1227206
ADMINISTRASJONSSEKRETÆR '3431101
ADMINISTRASJONSSJEF '1231126
ADMINISTRASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225123
ADMINISTRATIV LEDER '3431114
ADMINISTRATIV MELLOMLEDER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN) '1228189
ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1210214
ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210120
ADMINISTRERENDE OVERLEGE '1228129
ADMIRAL '0113114
ADVOKAT '2521106
ADVOKATASSISTENT '4113127
ADVOKATFULLMEKTIG '2521107
ADVOKATSEKRETÆR '4113103
AEROBICINSTRUKTØR '3475116
AEROBICLEDER '3475128
AFIS-FULLMEKTIG '4133101
AGENT (SELGER) '3415117
AGRONOM '3212101
AGRONOM, SIVIL '2212102
AGRONOMASSISTENT(FYLKE) '3212102
AGROTEKNIKER '3212103
AIRPURSER '5111106
AIRSTEWARD '5111116
AIS-FULLMEKTIG '4133122
AKKVISISJONSSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1233106
AKROBAT '3473102
AKSJEMEGLER '3411101
AKTIVITETSKOORDINATOR (KONTOR) '4114130
AKTIVITETSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131111
AKTIVITETSLEDER (HOTELL, BUTIKKSENTER) '5149101
AKTIVITETSLEDER (OMSORGSARBEID) '5132106
AKTIVITØR '5139117
AKTMODELL '5210103
AKTUAR '2121101
AKUPUNKTØR '3229105
AKVAKULTURARBEIDER '6310105
ALARMMONTØR '7242107
ALARMMONTØR (BRANNSIKRING) '5161119
ALARMOPERATØR '5161115
ALARMSENTRALLEDER '4223107
ALDERSHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319105
ALDERSHJEMSBESTYRER (OVER 9 ANSATTE) '1228116
ALLMENNINGBESTYRER '3213109
ALLMENNLÆRER '3310101
ALLMENNPRAKTISERENDE LEGE '2221102
ALLMENNPRAKTISERENDE TANNLEGE '2222101
ALTMULIGMANN (BRYGGERI) '8277123
ALTMULIGMANN (BYGG OG ANLEGG) '9310105
ALTMULIGMANN (FOREFALLENDE ARBEID FOR PRIVATPERSONER OG -HUSHOLDNINGER) '9120104
ALTMULIGMANN (HOTELL, RESTAURANT) '9152102
ALTMULIGMANN (INDUSTRI) '9320103
ALTMULIGMANN (LAGER OG GODSHÅNDTERING) '9330106
ALTMULIGMANN (PRIVATHJEM) '9120105
ALUMINIUMSKONSTRUKSJONSARBEIDER '7214103
AMANUENSIS '2310102
AMBASSADERÅD '1120137
AMBASSADESEKRETÆR '2419105
AMBASSADØR '1120138
AMBULANSEARBEIDER '5139131
AMBULANSEBÅTFØRER '5139125
AMBULANSEMEDHJELPER (UFAGLÆRT) '5139126
AMBULANSEPERSONELL '5139122
AMBULANSESJEF '1228118
AMBULANSESJÅFØR '5139118
AMBULERENDE VAKTMESTER '5163118
AMMONIAKKOKER '8159116
ANALYTIKER (FORSIKRING) '3412114
ANDRE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.) '1142110
ANDRE SCENEKUNSTNERE '3473106
ANDREMASKINIST (SKIP) '3141107
ANDRESTYRMANN '3142114
ANESTESILEGE '2221103
ANESTESISYKEPLEIER '2230123
ANIMASJONSPROGRAMMERER '2130157
ANIMATØR '2552112
ANLEGGSARBEIDER '7126104
ANLEGGSDYKKER '7216101
ANLEGGSGARTNER '7129106
ANLEGGSGARTNERMESTER '7129104
ANLEGGSLEDER '7126108
ANLEGGSMASKINFØRER '8331112
ANLEGGSMASKINFØRER (LÆRLING) '8331122
ANLEGGSMASKINKJØRER '8331101
ANLEGGSMASKINMEKANIKER '7233101
ANLEGGSMASKINREPARATØR '7233103
ANLEGGSOPERATØR (OLJE) '3116156
ANLEGGSRØRLEGGER '7134112
ANNENFLYGER '3143101
ANNENMASKINIST '3141101
ANNONSEAKKVISITØR (STRATEGI OG RÅDGIVNING) '3429101
ANNONSEAKKVISITØR (TELEFONSALG) '5223101
ANNONSEBEHANDLER '5223107
ANNONSEKONSULENT (AVIS) '5223116
ANNONSEKONSULENT (BEDRIFTSMARKED) '3415138
ANNONSEKONSULENT (SELGER) '5223114
ANNONSESELGER '5223103
ANNONSESJEF '1233102
ANRETNINGSASSISTENT '9133109
ANRETNINGSHJELP '9133113
ANTENNETEKNIKER '7242111
ANTIKVAR '2531101
APOTEKER '2224101
APOTEKMEDARBEIDER '5221140
APOTEKTEKNIKER '5137101
APPARATLEDER (SKJERMBILDEFOTO) '5139101
APPLIKASJONSPROGRAMMERERE '2130160
APPRETURARBEIDER (TEKSTIL) '8266117
ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTØR '1210216
ARBEIDSDIREKTØR '1210178
ARBEIDSFORMIDLER '3444109
ARBEIDSFORMIDLER (OFFENTLIG FORMIDLING) '3444105
ARBEIDSFORMIDLER (PRIVAT FORMIDLING) '3423101
ARBEIDSFORSKNINGSINGENIØR '3119101
ARBEIDSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT) '5139139
ARBEIDSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT) '5139134
ARBEIDSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131113
ARBEIDSLEDER (BRYGGERI) '8277137
ARBEIDSLEDER (BYGG) '7125115
ARBEIDSLEDER (BÅTSMANN) '8341104
ARBEIDSLEDER (DISTRIBUSJON) '4133154
ARBEIDSLEDER (ELEKTRIKER) '7241132
ARBEIDSLEDER (ENERGIVERK) '8161108
ARBEIDSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON) '8274119
ARBEIDSLEDER (GRUVE) '8111114
ARBEIDSLEDER (INDUSTRI) '8272122
ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - EGG OG FJÆRFE) '6122103
ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - HUSDYR) '6121119
ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KOMBINASJONSBRUK) '6130105
ARBEIDSLEDER (JORDBRUK - KORN) '6111110
ARBEIDSLEDER (KERAMISK DEKOR) '8131112
ARBEIDSLEDER (KERAMISK FORMING) '8131113
ARBEIDSLEDER (KJØKKEN) '5122127
ARBEIDSLEDER (KJØTTINDUSTRI) '8272120
ARBEIDSLEDER (LAGER/TRANSPORT) '4132110
ARBEIDSLEDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING) '8141134
ARBEIDSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113130
ARBEIDSLEDER (OMSORGSARBEID) '5132103
ARBEIDSLEDER (PSYKISK HELSEARBEID) '5139145
ARBEIDSLEDER (RENHOLD) '3433104
ARBEIDSLEDER (SKOGBRUK) '6210105
ARBEIDSLEDER (TEKNISKE HJELPEMIDLER) '8281106
ARBEIDSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON) '7243109
ARBEIDSLEDER (TREBÅTBYGGING) '7422102
ARBEIDSLEDER (TREVARE) '8141133
ARBEIDSLEDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126119
ARBEIDSLEDER (VEKSTBEDRIFT) '5139129
ARBEIDSLEDER (VERNET BEDRIFT) '5139123
ARBEIDSMEDISINER '2221145
ARBEIDSMILJØSJEF '1232105
ARBEIDSPSYKOLOG '2545103
ARBEIDSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '7126101
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116157
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113109
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112116
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (KJEMI) '3115106
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (MASKIN) '3114101
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119102
ARBEIDSSTUDIEINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142101
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) '3111139
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113110
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112118
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (KJEMI) '3115119
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (MASKIN) '3114102
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (METALLURGI) '3116158
ARBEIDSSTUDIETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119103
ARBEIDSTERAPEUT (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131119
ARBEIDSTERAPEUT (HELSE- OG OMSORG) '5132109
ARBEIDSTILRETTELEGGER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT) '5139140
ARBEIDSTILRETTELEGGER (ATTFØRINGSBEDRIFT) '5139128
ARBEIDSTILRETTELEGGER (VERNET BEDRIFT) '5139124
ARBEIDSTILSYNSKONTROLLØR '3152138
ARBEIDSTILSYNSRÅDGIVER '3152136
ARBEIDSTRENINGSTILRETTELEGGER '2512132
AREA MANAGER '3415133
AREA SALES MANAGER '3415131
AREALPLANLEGGER '2141113
ARKEOLOG '2543101
ARKITEKT, SIVIL '2141115
ARKIVAR (MUSEUM, OFF.ARKIV. OL.) '2531102
ARKIVASSISTENT '4141102
ARKIVLEDER '2531119
ARKIVMEDARBEIDER '4141101
ARKIVSJEF '1239102
AROMATERAPEUT '5141111
ARRANGEMENTSPLANLEGGER '4113128
ARRANGEMENTSSJEF (KULTURARRANGEMENT) '1229130
ARRANGEMENTSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT) '1229123
ARRESTFORVARER '5162105
ART DIRECTOR (REKLAME) '1234101
ASFALTARBEIDER '9310106
ASFALTLEGGER '7126115
ASFALTMASKINKJØRER '8331106
ASFALTVERKARBEIDER '8159142
ASFALTVERKSFØRER '8331124
ASFALTØR '8331114
ASPIRANT (BALLETTDANSER) '2554109
ASPIRANT (BRANNVESEN) '5161108
ASPIRANT (UTENRIKSTJENESTEN) '2419118
ASSISTENT (ALTERNATIV BEHANDLING) '5139149
ASSISTENT (BARNEHAGE) '5131109
ASSISTENT (BARNEPARK) '5131127
ASSISTENT (FRITIDSKLUBB) '5131122
ASSISTENT (HJEMMEHJELP) '5133107
ASSISTENT (PU) '5139146
ASSISTENT (SKOLE) '5131129
ASSISTENT (SKOLEFRITIDSORDNING) '5131115
ASSISTENTFOTOGRAF (FILM OG FJERNSYN) '3131101
ASSISTENTIMAM '2560124
ASSISTENTLEGE '2221104
ASSISTERENDE ADMINISTRERENDE DIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1210215
ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER) '1228158
ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER) '1228155
ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227245
ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESSTER) '1228170
ASSISTERENDE AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER) '1228171
ASSISTERENDE AVDELINGSSYKEPLEIER '3231104
ASSISTERENDE BALLETTSJEF '2554110
ASSISTERENDE BANKSJEF '1226117
ASSISTERENDE BESTYRER (OMSORGSARBEID) '5132110
ASSISTERENDE BORER '8113105
ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1314108
ASSISTERENDE BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210197
ASSISTERENDE BYFOGD '2522114
ASSISTERENDE DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210150
ASSISTERENDE ENHETSLEDER (HELSETJENESTER) '1228159
ASSISTERENDE ENHETSLEDER (HELSETJENESTER) '1228156
ASSISTERENDE ENHETSLEDER (SOSIALTJENESTER) '1228173
ASSISTERENDE ENHETSLEDER (SOSIALTJENESTER) '1228172
ASSISTERENDE ETATSJEF (ELDREOMSORG) '1227278
ASSISTERENDE ETATSJEF (HELSETJENESTER) '1227275
ASSISTERENDE ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN) '1227196
ASSISTERENDE ETATSJEF (SOSIALOMSORG) '1227281
ASSISTERENDE ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING) '1227286
ASSISTERENDE FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227150
ASSISTERENDE FISKERIDIREKTØR '1210179
ASSISTERENDE FORVALTNINGSSJEF '1231125
ASSISTERENDE FYLKESARBEIDSSJEF '1227149
ASSISTERENDE FYLKESHELSESJEF '1227195
ASSISTERENDE FYLKESLEGE '1227207
ASSISTERENDE FYLKESMANN '1120151
ASSISTERENDE FYLKESRÅDMANN '1120126
ASSISTERENDE FYLKESSYKEHUSSJEF '1227208
ASSISTERENDE FYLKESTANNLEGE '1227148
ASSISTERENDE HELSEDIREKTØR '1210187
ASSISTERENDE KJØKKENSJEF '5122111
ASSISTERENDE KOMMUNEGARTNER '6112103
ASSISTERENDE KRINGKASTINGSSJEF '1210149
ASSISTERENDE OVERJORDMOR '2230111
ASSISTERENDE OVERLEGE '2221136
ASSISTERENDE OVERSYKEPLEIER '3231106
ASSISTERENDE REGJERINGSADVOKAT '1210188
ASSISTERENDE RIKSADVOKAT '1210189
ASSISTERENDE RIKSMEKLINGSMANN '1227209
ASSISTERENDE RÅDMANN '1120125
ASSISTERENDE SJEFFLYGELEDER '1225150
ASSISTERENDE SJEFSPSYKOLOG '2545106
ASSISTERENDE SJEFSTRÅLETERAPEUT '3221116
ASSISTERENDE SJEFSYKEPLEIER '1228119
ASSISTERENDE SJØFARTSDIREKTØR '1227210
ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1319101
ASSISTERENDE STYRER (HELSEOMSORG - OVER 9 ANSATTE) '1228104
ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319102
ASSISTERENDE SYKEPLEIESJEF (OVER 9 ANSATTE) '1228140
ASSISTERENDE SYSSELMANN '1120148
ASSISTERENDE TÅRNARBEIDER '8113116
ASSISTERENDE TÅRNMANN '8113108
ASSISTERENDE VAKTMESTER '5163107
ASSURANDØR (FORSIKRING) '3412101
ASTROFYSIKER '2111101
ASTROLOG '5149102
ASTRONOM '2111102
ATOMFYSIKER '2111103
ATTACHE '1120139
ATTFØRINGSKONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN) '3444101
ATTFØRINGSKOORDINATOR '2512133
ATTFØRINGSLEDER '5139136
AUDIOGRAF '3221102
AUDIOLOG '2221143
AUDIOMETRIASSISTENT '5139102
AUDIOPEDAGOG '2340104
AUKSJONARIUS '3417103
AU-PAIR '5136109
AUTOKLAVOPERATØR (STERILISERER) '8272101
AUTOKLAVPASSER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159118
AUTOLINEFISKER '6411108
AUTOMASJONSINGENIØR '3113128
AUTOMASJONSMEKANIKER '7235110
AUTOMATIKER '7243101
AUTOMATIKKMEKANIKER '7235102
AUTOMATISERINGSMEKANIKER '7235104
AUTOMATISERINGSMONTØR '7235103
AUTOMATPÅFYLLER '9153108
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER '2511102
AVDELINGSARKITEKT '2141102
AVDELINGSASSISTENT (RENHOLD) '9132116
AVDELINGSBANKSJEF '1226116
AVDELINGSBETJENT '9132125
AVDELINGSBIBLIOTEKAR '3493106
AVDELINGSBIOINGENIØR '3211117
AVDELINGSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.) '1221129
AVDELINGSDIREKTØR (AVIS) '1222158
AVDELINGSDIREKTØR (BERGVERKSDRIFT) '1222119
AVDELINGSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) '1223109
AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT) '1226145
AVDELINGSDIREKTØR (EIENDOMSDRIFT) '1226144
AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226118
AVDELINGSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226151
AVDELINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON) '1226138
AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER) '1228120
AVDELINGSDIREKTØR (HELSETJENESTER) '1228160
AVDELINGSDIREKTØR (HOTELL) '1224108
AVDELINGSDIREKTØR (INDUSTRI) '1222121
AVDELINGSDIREKTØR (JORDRBUK, SKOGBRUK) '1221108
AVDELINGSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222108
AVDELINGSDIREKTØR (MARITIM) '1225160
AVDELINGSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227190
AVDELINGSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222120
AVDELINGSDIREKTØR (RESTAURANT) '1224131
AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER) '1228175
AVDELINGSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER) '1228174
AVDELINGSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225101
AVDELINGSDIREKTØR (UNDERVISNING) '1228121
AVDELINGSDIREKTØR (VAREHANDEL) '1224107
AVDELINGSDIREKTØR AKVAKULTUR MV. '1221130
AVDELINGSDIREKTØR HOTELL '1224126
AVDELINGSDIREKTØR RESTAURANT '1224132
AVDELINGSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV. '1221122
AVDELINGSERGOTERAPEUT '3226114
AVDELINGSGARTNER '7129102
AVDELINGSHJELP '5139109
AVDELINGSINGENIØR (AVFALLSDEPONI) '3119149
AVDELINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116131
AVDELINGSINGENIØR (BIOINGENIØR) '3211113
AVDELINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111133
AVDELINGSINGENIØR (DATA) '3120112
AVDELINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112124
AVDELINGSINGENIØR (JORDSKIFTE) '3111107
AVDELINGSINGENIØR (KJEMI) '3115108
AVDELINGSINGENIØR (KVALITET) '2149127
AVDELINGSINGENIØR (MASKIN) '3114121
AVDELINGSINGENIØR (MATFORSKNING) '2212122
AVDELINGSINGENIØR (MILJØRETTET HELSEVERN) '2149135
AVDELINGSINGENIØR (OPPMÅLING) '3111109
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142102
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144101
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143101
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147105
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148115
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146103
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145101
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI OG OFFSHORETEKNOLOGI) '2147126
AVDELINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144133
AVDELINGSJORDMOR '2230108
AVDELINGSLANDSKAPSARKITEKT '2141112
AVDELINGSLEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER) '1229126
AVDELINGSLEDER (ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING) '1226139
AVDELINGSLEDER (ANNNEN SOSIAL OG PERSONLIG TJENESTEYRING) '1229106
AVDELINGSLEDER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT) '5139138
AVDELINGSLEDER (ARBEIDSTRENINGSBEDRIFT) '1228152
AVDELINGSLEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT) '5139137
AVDELINGSLEDER (AVIS) '1222154
AVDELINGSLEDER (BANK) '1226101
AVDELINGSLEDER (BARNEHAGE) '3320103
AVDELINGSLEDER (BERGVERKSDRIFT) '1222127
AVDELINGSLEDER (BIBLIOTEK) '3493107
AVDELINGSLEDER (BUTIKK) '5221101
AVDELINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG) '1223111
AVDELINGSLEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET) '1226140
AVDELINGSLEDER (EIENDOMSDRIFT) '1226122
AVDELINGSLEDER (ENGROS- FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '5224106
AVDELINGSLEDER (ENGROS) '1224122
AVDELINGSLEDER (FISKE) '1221107
AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER) '1228113
AVDELINGSLEDER (HELSETJENESTER) '1228161
AVDELINGSLEDER (HJEMMETJENESTEN) '3431132
AVDELINGSLEDER (HOTELL) '1224104
AVDELINGSLEDER (HUMANITÆR ORG.) '1229131
AVDELINGSLEDER (INDUSTRI) '1222118
AVDELINGSLEDER (INTERESSEORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE) '1229122
AVDELINGSLEDER (JORDBRUK) '1221111
AVDELINGSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222136
AVDELINGSLEDER (MUSEUM) '1229132
AVDELINGSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227153
AVDELINGSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222128
AVDELINGSLEDER (PARK OG IDRETT) '1221112
AVDELINGSLEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '1222161
AVDELINGSLEDER (RADIO OG FJERNSYN) '1229125
AVDELINGSLEDER (REISELIV) '3414114
AVDELINGSLEDER (RESTAURANT) '1224103
AVDELINGSLEDER (RESTAURATØR) '1224111
AVDELINGSLEDER (SKOGBRUK) '1221104
AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER) '1228177
AVDELINGSLEDER (SOSIALTJENESTER) '1228176
AVDELINGSLEDER (SYKEHUS) '1228149
AVDELINGSLEDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON) '7243108
AVDELINGSLEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225131
AVDELINGSLEDER (TREVARE) '8141129
AVDELINGSLEDER (UNDERVISNING) '1228114
AVDELINGSLEDER/FYSIOTERAPEUT '3226115
AVDELINGSOVERLEGE '1228130
AVDELINGSPSYKOLOG '2545114
AVDELINGSRADIOGRAF '3221112
AVDELINGSSEKRETÆR '4113111
AVDELINGSSJEF (AKVAKULTUR MV.) '1221131
AVDELINGSSJEF (AVIS) '1222157
AVDELINGSSJEF (BERGVERK) '1222133
AVDELINGSSJEF (BUTIKK) '5221102
AVDELINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223114
AVDELINGSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226129
AVDELINGSSJEF (FORSIKRING) '3412109
AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER) '1228133
AVDELINGSSJEF (HELSETJENESTER) '1228162
AVDELINGSSJEF (HOTELL) '1224115
AVDELINGSSJEF (INDUSTRI) '1222144
AVDELINGSSJEF (IT) '1236114
AVDELINGSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK) '1221114
AVDELINGSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222145
AVDELINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227228
AVDELINGSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222146
AVDELINGSSJEF (POLITI) '1227108
AVDELINGSSJEF (POST) '1225103
AVDELINGSSJEF (RESTAURANT) '1224133
AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER) '1228179
AVDELINGSSJEF (SOSIALTJENESTER) '1228178
AVDELINGSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225102
AVDELINGSSJEF (UNDERVISNING) '1228132
AVDELINGSSJEF (VAREHANDEL) '1224114
AVDELINGSSJEF (VASKERI) '1229101
AVDELINGSSJEF AKVAKULTUR MV. '1221132
AVDELINGSSJEF HOTELL '1224127
AVDELINGSSJEF RESTAURANT '1224134
AVDELINGSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV. '1221123
AVDELINGSSOSIONOM '3460140
AVDELINGSSTRÅLETERAPEUT '3221108
AVDELINGSSYKEPLEIER '2230124
AVDELINGSVERNEPLEIER '3232106
AVDELINGSVETERINÆR '2223109
AVISBUD '9151101
AVLASTER '5139108
AVLASTER (BESØKSHJEM MV.) '5136111
AVLSKONSULENT '3212118
AVLØSER (HØNSERI) '6122106
AVLØSER (KJØTTPRODUKSJON) '6121136
AVLØSER (KOMBINASJONSBRUK) '6130101
AVLØSER (KORNPRODUKSJON) '6111116
AVLØSER (MELKEPRODUKSJON) '6121108
AVLØSER (SAUEHOLD) '6121135
AVLØSER (SVINEOPPDRETT) '6121132
B&B-VERT/VERTINNE '5121111
BABYSVØMMEINSTRUKTØR '3475112
BADEASSISTENT '5169101
BADEBESTYRER '5169102
BADEBETJENT '5169108
BADEMESTER '5169106
BADERREPARATØR '7237104
BADEVAKT '5169107
BAKER '7412101
BAKERIARBEIDER '8275101
BAKERIMEDARBEIDER '8275115
BAKERLÆRLING '7412112
BAKERMESTER '7412111
BAKTERIOLOG '2211101
BAKTERIOLOGITEKNIKER '3211126
BALLETTDANSER '2554101
BALLETTPEDAGOG '2554102
BALLETTSJEF '2554108
BANDASJEARBEIDER '7311114
BANDASJIST '7311108
BANEARBEIDER '7126118
BANEMESTER '5163105
BANEMONTØR '7126106
BANEREGIONSJEF '1225144
BANEREPERATØR '7126112
BANESERVICESJEF '1225122
BANESJEF '1225121
BANKANALYTIKER (HØYSKOLEKOMPETANSE) '3418106
BANKANALYTIKER (SIVILØKONOM) '2541137
BANKASSISTENT '4212107
BANKDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210101
BANKFULLMEKTIG '4212109
BANKFUNKSJONÆR '3418101
BANKKASSERER '4212101
BANKKONSULENT '3418102
BANKMEDARBEIDER '3418104
BANKREVISOR '3432103
BANKSJEF '1226108
BANKØKONOM '3418103
BARISTA '5123115
BARKEEPER '5123101
BARMEDARBEIDER '5123119
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER '5131106
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID) '5131132
BARNE- OG UNGDOMSKONSULENT '3460124
BARNE- OG UNGDOMSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) '3480103
BARNEBIBLIOTEKAR '3493108
BARNEHAGEASSISTENT '5131101
BARNEHAGEKONSULENT '3320108
BARNEHAGELÆRER '3320102
BARNEHAGEMEDARBEIDER '5131131
BARNEHAGESJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319107
BARNEHAGESJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228106
BARNEHAGESJEF (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1210207
BARNEHAGESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319117
BARNEHAGESTYRER (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228122
BARNEHJEMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1319106
BARNELEGE '2221130
BARNEOMBUD '1120140
BARNEPARKLEDER '5131102
BARNEPASSER '5136110
BARNEPLEIER '5131123
BARNESYKEPLEIER '2230116
BARNEVAKT '5136104
BARNEVERNSFULLMEKTIG '3460110
BARNEVERNSKONSULENT '3460105
BARNEVERNSKURATOR '3460109
BARNEVERNSPEDAGOG '3460126
BARNEVERNSPEDAGOG (PSYKISK HELSEARBEID) '3460146
BARNEVERNSSJEF '1228151
BARSJEF '5123120
BARTENDER '5123108
BASESJEF '1222109
BASKETBALLTRENER '3475103
BATTERIARBEIDER (TILVIRKNING) '8229104
BEDRIFTSBIBLIOTEKAR '3493109
BEDRIFTSFYSIOTERAPEUT '3226112
BEDRIFTSGUIDE '5113101
BEDRIFTSKONSULENT '2512109
BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING) '3412152
BEDRIFTSLEGE '2221105
BEDRIFTSOVERLEGE '2221137
BEDRIFTSPSYKOLOG '2545107
BEDRIFTSREVISOR '3432104
BEDRIFTSRÅDGIVER '2512110
BEDRIFTSRÅDGIVER (BANK) '3418131
BEDRIFTSSYKEPLEIER '3231101
BEDRIFTSØKONOM '2541117
BEFRAKTER (REDERI) '3422124
BEFRAKTER (SPEDISJON) '3422101
BEFRAKTNINGSSJEF (REDERI) '1225104
BEGRAVELSESBYRÅASSISTENT '5142102
BEGRAVELSESBYRÅMEDARBEIDER '5142101
BEGRAVELSESBYRÅSJÅFØR '5142106
BELEGGSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) '8267109
BEMANNINGSKONSULENT '3423110
BEMANNINGSKOORDINATOR '2512134
BEMANNINGSRÅDGIVER '3423111
BENKESNEKKER '7421108
BEREDSKAPSLEDER (BRANNVESEN) '5161120
BEREGNER (FORSIKRING) '3412102
BEREGNINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111102
BEREGNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113111
BEREGNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112119
BEREGNINGSINGENIØR (MASKIN) '3114103
BEREGNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119104
BEREGNINGSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142110
BERGFAGARBEIDER '8111105
BERGINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111132
BERGINGENIØR (GRUVEDRIFT) '3116159
BERGINGENIØR, SIVIL '2147127
BERGMESTER (GRUVEDRIFT) '8111101
BERGTEKNIKER (GRUVEDRIFT) '3116160
BERGVERKSARBEIDER '8111108
BERGVERKSINGENIØR, SIVIL '2145109
BERGVERKSOPERATØR '8111102
BESIKTIGELSESINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111116
BESIKTIGELSESINGENIØR (KJEMI) '3115120
BESIKTIGELSESINGENIØR (MASKIN) '3114104
BESIKTIGELSESKONSULENT (FORSIKRING) '3412113
BESIKTIGELSESMANN (SIKKERHET) '3152101
BESIKTIGELSESMANN (TAKSERING) '3417104
BESIKTIGELSESTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112101
BESKJÆRER (FRUKTTRÆR) '6111120
BESTMANN '6411124
BESTYRER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131121
BESTYRER (ELDREOMSORGSBOLIG) '5132104
BESTYRER (IDRETTSANLEGG) '5163115
BESTYRER (KANTINE) '5122112
BESTYRER (RENHOLD) '3433105
BESTYRER (SERVERINGSSTED) '5123109
BESTYRER (SKOGSARBEID) '6210106
BESTYRER (SOSIALOMSORG) '1228180
BESTYRER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126107
BESTYRER HELSETJENESTER '1228163
BETJENT '5163114
BETJENTFORMANN '5163124
BETONGARBEIDER '7122101
BETONGINDUSTRIARBEIDER '8214103
BETONGSAGER '7122110
BETONGVAREARBEIDER '8214102
BEVILLINGSINNEHAVER (FONDSMEGLER) '3411110
BIBLIOTEKAR '3493102
BIBLIOTEKASPIRANT '4141108
BIBLIOTEKASSISTENT '4141113
BIBLIOTEKFULLMEKTIG '4141111
BIBLIOTEKKONSULENT '3493110
BIBLIOTEKLEDER '3493111
BIBLIOTEKMEDARBEIDER '4141103
BIBLIOTEKSDIREKTØR '1210117
BIBLIOTEKSJEF '1229117
BIBLIOTEKVAKT '9152103
BIDRAGSFOGD '1227192
BILAGSKONTROLLØR (AVISBUD) '9151108
BILBERGER '8323111
BILBUD '8321114
BILDEKONSULENT (FORLAG) '3491142
BILDEREDAKTØR (FORLAG) '3491143
BILELEKTRIKER '7231112
BILGUMMIARBEIDER '7231106
BILINSPEKTØR '3152111
BILINSPEKTØR (MEKANISK BILVERKSTED) '7231129
BILKLARGJØRER '9142107
BILKOORDINATOR '3416105
BILLAKKERER '7142101
BILLEDHOGGER '2552102
BILLEDKONSULENT '2552110
BILLEDKUNSTNER '2552101
BILLEDMIKSER '3131102
BILLEDSKJÆRER (TRE) '7331101
BILLEDTEKNIKER '3131117
BILLETTEKSPEDITØR '4211101
BILLETTFORVALTER '4131127
BILLETTKONSULENT (REISEBYRÅ) '3414105
BILLETTKONTROLLØR (KINO, TEATER, KONSERTER OL.) '9152104
BILLETTSELGER '4211102
BILLETTSELGER (ARRANGEMENTER) '4211109
BILLETTØR (TRANSPORTMIDLER) '5112101
BILMEGLER (ENGROSALG) '3415136
BILMEKANIKER '7231101
BILMOTTAKER '9142102
BILOPPHOGGER '9160108
BILOPPRETTER '7217101
BILPLASSERER '9142109
BILPLEIER '9142101
BILRENSER '9142103
BILSAKKYNDIG '3152106
BILSELGER '5221103
BILSJEF (LASTEBIL OG VOGNTOG) '8323112
BILSKADEREPARATØR '7217102
BILTILSYNINSPEKTØR '3152102
BILTILSYNSSJEF '1225105
BILTRAFIKKDIREKTØR '1225142
BILUTLEIER '4222120
BILVERKSTEDSMEDARBEIDER '7231114
BINDER '8264103
BINGOASSISTENT '4213105
BINGOVERT '4213102
BIOINFORMATIKER '2130170
BIOINGENIØR '3211101
BIOINGENIØR I '3211105
BIOINGENIØR II '3211112
BIOINGENIØR III '3211106
BIOKJEMIKER '2113103
BIOKJEMITEKNIKER '3211127
BIOLOG '2211102
BIOPAT '3229101
BIRØKTER '6129102
BISKOP '1210184
BISTANDSATTACHE '1120117
BLANDEMASKINOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON) '8159119
BLANDER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159120
BLIKKENSLAGER '7213101
BLIKKENSLAGER (FERIEVIKAR) '7213110
BLIKKENSLAGER (VERKSTEDLEDER) '7213111
BLIKKENSLAGERMESTER '7213103
BLOGGER '2551127
BLOMSTERDEKORATØR '5222101
BLYGLASSMESTER '7133101
BLYGLASSMESTERSVENN '7133102
BLÅSEINSTRUMENTMAKER '7312101
BODSELGER '5221104
BOKBINDER '8252105
BOKBINDERASSISTENT '8252102
BOKBINDERMESTER '8252104
BOKBUSSASSISTENT (BIBLIOTEK) '4141109
BOKBUSSFØRER '8323106
BOKHANDLER '5221117
BOKHANDLERMEDARBEIDER '5221123
BOKHANDLERMEDHJELPER '5221105
BOKHOLDER '4121102
BOKHOLDERASSISTENT '4121117
BOKOLLEKTIVMEDARBEIDER '5132111
BOKSELGER '5221106
BOKTRYKKERMESTER '8251111
BOLIGKONSULENT '3431116
BOLIGLEDER (HVPU) '5139147
BOLIGRÅDMANN '1227212
BOLIGSJEF (EIENDOMSDRIFT) '1226142
BOLIGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227182
BOLIGUTLEIESJEF '3431117
BOMRINGVAKT '5164109
BOMVAKT '9152119
BONDE (FJÆRFE) '6122101
BONDE (HUSDYRPRODUKSJON) '6121114
BONDE (KOMBINASJONSBRUK) '6130102
BONDE (KORNPRODUKSJON) '6111102
BONDE (MELKEPRODUKSJON) '6121102
BOOKER '4221108
BOOKING- OG MARKEDSMEDARBEIDER (REISELIV) '3414102
BOOKINGANSVARLIG (HOTELL) '4222123
BOOKINGASSISTENT (HOTELL) '4222107
BOOKINGASSISTENT (REISEBYRÅ) '4221101
BOOKINGKOORDINATOR '3414106
BOOKINGMEDARBEIDER '4222124
BOOKINGMEDARBEIDER (HOTELL) '4222108
BOOKINGMEDARBEIDER (TUROPERATØR) '3414110
BOOKINGSEKRETÆR '4222127
BOOKINGSJEF (REISELIV) '3414115
BOOKMAKER '4213101
BOREARBEIDER '8113119
BOREDEKKSARBEIDER '8113101
BOREENTREPENØR '1222138
BOREFORMANN '7127103
BOREINGENIØR '3116161
BORELEDER '1222169
BOREOPERASJONSLEDER (OLJE) '3116167
BORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113121
BORER (TUNNEL- OG FJELLARBEID, SPRENGNING OL.) '7127106
BORESJEF '1222139
BOREVOGNSOPERATØR (GRUVEDRIFT) '8111106
BOREVÆSKEINGENIØR (OLJE) '3116162
BOTANIKER '2211103
BOVEILEDER (VERNEPLEIER) '3232103
BOWLINGMEDARBEIDER '5143110
BOWLINGVERT '5143109
BRANNFORMANN '5161107
BRANNINGENIØR '3151101
BRANNINSPEKTØR '3151102
BRANNISOLATØR '3151105
BRANNKONSTABEL '5161101
BRANNMESTER '5161116
BRANNSJEF '1227120
BRANNVAKT '5161102
BRANNVARSLERINSTALLATØR '5161118
BREFØRER '5113105
BRENNER (EMALJE, LAKK) '8159121
BRENNERIARBEIDER '8277109
BRENNEVINSARBEIDER '8277125
BRETTFORMER '7211113
BRETTVAKT (KRAFTSTASJON) '8161101
BRIGADER '0113110
BRIGADESJEF (BRANN- OG FEIERVESEN) '1227269
BROLEGGER '7129107
BROMALER '7142111
BROOPERATØR '8332101
BROVAKT '8332102
BRUKERMEDVIRKER (RUSOMSORG) '5139150
BRUKERSTØTTE IKT '3120130
BRUKSKUNSTNER '2552114
BRYGGEARBEIDER '9330101
BRYGGER (ØL) '8277130
BRYGGERIARBEIDER '8277126
BRYGGERIFORMANN '8277122
BRYGGERIINGENIØR, SIVIL '2146101
BRYGGERIMESTER '8277121
BRØNNBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113102
BRØNNINGENIØR (OLJE) '3116169
BRØNNINTERVENSJONSLEDER (OLJE) '3116168
BRØNNSERVICEOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114104
BRØNNSERVICETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114108
BRØYTEBILKJØRER '8331102
BUD '9151102
BUDEIE '6121103
BUDSJEF '1225106
BUDSJETTSJEF '1231104
BUDSJÅFØR '8321101
BUKKER (SKOPRODUKSJON) '8267114
BULLDOSERKJØRER '8331103
BUNADMEDARBEIDER '7431112
BUNKERSANSVARLIG '3416114
BUNNLÆRSTANSER (SKOPRODUKSJON) '8267111
BUNTMAKER '7433101
BUNTMAKERMESTER '7433102
BUSINESS CONTROLLER '2541113
BUSSFØRER '8322109
BUSSJÅFØR '8322108
BUTIKKDEKORATØR '3471121
BUTIKKEKSPEDITØR '5221107
BUTIKKHJELP '5221145
BUTIKKINNEHAVER (LITEN BUTIKK) '5221152
BUTIKKINSPEKTØR '3222110
BUTIKK-KASSERER '5221130
BUTIKKKONTROLLØR '3222101
BUTIKKLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1314104
BUTIKKLEDER (OVER 9 ANSATTE) '1210134
BUTIKKMEDARABEIDER (BENSINSTASJON) '5221155
BUTIKKMEDARBEIDER '5221126
BUTIKKMEDARBEIDER (SALG AV SELSKAPSTØY) '5221156
BUTIKKONSULENT '5221129
BUTIKKSELGER '5221138
BUTIKKSJEF (BUTIKKJEDE) '1224121
BUTIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1314102
BUTIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210106
BUTIKKSLAKTER '7411106
BUTIKKSLAKTERMESTER '7411110
BYANTIKVAR '1227191
BYARKITEKT '1227154
BYDELSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227270
BYDELSLEGE I '2221121
BYDELSLEGE II '2221120
BYFOGD '2522120
BYGARTNER '6112106
BYGGEKRANFØRER '8332103
BYGGELEDER '3111108
BYGGESAKSBEHANDLER '3111117
BYGGESJEF '1223106
BYGGMESTER '7125101
BYGGTAPETSERER '7141101
BYGGTAPETSERMESTER '7141103
BYGNINGSARBEIDER '7125112
BYGNINGSINGENIØR '3111140
BYGNINGSINGENIØR, SIVIL '2142111
BYGNINGSINSPEKTØR '3151103
BYGNINGSISOLATØR '7132101
BYGNINGSKONSTRUKTØR '3111104
BYGNINGSKONTROLLØR '3151104
BYGNINGSRØRLEGGER '7134103
BYGNINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223108
BYGNINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227168
BYGNINGSSMED '7221101
BYGNINGSSNEKKER '7125102
BYGNINGSTEKNISK KONSULENT (INGENIØR) '3111115
BYINGENIØR '1227213
BYKASSERER '1231105
BYOMBUD '1120152
BYPLANLEGGER '2141105
BYPLANSJEF '1227214
BYRETTSDOMMER '2522121
BYRETTSJUSTITIARIUS '2522122
BYRÅD '1110106
BYRÅDSSEKRETÆR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227271
BYRÅSJEF '1227103
BYSEKRETÆR (KOMMUNAL VIRKSOMHET) '2411122
BYSKRIVER '2522113
BYSSEGUTT '9133106
BYSSEPIKE '9133107
BYSTYREREPRESENTANT '1110101
BYVETERINÆR '2223101
BÆRPLUKKER (FRILAND) '9210109
BÆRPLUKKER (SKOG) '9210101
BÆRPRODUSENT '6111107
BØKKER '7421104
BØRSDIREKTØR '1210121
BØRSEMAKER '7222101
BØRSEMAKERMESTER '7222102
BØRSMEGLER '3411109
BØRSTEBINDER '7423104
BØRSTEMAKER '7423103
BØSSEBÆRER '9153107
BØTER '8264106
BAADERREPARATØR '7237103
BÅNDSAGER (METALL) '8211120
BÅNDSAGER (SNEKKERI) '7421106
BÅTFØRER '3142123
BÅTMEKANIKER '8342109
BÅTMOTORREPARATØR '7234101
BÅTSMANN '8341101
BÅTVERT '5111101
BÅTVERTINNE '5111102
CABIN ATTENDANT '5111108
CABIN CHIEF '5111115
CAFEMEDARBEIDER (RYDDING) '9133120
CAMPINGPLASSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315102
CAMPINGPLASSEIER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315109
CAMPINGPLASSMEDARBEIDER '4222130
CASH MANAGEMENT CONTROLLER '2541107
CATERINGASSISTENT '9133119
CELLEBIOLOG '2211104
CELLULOSEARBEIDER '8142101
CHARGE D'AFFAIRES '1120141
CHIEF COMPLIANCE OFFICER '2521116
CIRKUSTEKNIKER '5163138
CNC-OPERATØR '8212103
COACH (IDRETT) '3475141
COACH (LEDERUTVIKLING) '2512150
COACH (TELEFONSALG) '5223123
COMPLIANCE OFFICER '2521115
CONTROLLER '2541106
CONTROLLER (FORSIKRING) '3412112
CONTROLLER (REGNSKAP) '3432112
CREDIT CONTROLLER '2541111
CROUPIER (MEDHJELPER I SPILLEHUS) '4213104
CRUISEASSISTENT '5111113
CRUISEVERT '5111112
CRUISEVERTINNE '5111123
DAGLIG LEDER (VANN,AVLØP) '1312115
DAGLIG LEDER (BUTIKK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1314106
DAGLIG LEDER (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE) '1210127
DAGLIG LEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1313103
DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317111
DAGLIG LEDER (DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET - OVER 9 ANSATTE) '1210201
DAGLIG LEDER (DETALJHANDEL - OVER 9 ANSATTE) '1210199
DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317114
DAGLIG LEDER (EIENDOMSDRIFT - OVER 9 ANSATTE) '1226146
DAGLIG LEDER (EIENDOMSMEKLING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)) '1317106
DAGLIG LEDER (ENGROS - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET)) '1314111
DAGLIG LEDER (ENGROSHANDEL - OVER 9 ANSATTE) '1210200
DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1317113
DAGLIG LEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1317115
DAGLIG LEDER (FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317119
DAGLIG LEDER (FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317112
DAGLIG LEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - OPPLÆRINGSKONTOR) '1319122
DAGLIG LEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - REHABILITERING) '1319123
DAGLIG LEDER (HÅNDVERKSBEDRIFT - OVER 9 ANSATTE) '1210209
DAGLIG LEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1310101
DAGLIG LEDER (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312109
DAGLIG LEDER (KULTURELL TJENESTEYTING OG SPORT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1319119
DAGLIG LEDER (MENIGHET) '3480128
DAGLIG LEDER (REISEBYRÅ - OVER 9 ANSATTE) '1210202
DAGLIG LEDER (REKLAMEBYRÅ, FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317116
DAGLIG LEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1316103
DAGLIG LEDER (UNDERVISNINGSVIRKSOMHET - PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE)) '1319125
DAGLIG LEDER (UTLEIE AV MASKINER OSV. TIL PERS.BRUK- FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317110
DAGLIG LEDER (ØVERSTE LEDER I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE) '1210203
DAGMAMMA '5136102
DAGPAPPA '5136103
DAGSENTERLEDER (SYKEHJEM) '3231110
DAK-OPERATØR '7350121
DAMEFRISØR '5141105
DAMESKREDDER '7432105
DAMVOKTER (KRAFTSTASJON) '8161102
DANSELÆRER '3349109
DANSEPEDAGOG '2554105
DANSEPEDAGOG '3349128
DANSER '2554104
DATABASEADMINISTRATOR (ADMINISTRATIV DATABEHANDL.) '2130103
DATABASEDESIGNER '2130164
DATAKONSULENT (DRIFT) '3120133
DATAKONSULENT (PROGRAMMERING) '2130151
DATAKONSULENT (SUPPORT) '3120132
DATAMASKINOPERATØR '3120101
DATAREGISTRERER '4112101
DATAREGISTRERINGSOPERATØR '4112106
DATASERVICETEKNIKER '3120111
DATASJEF '1236101
DATASPILLPROGRAMMERER '2130158
DATATEKNIKER '3120106
DATAADMINISTRATOR '2130101
DEKAN '1228190
DEKKBYGGER (GUMMIPRODUKTER) '8223101
DEKKMONTØR '7231105
DEKKPIGGER '7231109
DEKKREPARATØR '7231110
DEKKSGUTT '8341102
DEKKSKADETT '3142129
DEKKSOFFISER '3142101
DEKORASJONSSNEKKER '7421120
DEKORATØR '3471101
DEKORKONSULENT '3471125
DEKORMALER '8131124
DELEEKSPEDITØR '5221122
DELESJEF '4131126
DEMONSTRASJONSDAME (SALG) '5221108
DEMONSTRASJONSMANN (SALG) '5221109
DEMONSTRASJONSMEDARBEIDER '5221121
DEPARTEMENTSRÅD '1120142
DEPOTARBEIDER '4131101
DEPOTSJEF '1226102
DESIGNER (GRAFISK) '3471109
DESIGNER (TEKSTIL) '3471119
DESIGNSJEF '1239113
DESKARBEIDER '3491122
DESKMEDARBEIDER '3491123
DESKSJEF '3491124
DESTILLATØR (IKKE OLJE) '8159122
DESTILLATØR (OLJE) '8151101
DETALJIST (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1314103
DETALJIST (OVER 9 ANSATTE) '1210141
DIAKON '3480116
DIAKONIARBEIDER '3480130
DIAKONISSE '3480108
DIAKONMEDARBEIDER '3480104
DIAMANTBORER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113103
DIETETIKER '2225103
DIETTKJØKKENSJEF '5122101
DIETTKOKK '5122102
DIGITAL IMAGING TECHNICIAN (DIT) '3131136
DIGITALISERER '4112104
DIKTER '2551124
DIMENSJONSKONTROLLØR '8212105
DIMENSJONSKONTROLLØR (SVEISING) '7212115
DIREKSJONSSEKRETÆR '3431107
DIREKTØR (ARKIV) '1229119
DIREKTØR (BERGVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312107
DIREKTØR (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1313102
DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317105
DIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1317104
DIREKTØR (FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1311105
DIREKTØR (HOTELL) '1224128
DIREKTØR (HOTELL) '1315105
DIREKTØR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) '1143101
DIREKTØR (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1310102
DIREKTØR (INDUSTRI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312108
DIREKTØR (JORDBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1311106
DIREKTØR (JUSTERVESENET) '1210173
DIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210162
DIREKTØR (PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1318110
DIREKTØR (RENOVASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1318109
DIREKTØR (RESTAURANT '1315112
DIREKTØR (RESTAURANT) '1224135
DIREKTØR (SKOGBRUK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1311104
DIREKTØR (VANN- OG KRAFTVERK - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312104
DIREKTØR (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1314105
DIREKTØR (ØKONOMISK INTERESSEORGANISASJONER) '1142101
DIREKTØR FOR HAVARIKOMMISJONEN FOR SIVIL LUFTFART '1227235
DIREKTØR(OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227289
DIRIGENT '2553102
DISCJOCKEY (DJ) '5149108
DISKONTERINGSSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1226103
DISPONENT (BUTIKK OVER 9 ANSATTE) '1210206
DISTRIBUSJONSKONSULENT (FORLAG) '3431126
DISTRIBUSJONSSJEF '1235102
DISTRIBUSJONSSJÅFØR '8321116
DISTRIBUTØR (REKLAME O.L.) '9151104
DISTRIKTSARBEIDSSJEF '1227104
DISTRIKTSBANKSJEF '1226115
DISTRIKTSBIBLIOTEKAR '3493112
DISTRIKTSDIREKTØR (TRANSPORT/KOMMUNIKASJON) '1225107
DISTRIKTSGARTNER '3212104
DISTRIKTSJORDMOR '2230125
DISTRIKTSLEDER (ANNET PLEIE- OG OMSORGSPERSONALE) '5139111
DISTRIKTSLEDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131112
DISTRIKTSLEDER (HELSE OG SOSIAL, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227230
DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELP) '5133104
DISTRIKTSLEDER (HJEMMEHJELPSTJENESTEN) '1228112
DISTRIKTSLEDER (OMSORGSARBEIDER/HJELPEPLEIER) '5132105
DISTRIKTSLEDER (SOSIONOM/BARNEVERNSPEDAGOG) '3460127
DISTRIKTSLEDER (SPESIALSYKEPLEIER/HELSESØSTER) '2230113
DISTRIKTSLEDER (SYKEPLEIER) '3231107
DISTRIKTSLEDER (UNDERVISNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227231
DISTRIKTSLEDER (VERNEPLEIER) '3232111
DISTRIKTSMUSIKER '2553110
DISTRIKTSREVISOR '1231117
DISTRIKTSSEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON) '2512138
DISTRIKTSSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER) '1229127
DISTRIKTSSJEF (BANK - OVER 9 ANSATTE) '1226126
DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1317101
DISTRIKTSSJEF (FORSIKRING - OVER 9 ANSATTE) '1226125
DISTRIKTSSJEF (JUSTERVESENET) '3449101
DISTRIKTSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227246
DISTRIKTSSJEF (OLJEVIRKSOMHET) '1222140
DISTRIKTSSJEF (TOLL) '1227105
DISTRIKTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225120
DISTRIKTSSJEF (VAREHANDEL) '1224119
DISTRIKTSTANNLEGE '2222102
DISTRIKTSVETERINÆR '2223102
DIVISJONSDIREKTØR (AKVAKULTUR MV.) '1221133
DIVISJONSDIREKTØR (BYGG OG ANLEGG) '1223116
DIVISJONSDIREKTØR (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226130
DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER) '1228164
DIVISJONSDIREKTØR (HELSETJENESTER) '1228134
DIVISJONSDIREKTØR (INDUSTRI) '1222113
DIVISJONSDIREKTØR (JORDBRUK, SKOGBRUK) '1221115
DIVISJONSDIREKTØR (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222150
DIVISJONSDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227226
DIVISJONSDIREKTØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222149
DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER) '1228182
DIVISJONSDIREKTØR (SOSIALTJENESTER) '1228181
DIVISJONSDIREKTØR (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225147
DIVISJONSDIREKTØR (UNDERVISNING) '1228135
DIVISJONSDIREKTØR (VAREHANDEL) '1224116
DIVISJONSDIREKTØR AKVAKULTUR MV. '1221134
DIVISJONSDIREKTØR SKOGBRUK, GARTNERIER MV. '1221124
DIVISJONSSJEF (AKVAKULTUR MV.) '1221135
DIVISJONSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223117
DIVISJONSSJEF (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226131
DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER) '1228165
DIVISJONSSJEF (HELSETJENESTER) '1228136
DIVISJONSSJEF (INDUSTRI) '1222151
DIVISJONSSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK) '1221116
DIVISJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222153
DIVISJONSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227227
DIVISJONSSJEF (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222152
DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER) '1228184
DIVISJONSSJEF (SOSIALTJENESTER) '1228183
DIVISJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225148
DIVISJONSSJEF (UNDERVISNING) '1228137
DIVISJONSSJEF (VAREHANDEL) '1224117
DIVISJONSSJEF AKAVKULTUR MV. '1221136
DIVISJONSSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV. '1221125
DOKUMENTARFILMFOTOGRAF '3131103
DOKUMENTASJONSANSVARLIG (MASKIN OG TEKNISK INSTALLASJON) '3114136
DOKUMENTASJONSLEDER (OLJE OG GASS) '2147153
DOKUMENTKONTROLLØR (EDB) '2130125
DOKUMENTKOORDINATOR (EDB) '2130126
DOMMER '2522101
DOMMER (IDRETT) '3475127
DOMMERFULLMEKTIG '2522102
DOMORGANIST '2553112
DOMPROST '2560101
DOSENT (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN) '2310105
DP-OPERATØR '3142126
DRAMALÆRER '3349129
DRAMATIKER '2551125
DRAMATURG '2555101
DREIER '8213112
DRIFTSADMINISTRATOR (IT) '3120128
DRIFTSANSVARLIG (REISELIV) '3414116
DRIFTSANSVARLIG (SVØMMEHALL) '5163137
DRIFTSANSVARLIG FLYFRAKT '4133147
DRIFTSARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) '8162108
DRIFTSASSISTENT (EDB) '3120104
DRIFTSASSISTENT (MEIERIPRODUKTER) '8273122
DRIFTSASSISTENT (MØBELPRODUKSJON) '7237117
DRIFTSASSISTENT (VAKTMESTER) '5163112
DRIFTSDIREKTØR (EDB) '1236108
DRIFTSDIREKTØR (VAREHANDEL) '1224124
DRIFTSELEKTRIKER '7241137
DRIFTSENTERLEDER (ADMINISTRASJON) '3431121
DRIFTSFULLMEKTIG (EDB) '3120102
DRIFTSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116145
DRIFTSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111114
DRIFTSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113120
DRIFTSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112127
DRIFTSINGENIØR (KJEMI) '3115118
DRIFTSINGENIØR (MASKIN) '3114105
DRIFTSINGENIØR (MØBELPRODUKSJON) '3119150
DRIFTSINGENIØR (OLJE) '3116154
DRIFTSINGENIØR (PETROLEUM) '3116136
DRIFTSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119105
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142103
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143102
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147102
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148107
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146104
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145102
DRIFTSINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) '2147106
DRIFTSINGENIØR,SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144102
DRIFTSINGENIØR,SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144134
DRIFTSKONSULENT (IT SUPPORT) '3120123
DRIFTSKONSULENT IT '3120122
DRIFTSKOORDINATOR (BOLIGDRIFT) '5163136
DRIFTSLEDER (BYGG OG ANLEGG) '1223104
DRIFTSLEDER (HUSØKONOM) '3433106
DRIFTSLEDER (INDUSTRI) '1222112
DRIFTSLEDER (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222165
DRIFTSLEDER (LUFTHAVN) '1225139
DRIFTSLEDER (MALER) '7141110
DRIFTSLEDER (OLJEVIRKSOMHET, BERGVERK) '1222141
DRIFTSLEDER (POSTKONTOR) '4142101
DRIFTSLEDER (RENOVASJON) '9160115
DRIFTSLEDER (SKIHEIS) '8332115
DRIFTSLEDER (VAKTMESTER) '5163111
DRIFTSLEDER IT '1236113
DRIFTSOPERATØR (BOLIGDRIFT) '5163131
DRIFTSOPERATØR (IDRETTSANLEGG) '5163108
DRIFTSOPERATØR (INDUSTRIRØRLEGGER) '7134107
DRIFTSOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159117
DRIFTSOPERATØR (PAPIR/PAPP) '8142103
DRIFTSOPERATØR (PLAST) '8224112
DRIFTSOPERATØR (RAFFINERI) '8151111
DRIFTSOPERATØR (RØRLEGGER VVS) '7134113
DRIFTSOPERATØR (VANNRENSEANLEGG) '8162109
DRIFTSPLANLEGGER (SKOG) '3213106
DRIFTSPLANTEKNIKER (SKOG) '3213125
DRIFTSSEKRETÆR (DATA) '3120103
DRIFTSSJEF (ADMINISTRASJON) '3431134
DRIFTSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223101
DRIFTSSJEF (EDB) '1236102
DRIFTSSJEF (IDRETTSANLEGG) '5163132
DRIFTSSJEF (KANTINE) '5122125
DRIFTSSJEF (KJØTTPRODUKSJON) '1221119
DRIFTSSJEF (RENHOLD) '1226137
DRIFTSSJEF (RENOVASJON) '1229121
DRIFTSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225119
DRIFTSSJEF (VASKERI - OVER 9 ANSATTE) '1229102
DRIFTSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116128
DRIFTSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) '3111125
DRIFTSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113112
DRIFTSTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112102
DRIFTSTEKNIKER (IT) '3120110
DRIFTSTEKNIKER (MASKIN) '3114106
DRIFTSTEKNIKER (METALLURGI) '3116147
DRIFTSTEKNIKER (OLJE) '3116163
DRIFTSTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN) '3131126
DRIFTSTEKNIKER (RAFFINERI) '8151105
DRIFTSTEKNIKER (VAKTMESTER) '5163110
DRIFTSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119106
DRIFTSUTVIKLER (IT) '3120129
DRIFTSØKONOM '3418108
DRILLER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113104
DRILLING SUPERINTENDANT (OLJEVIRKSOMHET) '1222142
DRONEOPERATØR (FOTOGRAFERING) '3139102
DROSJESENTRALVAKT '4223101
DROSJESENTRALVAKTSJEF '4223102
DROSJESJÅFØR '8321102
DUKKEFILMFOTOGRAF '3131104
DUMPERKJØRER '8331104
DUODJI '7332101
DUOJAR '7332102
DYKKEINSTRUKTØR '3475111
DYKKER '7216102
DYKKERLEDER '7216110
DYKKERLÆRLING '7216115
DYREPASSER '6129110
DYREPLEIER '3227101
DYRLEGE '2223112
DYSEMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132103
DØRSELGER '5223111
DØRVAKT '9152105
DØRVERT '9152127
DØVEKAPELLAN '2560108
DØVEPREST '2560114
DØVETOLK '2544110
EDB-ANSVARLIG '1236111
EDB-DIREKTØR '1236112
EDB-INGENIØR '3120105
EDB-KONSULENT '3120115
EDB-LEDER '1236103
EDB-OPERATØR '3120114
EDB-SJEF '1236107
EDB-SYSTEMKONSULENT '3120118
EEG-ASSISTENT '5139103
EGGPLUKKER '9210111
EGGPRODUSENT '6122105
EIENDOMSBESTYRER '3413102
EIENDOMSDIREKTØR '1226114
EIENDOMSFORVALTER '3413101
EIENDOMSKONSULENT '3413105
EIENDOMSKONSULENT (OFFENTLIG ADM.) '3449120
EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG '3413109
EIENDOMSMEGLERKANDIDAT '3413103
EIENDOMSSJEF '1226113
EIENDOMSSJEF (JERNBANE) '1225152
EIENDOMSUTVIKLER '3413108
EKSAMENSVAKT '9152106
EKSPEDENT '5221128
EKSPEDISJONSLEDER '1227169
EKSPEDISJONSSJEF '1227215
EKSPEDISJONSVAKT '4222101
EKSPEDITØR '5221110
EKSPONERINGSHJELP (BUTIKK) '5221111
EKSPORTAGENT '3415103
EKSPORTDIREKTØR '1233107
EKSPORTKONSULENT '3422119
EKSPORTKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411102
EKSPORTMEDARBEIDER '3422104
EKSPORTSJEF '1233103
EKSPORTUTSENDING (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411101
ELDREOMBUD '1120153
ELDREOMSORGSSJEF '1228169
ELDREOMSORGSSJEF '1227279
ELEKTRIKER '7241101
ELEKTRIKERASSISTENT (FARTØY) '7241115
ELEKTRIKERFORMANN '7241122
ELEKTRIKERLÆRLING '7241140
ELEKTRISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114103
ELEKTRISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114101
ELEKTROARBEIDER '7241141
ELEKTROAUTOMASJONSTEKNIKER '7241114
ELEKTROFAGMANN '7241123
ELEKTROINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111124
ELEKTROINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112120
ELEKTROINSTALLATØR '7241113
ELEKTROINSTALLATØR GRUPPE 1 '7241102
ELEKTROKONTROLLØR '3112135
ELEKTROLYSEOPERATØR '8121118
ELEKTROMASKINIST '8161103
ELEKTROMEKANIKER '7241138
ELEKTROMEKANISK MONTØR '8282103
ELEKTROMEKANISK REPARATØR '7241103
ELEKTROMONTØR GR.H '7241111
ELEKTROMONTØR GR.L '7241112
ELEKTROMONTØR GRUPPE 1 '7241109
ELEKTROMOTORREPARATØR '7241124
ELEKTRONIKKINGENIØR '3113113
ELEKTROREPARATØR '7241105
ELEKTROTEKNIKER (ELEKTROTEKNIKK) '3113136
ELEKTROTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112121
ELEVASSISTENT '5131114
ELKRAFTINGENIØR '3112129
ELKRAFTTEKNIKER '3112117
ELMASKINIST '7241121
ELMONTØR '7241120
EL-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312105
EL-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210123
ELVERKSMONTØR GRUPPE A + B '7244102
EMALJEBRENNER '8159123
EMALJØR '7313101
EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279110
EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FISK) '8271101
EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276110
EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - KJØTT) '8272111
EMBALLASJEARBEIDER (HERMETIKK - MEIERIPRODUKTER) '8273109
EMBALLASJETEKNIKER '3119146
ENEFORHANDLER (AGENT) '3415122
ENEMASKINIST '3141104
ENERGIINGENIØR '3112125
ENERGIMONTØR '7244101
ENERGIOPERATØR '8161105
ENERGISJEF (JERNBANEVERKET) '1225118
ENERGITEKNIKER '8161110
ENGASJEMENTSSJEF (BANK) '1226132
ENHETSLEDER (BARNEVERN) '1227274
ENHETSLEDER (HELSETJENESTER) '1227276
ENHETSLEDER (HELSETJENESTER) '1228166
ENHETSLEDER (PLEIE OG OMSORG) '1228147
ENHETSLEDER (PLEIE- OG OMSORG) '1227267
ENHETSLEDER (SOSIALOMSORG) '1227282
ENHETSLEDER (SOSIALTJENESTER) '1228185
ENHETSLEDER (SYKEHUS) '1228157
ENHETSLEDER (UNDERVISNING) '1227287
ENTOMOLOG '2211105
ENTREPRENØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1313101
ENTREPRENØR (OVER 9 ANSATTE) '1210105
ERGOTERAPEUT '3226101
ERGOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID) '3226119
ERNÆRINGSFYSIOLOG '2225104
ERNÆRINGSFYSIOLOG '2225101
ETABLERINGSDIREKTØR (VAREHANDEL) '1224120
ETATSJEF (ELDREOMSORG) '1227280
ETATSJEF (HELSETJENESTER) '1227277
ETATSJEF (OMSORGSTJENESTER FOR BARN) '1227152
ETATSJEF (SOSIALOMSORG) '1227283
ETATSJEF (UTDANNING OG UNDERVISNING) '1227288
ETATSLEDER (OFFENTLIG FORVALTNING) '1227291
ETIKETTARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279105
ETIKETTARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275105
ETIKETTARBEIDER (BRYGGERI) '8277117
ETIKETTARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271102
ETIKETTARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276105
ETIKETTARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272105
ETIKETTARBEIDER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274110
ETIKETTARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) '8273107
ETNOLOG '2543102
ETSER (DYPTRYKK) '7341112
ETSER (KLISJE) '7341113
ETTERFORSKER (PRIVAT) '5149107
ETTÅRIG KRETSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) '3480105
EVANGELIST '3480107
E-VERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312106
E-VERKSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210126
FABRIKKSJEF (FISKEFORPRODUKSJON) '1221118
FABRIKKSJEF (INDUSTRI) '1222160
FABRIKKUTBYGGINGSSJEF '2142128
FAGANSVARLIG (FAKTURERING) '3432136
FAGANSVARLIG (MALER) '7141111
FAGANSVARLIG (NDT) '7212122
FAGANSVARLIG (SNEKKER) '7421132
FAGARBEIDER (AKVAKULTUR) '6310102
FAGARBEIDER (ALUMINIUMSKONSTRUKSJON) '7214110
FAGARBEIDER (ANLEGGSGARTNER) '7129108
FAGARBEIDER (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR, VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR) '7243106
FAGARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER) '7235105
FAGARBEIDER (AVFALLSDEPONI) '9160116
FAGARBEIDER (BAKERI OG KONDITORI) '7412106
FAGARBEIDER (BARNEHAGE) '5131133
FAGARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID) '7122104
FAGARBEIDER (BILMEKANIKER) '7231121
FAGARBEIDER (BILSKADEREPARATØR) '7217107
FAGARBEIDER (BOKBINDING) '8252109
FAGARBEIDER (BUNTMAKER) '7433104
FAGARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED) '7222104
FAGARBEIDER (CELLULOSE) '8142143
FAGARBEIDER (DYKKING) '7216111
FAGARBEIDER (ELEKTRIKER) '7241136
FAGARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI) '7241133
FAGARBEIDER (ENERGIMONTØR) '7244106
FAGARBEIDER (FEIER) '7144107
FAGARBEIDER (FINMEKANIKK) '7236103
FAGARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271114
FAGARBEIDER (FJERNSYN) '3492115
FAGARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG) '7232111
FAGARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG) '8162105
FAGARBEIDER (FORSKALINGSSNEKKER) '7124103
FAGARBEIDER (FOTOGRAFI) '7342110
FAGARBEIDER (GLASSARBEIDER) '7133107
FAGARBEIDER (GLASSHÅNDVERK) '7322116
FAGARBEIDER (GRADØR) '7434104
FAGARBEIDER (GRAFIKER) '7341115
FAGARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER) '7313120
FAGARBEIDER (HUD/SKINN) '7441112
FAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132112
FAGARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK) '7237107
FAGARBEIDER (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR) '7311121
FAGARBEIDER (ISOLATØR) '7132104
FAGARBEIDER (JERNBINDING) '7123103
FAGARBEIDER (KAROSSERI) '7217113
FAGARBEIDER (KERAMIKK) '7321106
FAGARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272116
FAGARBEIDER (KONTORFAG) '4114137
FAGARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) '7213106
FAGARBEIDER (KURVMAKER) '7423106
FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) '7233104
FAGARBEIDER (LOGISTIKK) '4132114
FAGARBEIDER (MALER) '7141105
FAGARBEIDER (MASKINFØRER) '8331113
FAGARBEIDER (MOTORMEKANIKK) '7234107
FAGARBEIDER (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) '7312115
FAGARBEIDER (MYNTPRODUKSJON) '8211110
FAGARBEIDER (MØBELTAPETSERING) '7436107
FAGARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) '7142116
FAGARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON) '8142144
FAGARBEIDER (PARYKKMAKER) '7435104
FAGARBEIDER (PLATEARBEIDER) '7214108
FAGARBEIDER (PORTØR) '5139153
FAGARBEIDER (RIGGING OG SPLEISING) '7215103
FAGARBEIDER (RØRLEGGER) '7134120
FAGARBEIDER (SANDBLÅSER) '7143102
FAGARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR) '7242117
FAGARBEIDER (SKOMAKER) '7442105
FAGARBEIDER (SKREDDER) '7432117
FAGARBEIDER (SLAKTER) '7411111
FAGARBEIDER (SMED) '7221108
FAGARBEIDER (SNEKKERI) '7421122
FAGARBEIDER (STEINFAG) '7110108
FAGARBEIDER (STILLASBYGGING) '7128105
FAGARBEIDER (STØPING) '7211110
FAGARBEIDER (SVEISING) '7212110
FAGARBEIDER (TAKTEKKING) '7131102
FAGARBEIDER (TEKNISK TEGNING) '7350123
FAGARBEIDER (TRANSPORT) '4133148
FAGARBEIDER (TREBÅTBYGGING) '7422103
FAGARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON) '7125104
FAGARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID) '7127109
FAGARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) '8162104
FAGARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126111
FAGARBEIDER (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON) '7431109
FAGARBEIDER(MURER) '7121109
FAGBIBLIOTEKAR (BEDRIFT MV) '3493103
FAGBOKFORFATTER '2551109
FAGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227188
FAGFORENINGSLEDER '1142102
FAGKONSULENT (BANK) '3418121
FAGKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512124
FAGKONSULENT (DATA) '2130130
FAGKONSULENT (FERSKVARE BUTIKK) '5221148
FAGKONSULENT (FINANS) '3411125
FAGKONSULENT (FOLKEDANS) '2554107
FAGKONSULENT (FOLKEMUSIKK) '2553113
FAGKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519120
FAGKONSULENT (FORSIKRING) '3412149
FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP) '3412151
FAGKONSULENT (JORDBRUK, SKOGBRUK) '3212117
FAGKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412107
FAGKONSULENT (MARKEDSANALYSE) '2519119
FAGKONSULENT (OPPLÆRINGSKONTOR) '2519128
FAGKONSULENT (PERSONAL) '2512122
FAGKONSULENT (REVISJON) '2511110
FAGKONSULENT (SKOGBRUK) '3213108
FAGKONSULENT (SOSIONOM) '3460115
FAGKONSULENT (SYKEPLEIER) '3231113
FAGKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413106
FAGKONSULENT (VERNEPLEIER) '3232107
FAGKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541127
FAGKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411112
FAGKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419108
FAGLABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK) '7450115
FAGLABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI) '7450107
FAGLABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM) '7450118
FAGLABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT) '7450101
FAGLÆRER (GRUNNSKOLE) '3310102
FAGLÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE) '3341101
FAGOPERATØR (AKVAKULTUR) '6310104
FAGOPERATØR (BRYGGERI) '8277127
FAGOPERATØR (CELLULOSE) '8142120
FAGOPERATØR (FISKEINDUSTRI) '8271106
FAGOPERATØR (FISKEREDSKAP) '8264107
FAGOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING) '8261102
FAGOPERATØR (KARTONASJE) '8253101
FAGOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159124
FAGOPERATØR (KJØTTINDUSTRI) '8272102
FAGOPERATØR (KORN- OG KRYDDERMØLLE) '8274104
FAGOPERATØR (LIMTREPRODUKSJON) '8141101
FAGOPERATØR (MATERIALADMINISTRASJON) '4132111
FAGOPERATØR (MEIERIPRODUKTER) '8273121
FAGOPERATØR (METALLURGISK PROSESSFAG) '8121115
FAGOPERATØR (METALLVERK) '8121104
FAGOPERATØR (PAPIRPRODUKSJON) '8142121
FAGOPERATØR (PARKETTPRODUKSJON) '8141102
FAGOPERATØR (PRESSVERK) '8122101
FAGOPERATØR (SMELTEVERK) '8121102
FAGOPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143101
FAGOPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI) '8142102
FAGOPERATØR (TRELAST) '8141103
FAGOPERATØR (TRIKOTASJE) '8262103
FAGOPERATØR (VEVING) '8262102
FAGOPPLÆRINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227181
FAGOVERSETTER '2544107
FAGSJEF (AKVAKULTUR MV) '1221137
FAGSJEF (AVIS) '1222156
FAGSJEF (BANK) '3418125
FAGSJEF (BERGVERK) '1222122
FAGSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223105
FAGSJEF (FINANS) '3411119
FAGSJEF (FORSIKRING) '3412144
FAGSJEF (INDUSTRI) '1222124
FAGSJEF (JORDBRUK, SKOGBRUK) '1221106
FAGSJEF (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412108
FAGSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222123
FAGSJEF (METEOROLOGISK INSTITUTT) '1226134
FAGSJEF (NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2413109
FAGSJEF (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.) '2413124
FAGSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227151
FAGSJEF (OLJEVIRKSOMHET) '1222125
FAGSJEF (SAMFUNNSVITENSKAPELIG UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411114
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142107
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144110
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143107
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147119
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146107
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145110
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, METALLURGI) '2147118
FAGSJEF (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144135
FAGSJEF (TEKNISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2413108
FAGSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225117
FAGSJEF (ØKONOMISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411113
FAGSJEF INNEN AKVAKULTUR MV. '1221138
FAGSJEF SKOGBRUK, GARTNERIER MV. '1221126
FAGSPESIALIST (BANE) '7126113
FAGSPESIALIST (OLJE OG GASS) '2147151
FAGUTDANNINGSKONSULENT '2352106
FAGUTVIKLER (OPPLÆRINGSPROGRAMMER OG KURS) '3349123
FAGUTVIKLINGSSYKEPLEIER '2230115
FAKTURASKRIVER '4121103
FAKTURERINGSMEDARBEIDER '3432129
FAKTURERINGSSEKRETÆR '4113104
FALSER (HERMETIKK - FISK) '8271103
FALSER (HERMETIKK - KJØTT) '8272106
FAMILIEBARNEHAGEASSISTENT '5131103
FAMILIEBARNEHAGELEDER '5131104
FAMILIERÅDGIVER '3460106
FAMILIETERAPEUT '3460112
FAMILIEVEILEDER '3460113
FANGSTMANN '6412101
FANGSTMANN (FISKE) '6411103
FARGEKOKER '8159128
FARGERIARBEIDER (TEKSTIL) '8266116
FARGERIOPERATØR '8266106
FARMASØYT (CAND.PHARM) '2224102
FARMASØYT (RESEPTARUTDANNET) '3228102
FARTØYINSPEKTØR '3152103
FARTØYSJEF '1225126
FASADE- OG BETONGARBEIDER '7122102
FASADEMONTØR '7133113
FASADEREPARATØR (MURER) '7121108
FASTLEGE '2221139
FATTER (GULL- OG SØLVVARER) '7313102
FEIER '7144101
FEIERFORMANN '7144104
FEIERLÆRLING '7144111
FEIERMESTER '7144102
FEIERSVENN '7144105
FELTARBEIDERE (GEOLOGISKE UNDERSØKELSER) '2114117
FELTASSISTENT (ARKEOLOGI) '2543111
FELTPREST '2560113
FELTSELGER '5223108
FENGSELSASPIRANT '5162101
FENGSELSAVDELINGSBETJENT '5162102
FENGSELSBETJENT '5162103
FENGSELSDIREKTØR '1210180
FENGSELSFØRSTEBETJENT '5162104
FENGSELSINSPEKTØR '1227243
FENGSELSNATTEVAKT '5162107
FENGSELSOVERBETJENT '5162108
FENGSELSPREST '2560112
FENRIK '0112105
FERDIGSTILLER (MASKINDELER) '8213124
FERIESELGER '4221105
FERSKVARESJEF (BUTIKK) '5221135
FILETARBEIDER '7411118
FILETSKJÆRER '7411114
FILIALBESTYRER (BANK) '1226107
FILIALSJEF (BANK) '1226104
FILIGRANSARBEIDER '7313103
FILMASSISTENT '3131118
FILMDEKORATØR '3471122
FILMFOTOGRAF '3131105
FILMFREMKALLER '8254101
FILMINSPISIENT '3474107
FILMKONTROLLSJEF '1227216
FILMKRITIKER '2551116
FILMMANUSFORFATTER (FILMFORFATTER) '2551108
FILMPRODUSENT '3474116
FILMTEGNER '3471110
FILOSOF '2543110
FILTRERER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159129
FINANCIAL CONTROLLER '2541112
FINANSANALYTIKER '3411106
FINANSDIREKTØR '1226112
FINANSJOURNALIST '3491117
FINANSKONSULENT (BANK) '3411116
FINANSKONSULENT (FORSIKRING) '3412103
FINANSKONSULENT (MEGLING) '3411114
FINANSMEGLER '3411105
FINANSRÅD '1120143
FINANSRÅDGIVER '3411131
FINANSRÅDGIVER (BANK) '3418132
FINANSRÅDMANN '1120144
FINANSSJEF '1226119
FINANSTILSYNSDIREKTØR '1210191
FINMEKANIKER '7236101
FINSLIPER (GLASSHÅNDVERK) '7322101
FINSTEINHOGGERMESTER '7110105
FIOLINBYGGER '7312102
FISKEARBEIDER '7411119
FISKEBÅTSTUERT '5122103
FISKEFORSKER '2211106
FISKEHANDLER '7411102
FISKEOPPDRETTER '6310101
FISKER '6411104
FISKERIATTACHE '1120131
FISKERIDIREKTØR '1210125
FISKERIINSPEKTØR '3152135
FISKERIKANDIDAT '2211110
FISKERIKONSULENT '2413101
FISKERIOPPSYNSSJEF '1227194
FISKERIRETTLEDER '3449114
FISKERIRÅD '1227197
FISKERIRÅDGIVER '2413107
FISKERISJEF '1227233
FISKERITEKNIKER '3119131
FISKERØKTER '6310109
FISKERÅDGIVER '2211107
FISKESKIPPER (KYST) '6411105
FISKESLAKTER '7411117
FISKEVRAKER '6411106
FJELLOPPSYNSMANN '3213118
FJERNSYNSARKIVAR '3492108
FJERNSYNSARKIVLEDER '3492107
FJERNSYNSDIREKTØR '1229110
FJERNSYNSFOTOGRAF '3131106
FJERNSYNSMONTØR '7242101
FJERNSYNSREPORTER '3492112
FJERNVARMEOPERATØR '8162116
FJÆRFEPRODUSENT '6122102
FJØSMESTER '6121104
FJØSRØKTER '6121105
FLASKESORTERER '9320114
FLEKKER (FISKEINDUSTRI) '8271115
FLEXOTRYKKER '8251121
FLISARBEIDER (TRELAST) '8141104
FLISLEGGER '7121103
FLUEBINDER '8264101
FLYATTACHE '1120132
FLYEKSPORTMEDARBEIDER (LUFTHAVN) '4133121
FLYELEKTRIKER '7241106
FLYELEKTROTEKNIKER '7232101
FLYFRAKTASSISTENT '4133102
FLYGELEDER '3144101
FLYGELEDERASPIRANT '3144102
FLYGELEDERASSISTENT '4133103
FLYGELREPARATØR '7312108
FLYGER '3143102
FLYGERINSPEKTØR '2149132
FLYIMPORTMEDARBEIDER (LUFTHAVN) '4133120
FLYINGENIØR '3113135
FLYINSTRUKTØR '3349101
FLYINTERIØRMEKANIKER '7232105
FLYKAPTEIN '3143108
FLYKOMPONENTAVIONIKER '7241107
FLYKOMPONENTMEKANIKER '7232108
FLYKOORDINATOR '4133155
FLYKTNINGSKONSULENT '3460133
FLYMEGLER '3421107
FLYMEKANIKER '7232107
FLYMOTORMEKANIKER '7232109
FLYNAVIGATØR '3143103
FLYPLASSEKSPEDITØR '7232115
FLY-RADIOTEKNIKER '7232102
FLYRENGJØRER '9132132
FLYSTRUKTURMEKANIKER '7232103
FLYSTYRMANN '3143109
FLYSYSTEMAVIONIKER '7241116
FLYSYSTEMMEKANIKER '7232110
FLYTEKNIKER '7232117
FLYTEKNISK INSPEKTØR '2149131
FLYTRAFIKKASSISTENT '4133104
FLYTRAFIKKVAKTSJEF '4133105
FLYUTSTYRSMEKANIKER '7232106
FLYVERT '5111103
FLYVERTINNE '5111104
FLYVERTLÆRLING '5111124
FMS-OPERATØR '8212104
FOLKEHELSEARBEIDER '3223105
FOLKELIVSGRANSKER '2543105
FOLKEVALGT '1110108
FOLKLORIST '2543104
FONDSMEGLER '3411102
FONDSSJEF '1226105
FORBRUKERKOORDINATOR '2519126
FORBRUKEROMBUD '1120145
FORBUNDSLEDER '1142103
FORBUNDSSEKRETÆR '1142106
FORFATTER '2551101
FORHANDLINGSKONSULENT '2512101
FORHANDLINGSLEDER '2512112
FORHANDLINGSSJEF '2512106
FORKYNNER '3480126
FORLAGSDIREKTØR '1210159
FORLAGSKONSULENT '2551102
FORLAGSMEDARBEIDER '2551119
FORLAGSREDAKTØR '2551103
FORLAGSSJEF '1210124
FORLEGGER '2551105
FORLIKSRÅDSMEDLEM '2522125
FORMANN (AKVAKULTUR) '6310106
FORMANN (ANLEGGSGARTNER) '7129110
FORMANN (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI) '8229109
FORMANN (AUTOMATIKKMEKANIKER) '7235107
FORMANN (BAKERI OG KONDITORI) '7412108
FORMANN (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275108
FORMANN (BERGFAGARBEID) '8111109
FORMANN (BETONG- OG GRUNNARBEID) '7122106
FORMANN (BETONGPRODUKSJON) '8214107
FORMANN (BILMEKANIKER) '7231123
FORMANN (BILSKADEREPARATØR) '7217109
FORMANN (BOKBINDING) '8252107
FORMANN (BRYGGERI) '8277120
FORMANN (BUNTMAKER) '7433106
FORMANN (BYGG OG ANLEGG) '7126109
FORMANN (BØRSEMAKER/LÅSESMED) '7222106
FORMANN (CELLULOSE) '8142119
FORMANN (DYKKING) '7216113
FORMANN (ELEKTRIKER) '7241135
FORMANN (ENERGIMONTØR) '7244108
FORMANN (ENERGIVERK) '8161106
FORMANN (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.) '8266114
FORMANN (FEIER) '7144109
FORMANN (FINMEKANIKK) '7236105
FORMANN (FISKEINDUSTRI) '8271111
FORMANN (FISKEREDSKAP) '8264104
FORMANN (FLYTEKNISKE FAG) '7232113
FORMANN (FORBRENNINGSANLEGG) '8162113
FORMANN (FORSKALINGSSNEKKER) '7124105
FORMANN (FOTOGRAFI) '7342112
FORMANN (FRUKT, GRØNNNSAKER OG NØTTER) '8276107
FORMANN (GLASSARBEIDER) '7133109
FORMANN (GLASSHÅNDVERK) '7322118
FORMANN (GODSEKSPEDISJON) '4133151
FORMANN (GRADØR) '7434106
FORMANN (GRAFIKER) '7341117
FORMANN (GRAFISK TRYKKER) '8251113
FORMANN (GULL- OG SØLVVARER) '7313122
FORMANN (GUMMIPRODUKTER) '8223109
FORMANN (HEISMONTØR) '7241159
FORMANN (HUD/SKINN) '7441114
FORMANN (I RETTEN) '2522103
FORMANN (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132105
FORMANN (INDUSTRIMEKANIKK) '7237109
FORMANN (INDUSTRISYING) '8263105
FORMANN (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR) '7311123
FORMANN (ISOLATØR) '7132106
FORMANN (JERNBINDING) '7123105
FORMANN (KARTONASJE) '8253104
FORMANN (KERAMIKK) '7321108
FORMANN (KERAMISK FORMING) '8131111
FORMANN (KJØTTINDUSTRI) '8272109
FORMANN (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) '7213108
FORMANN (KORN- OG KRYDDERMØLLE) '8274107
FORMANN (KURVMAKER) '7423108
FORMANN (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) '7233106
FORMANN (MALER) '7141107
FORMANN (MALING- OG LAKKPRODUKSJON) '8225103
FORMANN (MASKINARBEIDER) '8213107
FORMANN (MEIERIPRODUKTER) '8273111
FORMANN (METALLFORMING) '8122109
FORMANN (METALLGJENVINNING) '8211118
FORMANN (METALLVAREPRODUKSJON) '8211105
FORMANN (METALLVERK) '8121113
FORMANN (MOTORMEKANIKK) '7234109
FORMANN (MURER) '7121111
FORMANN (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) '7312117
FORMANN (MYNTPRODUKSJON) '8211112
FORMANN (MØBELTAPETSERING) '7436109
FORMANN (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113110
FORMANN (OPPREDNING) '8112104
FORMANN (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) '7142118
FORMANN (PAPIRPRODUKSJON) '8142118
FORMANN (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141107
FORMANN (PARYKKMAKER) '7435106
FORMANN (PLASTFAG) '8224108
FORMANN (PLATEARBEIDER) '7214107
FORMANN (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR) '8282107
FORMANN (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER) '8221104
FORMANN (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER) '8281102
FORMANN (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER) '8141125
FORMANN (RIGGING OG SPLEISING) '7215105
FORMANN (RØRLEGGER) '7134117
FORMANN (SANDBLÅSER) '7143104
FORMANN (SERVICE- OG TELEMONTØR) '7242119
FORMANN (SKO- OG VESKEPRODUKSJON) '8267105
FORMANN (SKOMAKER) '7442107
FORMANN (SKREDDER) '7432119
FORMANN (SLAKTER) '7411113
FORMANN (SMED) '7221110
FORMANN (SMELTEVERK) '8121112
FORMANN (SNEKKERI) '7421124
FORMANN (SPEDISJONSTERMINAL) '4131130
FORMANN (SPINNE- OG NØSTEMASKIN) '8261104
FORMANN (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143104
FORMANN (STEINFAGARBEID) '7110110
FORMANN (STILLASBYGGING) '7128107
FORMANN (STØPING) '7211112
FORMANN (SVEISING) '7212112
FORMANN (TAKTEKKING) '7131104
FORMANN (TEKNISK TEGNING) '7350125
FORMANN (TILSKJÆRING) '8265104
FORMANN (TOBAKKSPRODUKSJON) '8279107
FORMANN (TREBÅTBYGGING) '7422105
FORMANN (TREFOREDLINGSINDUSTRI) '8142117
FORMANN (TRIKOTASJE) '8262104
FORMANN (TRYGDERETTEN) '1210194
FORMANN (TUNNEL- OG FJELLARBEID) '7127111
FORMANN (TØMRER) '7125109
FORMANN (VANNRENSEANLEGG) '8162114
FORMANN (VASKERI) '8266120
FORMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126117
FORMANN (VERKTØYMAKER) '8212106
FORMANN (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON) '7431111
FORMANNSKAPSSEKRETÆR '2411121
FORMER '7211108
FORMGIVER (MYNTPRODUKSJON) '8211111
FORMIDLER '3349124
FORMIDLER (ARBEIDSMARKEDSETATEN) '3444107
FORMIDLER (PRIVAT ARBEIDSFORMIDLING) '3423106
FORMIDLINGSLEDER '3349125
FORMIDLINGSSJEF (OFFENTLIG FORMIDLING) '1234111
FORMSTØPER (KERAMIKK) '7321101
FORMUESFORVALTERE '3411118
FORMULARTRYKKER '8251104
FORPAKTER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121113
FORPAKTER (KOMBINASJONSBRUK) '6130103
FORPAKTER (KORNPRODUKSJON) '6111103
FORPAKTER (MELKEPRODUKSJON) '6121106
FORPLEININGSASSISTENT (SKIP) '9132121
FORPLEININGSJEF (STUERT) '5122104
FORRETNINGSANALYTIKER '2541128
FORRETNINGSDIREKTØR (POSTEN) '1225145
FORRETNINGSFØRER (ADMINISTRASJON) '3431113
FORRETNINGSFØRER (ORGANISASJONSADMINISTRASJON) '1143102
FORRETNINGSFØRER (REGNSKAP) '3432115
FORRETNINGSOMRÅDEBANKSJEF '1226111
FORRETNINGSUTVIKLER '2519129
FORSIKRINGSAGENT '3412104
FORSIKRINGSAKKVISITØR '3412105
FORSIKRINGSASSISTENT '4129101
FORSIKRINGSINSPEKTØR '3412127
FORSIKRINGSJURIST '2521101
FORSIKRINGSKONSULENT '3412106
FORSIKRINGSMEGLER '3412140
FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT) '3412126
FORSIKRINGSSELGER '3412128
FORSIKRINGSSJEF '1226123
FORSKALER '7124107
FORSKALINGSBAS '7124102
FORSKALINGSSNEKKER '7124101
FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI) '2211121
FORSKER (ELEKTRONIKK) '2144109
FORSKER (FISK) '2211108
FORSKER (FYSIKK OG ASTRONOMI) '2111108
FORSKER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147112
FORSKER (GEOLOGI OG GEOFYSIKK) '2114114
FORSKER (IKKE SPESIFISERT) '2149119
FORSKER (INFORMATIKK) '2130143
FORSKER (KJEMI) '2113105
FORSKER (KJEMIKER) '2113111
FORSKER (LANDBRUK) '2212107
FORSKER (MATEMATIKK) '2121106
FORSKER (METALLURGI) '2147111
FORSKER (METEROLOGI) '2112109
FORSKER (NÆRINGSMIDDELFAG) '2212108
FORSKER (ODONTOLOGI) '2222106
FORSKER (PEDAGOGIKK) '2351101
FORSKER (PLANFAG) '2148105
FORSKER (PRODUKSJONS- OG KVALITETSTEKNIKK) '2149139
FORSKER (PSYKOLOGI) '2545116
FORSKER (SAMFUNNSØKONOMI) '2541143
FORSKER (SKOGFAG) '2212111
FORSKER (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP) '2542106
FORSKER (SPRÅK) '2544106
FORSKER (STATISTIKK) '2122107
FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON) '2411123
FORSKER (TELEKOMMUNIKASJON) '2144136
FORSKER (TRAFIKKPLANLEGGING) '2141125
FORSKER (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN) '2310120
FORSKER (VETERINÆR) '2223113
FORSKER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541134
FORSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) '8267110
FORSKNINGSASSISTENT (ELEKTRONIKK) '2144128
FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK) '2211123
FORSKNINGSASSISTENT (INFORMATIKK) '2130153
FORSKNINGSASSISTENT (SOSIOLOGI, SOSIALANTROPOLOGI, SAMFUNNSGEOGRAFI OG STATSVITENSKAP) '2542109
FORSKNINGSASSISTENT (TELEKOMMUNIKASJON) '2144137
FORSKNINGSASSISTENT (TRAFIKKPLANLEGGING) '2141127
FORSKNINGSDIREKTØR (FORSKNINGSINSTITUSJON) '1226136
FORSKNINGSDIREKTØR (STØTTEFUNKSJON) '1237107
FORSKNINGSSJEF (STØTTEFUNKSJON) '1237101
FORSKNINGSTEKNIKER (BIOLOGI) '3211121
FORSKNINGSTEKNIKER (JORDBRUK,SKOGBRUK) '3212115
FORSKNINGSTEKNIKER (KJEMI) '3115124
FORSTANDER '3480109
FORSTKANDIDAT '2212103
FORSVARSATTACHE '1120146
FORSVARSRÅD '1120147
FORSVARSSJEF '0113116
FORSYNINGSANSVARLIG '4132102
FORSYNINGSDIREKTØR '1235112
FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR) '2211124
FORSØKSLEDER (JORDBRUK) '3212105
FORSØKSLEDER (SKOGBRUK) '3213101
FORSØKSTEKNIKER (FISKEOPPDRETT) '6310110
FORSØKSTEKNIKER (JORDBRUK, SKOGBRUK) '3212116
FORTOLLER (SPEDISJON) '3422120
FORTOLLER (TOLLVESNET) '3441112
FORTOLLINGSSJEF '1225125
FORVALTNINGSASSISTENT (VAKTMESTERARBEID) '5163134
FORVALTNINGSINGENIØR (BYGG) '3111146
FORVALTNINGSKONSULENT (VAKTMESTERARBEID) '5163135
FORVALTNINGSSJEF '1231106
FOSTERFAR '5136106
FOSTERMOR '5136105
FOTBALLSPILLER '3475126
FOTBALLTRENER '3475122
FOTOASSISTENT '8254104
FOTOGRAF '7342114
FOTOGRAFLÆRLING '7342115
FOTOJOURNALIST '3491108
FOTOKOPIERINGSARBEIDER '8254106
FOTOLABORANT '8254110
FOTOLABORATORIEASSISTENT '8254107
FOTOLEDER '7342116
FOTOMEDARBEIDER '7342109
FOTOMODELL '5210101
FOTOTEKNIKER '8254103
FOTPLEIER '5141101
FOTTERAPEUT '5141102
FRAKTASSISTENT (VEITRAFIKK) '4133106
FRAKTEKSPEDISJONSLEDER '4133107
FRAKTFULLMEKTIG '4133108
FRAKTKONSULENT (LUFTHAVN) '4133130
FRAKTSJEF (LUFTFART) '4133146
FREELANCEJOURNALIST '3491112
FREMKALLER (FOTOLABORATORIUM) '8254109
FRESER (METALL) '8213113
FRIHÅNDSDREIER (KERAMIKK) '7321102
FRIIDRETTSTRENER '3475104
FRILANSSANGER '3472103
FRISØR '5141103
FRISØRLÆRLING '5141116
FRISØRMESTER '5141110
FRITIDSASSISTENT '5149103
FRITIDSKLUBBASSISTENT '5131120
FRITIDSKLUBBLEDER '3460128
FRITIDSLEDER '3460108
FRITIDSSJEF '1227167
FRIVILLIGHETSSENTRALLEDER '3433108
FROKOSTVERT '5123104
FROKOSTVERTINNE '5123113
FROSKEMANN (BRANNVESEN) '5161103
FRUKT/GRØNT-ANSVARLIG (BUTIKK) '5221137
FRUKTDYRKER '6111104
FRUKTKONSERVERER (GÅRDSPRODUKSJON) '7419107
FRUKTPAKKER '8276120
FRUKTPLUKKER '9210115
FRUKTPRESSEARBEIDER '8276112
FRUKTPRODUSENT '6111106
FRYSEMASKINIST (STASJONÆRE ANLEGG) '8162107
FRYSER (FISKEINDUSTRI) '8271107
FRYSERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271122
FRYSERIARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272121
FUGEARBEIDER '7121115
FULLMEKTIG '4114124
FULLMEKTIG (ARKIV) '4141104
FULLMEKTIG (BIBLIOTEK) '4141107
FULLMEKTIG (DATAREGISTRERING) '4112103
FULLMEKTIG (KONTORARBEID) '4114106
FULLMEKTIG (STATISTIKKARBEID) '4129103
FULLMEKTIG (ØKONOMI OG REGNSKAP) '4121110
FYLKESAGRONOM '2212120
FYLKESAGRONOMASSISTENT(LANDBRUKSSELSKAP) '3212106
FYLKESARBEIDSSJEF '1227217
FYLKESARKITEKT '1227218
FYLKESARKIVAR '2531109
FYLKESBARNEVERNSJEF '1227171
FYLKESBEREDSKAPSLEDER '1227219
FYLKESBIBLIOTEKAR '3493113
FYLKESBIBLIOTEKSJEF '1227220
FYLKESBYGGESJEF '1227221
FYLKESFORSYNINGSSJEF '1227222
FYLKESGARTNER '1227180
FYLKESGARTNERASSISTENT '3212107
FYLKESHELSESJEF '1227179
FYLKESHERREDSKOGMESTER '1227223
FYLKESINGENIØR '1227224
FYLKESJORDSJEF '1227178
FYLKESJORDSKIFTESJEF '1227177
FYLKESKARTSJEF '1227121
FYLKESKASSERER '1227240
FYLKESKONSERVATOR '2531105
FYLKESKONTORSJEF '1227107
FYLKESKOORDINATOR I FYLKESARBEIDSKONTORET '3444103
FYLKESKOORDINATOR I SKATTEETATEN '3442102
FYLKESKOORDINATOR I TRYGDEETATEN '3443102
FYLKESKULTURSJEF '1227122
FYLKESLANDBRUKSSJEF '1227123
FYLKESLEGE '1227124
FYLKESMANN '1120105
FYLKESMILJØVERNSJEF '1227198
FYLKESORDFØRER '1110102
FYLKESPERSONALSJEF '1232109
FYLKESPSYKOLOG '1227125
FYLKESREVISOR '1231108
FYLKESRÅDMANN '1120106
FYLKESSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141103
FYLKESSKATTESJEF '1227126
FYLKESSKOGMESTER '2212104
FYLKESSKOGSJEF '1227127
FYLKESSKOGSMESTERASSISTENT '3213126
FYLKESSKOLESJEF '1227128
FYLKESSTYREREPRESENTANT '1110111
FYLKESSYKEHUSSJEF '1227129
FYLKESTANNLEGE '1227130
FYLKESTRAFIKKSJEF '1227131
FYLKESVETERINÆR '1228142
FYRBETJENT '5163101
FYRBØTER (STASJONÆRE ANLEGG) '8162101
FYRKJELEOPERATØR '8342112
FYRMESTER '5163128
FYRTJENESTERMANN '5163102
FYSIKER '2111104
FYSIOKJEMIKER '3211102
FYSIOTERAPEUT '3226102
FYSIOTERAPEUT (PSYKISK HELSEARBEID) '3226118
FYSIOTERAPEUT (TURNUSKANDIDAT) '3226122
FØRER (HEST MED KJERRE) '9151110
FØRER (PEDALDREVET KJØRETØY) '9151111
FØRERHUNDTRENER '3349106
FØRSKOLEINSPEKTØR '3320105
FØRSKOLELÆRER '3320101
FØRSTE NESTLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORG.) '1142109
FØRSTEAMANUENSIS '2310104
FØRSTEAPOTEKTEKNIKER '5137103
FØRSTEBIBLIOTEKAR '2532102
FØRSTEBYFOGD '2522112
FØRSTEBYSKRIVER '2522110
FØRSTEDEKORKONSULENT '3471126
FØRSTEEKSPEDITØR (LAGER) '4131110
FØRSTEFARMASØYT '2224109
FØRSTEFOTOGRAF '7342117
FØRSTEFULLMEKTIG '4114108
FØRSTEFULLMEKTIG (ARKIV) '4141106
FØRSTEFULLMEKTIG (BIBLIOTEK) '4141105
FØRSTEINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON) '3222118
FØRSTEKASSERER (BUTIKK) '5221131
FØRSTEKOKK '5122108
FØRSTEKONSERVATOR '2531108
FØRSTEKONSULENT (BIBLIOTEK) '3493105
FØRSTEKONSULENT (DATA) '2130120
FØRSTEKONSULENT (INNKJØP) '3416108
FØRSTEKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412104
FØRSTEKONSULENT (SKOGBRUK) '3213117
FØRSTEKONSULENT (SOSIALKONTOR) '3460130
FØRSTEKONSULENT (STATISTIKKARBEID) '2122102
FØRSTEKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413104
FØRSTEKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411104
FØRSTEKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419112
FØRSTEKONTORFULLMEKTIG '4114102
FØRSTEKRIGSADVOKAT '2523111
FØRSTELABORATORIETEKNIKER (BIOINGENIØR) '3211118
FØRSTELAGMANN '2522111
FØRSTELEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310108
FØRSTEMASKINIST (SKIP) '3141102
FØRSTEMETEOROLOGFULLMEKTIG '4129106
FØRSTEMETEOROLOGIFULLMEKTIG '4129107
FØRSTEPASSER (PAPIR/PAPP) '8142104
FØRSTEPOSTBETJENT '4142102
FØRSTEPOSTFULLMEKTIG '4142103
FØRSTEPOSTKASSERER '4212102
FØRSTEPREPARANT '3211109
FØRSTEPROVISOR '2224108
FØRSTERADIOGRAF '3221111
FØRSTEREVISOR '3432105
FØRSTESEKRETÆR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '3449106
FØRSTESEKRETÆR (PRIVAT VIRKSOMHET) '3431105
FØRSTESEKRETÆR (TOLLVESNET) '3441107
FØRSTESEKRETÆR (TRYGDEETATEN) '3443105
FØRSTESTATSADVOKAT '2523107
FØRSTESTRÅLETERAPEUT '3221115
FØRSTESTYRMANN '3142108
FØRSTETOLLINSPEKTØR '3441109
FØRSTETRYKKER '8251123
FØRTRYKKSMEDARBEIDER '7341121
GALLERILEDER (KUNSTGALLERI) '2531117
GALLERIMEDARBEIDER (KUNSTGALLERI) '2531116
GALLERIVAKT '9152125
GALOPPTRENER '3475108
GALVANISØR (DYPTRYKK) '7142115
GALVANISØR (GULL- OG SØLVVARER) '7313104
GARDEROBEBETJENING '9152124
GARDEROBEBETJENT '9152129
GARDEROBEVAKT '9152107
GARDINSYER '7431107
GARNFISKER '6411117
GARNISONSTANNLEGE '2222116
GARTNER '6112102
GARTNERARBEIDER '6112108
GARTNERASSISTENT(FYLKE) '3212108
GARTNERFORMANN '6112105
GARTNERIARBEIDER '6112104
GARTNERIASSISTENT '9210106
GARTNERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1311103
GARTNERILEDER '1311110
GARTNERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1311101
GARTNERILEDER (OVER 9 ANSATTE) '1210112
GARTNERIMEDARBEIDER '6112109
GARTNERMEDARBEIDER '6112110
GARVER '7441101
GASSGENERATORPASSER '8159130
GASSVEISER '7212103
GASSVERKSJEF '1210170
GATEFEIER '9160121
GATEKJØKKENMEDARBEIDER '5122123
GATESELGER '5223104
GATESELGERE, MAT '5221151
GATEVERVER '5223124
GAUFFRERER (PAPIR/PAPP) '8142105
GENERAL '0113103
GENERALADVOKAT '2523108
GENERALAGENT '3415104
GENERALDIREKTØR '1210171
GENERALINSPEKTØR FOR HEIMEVERNET '0113117
GENERALINSPEKTØR FOR HÆREN '0113118
GENERALINSPEKTØR FOR LUFTFORSVARET '0113119
GENERALINSPEKTØR FOR SJØFORSVARET '0113120
GENERALKONSUL '1120107
GENERALLØYTNANT '0113112
GENERALMAJOR '0113105
GENERALPLANSJEF '1227134
GENERALSEKRETÆR (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJON) '1142107
GENERALSEKRETÆR (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) '1143103
GENERALSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER) '1143108
GENERALSEKRETÆR (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141101
GEODATAINGENIØR '2147146
GEODET '2148120
GEODET (INGENIØR) '3111113
GEOFYSIKER '2114101
GEOKJEMIKER '2113101
GEOLOG '2114102
GEOMATIKER '2114115
GEOTEKNIKER '2147167
GERIATRISYKEPLEIER '2230110
GESTALTTERAPEUT '3229113
GILJOTINSKJÆRER (PAPIR/PAPP) '8142106
GIPSMAKER '7121107
GIPSMAKERMESTER '7121105
GITARBYGGER '7312103
GJELDSINNKREVER '4215101
GJENVINNINGSARBEIDER '9160118
GJENVINNINGSARBEIDER (LÆRLING) '9160119
GJERDEMONTØR '7128109
GJETER '6121138
GJÆRHUSARBEIDER (BRYGGERI) '8277128
GJØRTLER '7211105
GLASIOLOG '2114103
GLASSARBEIDER '7133104
GLASSBLÅSER '7322102
GLASSBLÅSERMESTER '7322109
GLASSFAGARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132101
GLASSFORMER '7322103
GLASSGRAVØR '7322104
GLASSHÅNDVERKER '7322108
GLASSKJÆRER '7322105
GLASSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132109
GLASSKUNSTNER '2552103
GLASSLIPER (GLASSARBEIDER) '7133106
GLASSLIPER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132108
GLASSMAKER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132104
GLASSMESTER '7133105
GLASSMESTERLÆRLING '7133112
GLASSMESTERSVENN '7133103
GLASSPOLERER '7322106
GLASSPRESSER '7322107
GLASURARBEIDER (FREMSTILLING) '8139104
GLASURARBEIDER (KERAMISK FORMING) '8131117
GODSEKSPEDITØR '4133109
GODSHÅNDTERER (UFAGLÆRT) '9330102
GODSSJEF '1225134
GODSTRAFIKKDIREKTØR '1225143
GODSTRAFIKKLEDER '4133131
GOLFINSTRUKTØR '3475110
GRADØR '7434102
GRAFFITIFJERNER '9132135
GRAFIKER (FØRTRYKK) '7341107
GRAFIKER (KUNSTNER) '2552104
GRAFIKERLÆRLING (FØRTRYKK) '7341118
GRAFISK DESIGNER '3471104
GRAFISK FORMGIVER (FØRTRYKK) '7341106
GRAFISK FORMGIVER (KUNSTNER) '2552107
GRAFISK INGENIØR '3119118
GRAFISK MEDARBEIDER (FØRTRYKK) '7341114
GRAFISK TRYKKER '8251101
GRAFISK TRYKKERMESTER '8251110
GRANITTHOGGER '7110115
GRAVEMASKINKJØRER '8331105
GRAVER (KIRKEGÅRD) '5163117
GRAVFERDSKONSULENT '5142103
GRAVØR (EDELMETALL) '7313105
GRAVØR (GLASSHÅNDVERK) '7322110
GRAVØRMESTER (GULL- OG SØLVVARER) '7313109
GREENKEEPER '7129103
GRENADER '0111103
GRENSEKONTROLLØR '3441113
GRIP/KEY GRIP (FILMINNSPILLING OL.) '3131133
GROSSIST (AGENT) '3415121
GROVSLIPER (GLASSHÅNDVERK) '7322111
GRUNNARBEIDER (BYGG) '7122103
GRUNNARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126102
GRUNNSKOLELÆRER '3310108
GRUPPELEDER (BANK) '3418134
GRUPPELEDER (BANKVIRKSOMHET) '3418129
GRUPPELEDER (BILLETTSALG) '4211108
GRUPPELEDER (FINANS) '3411123
GRUPPELEDER (FJERNSYN) '3492104
GRUPPELEDER (FORSIKRING) '3412111
GRUPPELEDER (KUNDESENTER) '4114132
GRUPPELEDER (TEKNISK SUPPORT KONTORMASKINER) '7241150
GRUPPELEDER (VAREHANDEL) '5221144
GRUPPELEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN '3444104
GRUPPELEDER I SKATTEETATEN '3442103
GRUPPELEDER I TRYGDEETATEN '3443103
GRUVEARBEIDER '8111104
GRUVEINGENIØR '2147103
GRUVEMÅLER '2148117
GRUVESJEF '1222115
GRØNNSAKSKONSERVERER (GÅRDSPRODUKSJON) '7419108
GRØNNSAKSPRODUSENT '6111119
GUIDE '5113102
GULLARBEIDER '7313106
GULLSMED '7313107
GULLSMEDMESTER '7313110
GULVLEGGER '7421101
GUMMIVAREARBEIDER '8223111
GYNEKOLOG '2221106
GÅRDBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121115
GÅRDBRUKER (KOMBINASJONSBRUK) '6130104
GÅRDBRUKER (KORNPRODUKSJON) '6111105
GÅRDBRUKER (MELKEPRODUKSJON) '6121107
GÅRDSARBEIDER (FJÆRFE) '6122104
GÅRDSARBEIDER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121121
GÅRDSARBEIDER (KOMBINASJONSBRUK) '6130111
GÅRDSARBEIDER (KORNPRODUKSJON) '6111108
GÅRDSARBEIDER (MELKEPRODUKSJON) '6121122
GÅRDSBESTYRER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121112
GÅRDSBESTYRER (KOMBINASJONSBRUK) '6130107
GÅRDSBESTYRER (KORNPRODUKSJON) '6111112
GÅRDSBESTYRER (MELKEPRODUKSJON) '6121124
GÅRDSBESTYRER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227253
GÅRDSFULLMEKTIG '6130106
GÅRDSHJELP (DYRKING AV HAGEBRUKSVEKSTER) '6111117
GÅRDSSTYRER '6121131
HAFIZ (KORANLÆRER) '3480134
HAGEBRUKSFORSKER '2212105
HAGEBRUKSKANDIDAT '2212106
HAMMERARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER) '7313108
HANDELSAGENT '3415105
HANDELSATTACHÉ '1120133
HANDELSMEGLER '3421103
HANDELSRÅD '1120134
HANDLEVOGNRYDDER '9153106
HANSKESYER '8263101
HARTSKOKER '8159131
HATTEMAKER '7432101
HAVARIINSPEKTØR '2149138
HAVARISEKRETÆR (FORSIKRING) '3412135
HAVARISJEF (FORSIKRING) '1226127
HAVFORSKER '2211109
HAVNEASSISTENT '4133110
HAVNEBETJENT '4133111
HAVNEFOGD '1225136
HAVNEINSPEKTØR '4133118
HAVNEKAPTEIN (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1316102
HAVNEKAPTEIN (OVER 9 ANSATTE) '1225108
HAVNEKONTROLLØR '4133117
HAVNEKRANFØRER '8332104
HAVNELOS '3142102
HAVNESJEF '1210157
HAVNETRAFIKKLEDER '4133112
HAVNEVERT (BÅTTURISTER) '5113107
HAVNEVERTINNE (BÅTTURISTER) '5113108
HEADHUNTER '3423108
HEALER '3229106
HEILPRAKTIKER '3229110
HEISFØRER '8332105
HEISINSTALLATØR '7241127
HEISKONTROLLØR '7241128
HEISMONTØR '7241126
HEISMONTØRLÆRLING '7241158
HEKLER '7431101
HELIKOPTERVAKT (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113111
HELSE- OG MILJØRÅDGIVER '3222121
HELSE- OG SOSIALDIREKTØR '1227176
HELSE- OG SOSIALOMBUD '1120122
HELSEDIREKTØR '1210172
HELSEFAGARBEIDER '5132121
HELSEFAGLIG RÅDGIVER '2512146
HELSEINFORMATIKER '2130147
HELSEINSPEKTØR (MILJØ) '3222122
HELSEINSTITUSJONSASSISTENT '5139107
HELSERÅDSINSPEKTØR '3222102
HELSERÅDSKONTROLLØR '3222103
HELSESEKRETÆR '5135102
HELSESJEF '1227166
HELSESØSTER '2230126
HEMS-CREW '5139130
HERMETIKKARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271116
HERMETIKKARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272103
HERREDSKASSERER '1231109
HERREDSKOGMESTERASSISTENT '3213127
HERREDSRETTSDOMMER '2522104
HERREDSRETTSJUSTITIARIUS '2522105
HERREDSSKRIVER '2522109
HERREFRISØR '5141106
HERRESKREDDER '7432111
HESTEDRESSØR '6129111
HISTORIKER '2543106
HJELMDYKKER '7216103
HJELPEARBEIDER (ANLEGG) '9310101
HJELPEARBEIDER (ANLEGGSGARTNER) '9210114
HJELPEARBEIDER (BENSINSTASJON) '9142108
HJELPEARBEIDER (BORERIGG) '9310109
HJELPEARBEIDER (BRYGGERI) '9320111
HJELPEARBEIDER (BYGG) '9310102
HJELPEARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI) '9320109
HJELPEARBEIDER (ELEKTROMEKANISK INDUSTRI) '9320110
HJELPEARBEIDER (FISKE) '9210126
HJELPEARBEIDER (FLYTTEBIL) '9330103
HJELPEARBEIDER (GARTNERI) '9210123
HJELPEARBEIDER (GRUVEDRIFT) '9320113
HJELPEARBEIDER (GÅRDSBRUK) '9210122
HJELPEARBEIDER (HAVBRUK) '9210127
HJELPEARBEIDER (INDUSTRI) '9320101
HJELPEARBEIDER (LAGER) '9330108
HJELPEARBEIDER (LANDBRUK) '9210120
HJELPEARBEIDER (PLANTESKOLE) '9210124
HJELPEARBEIDER (PUKKVERK) '9310110
HJELPEARBEIDER (SKOGBRUK) '9210125
HJELPEARBEIDER (STEINBRUDD) '9310111
HJELPEARBEIDER (VEDLIKEHOLD) '9310103
HJELPEARBEIDER (VEI) '9310107
HJELPEKOKK '5122128
HJELPEMANN PÅ BIL '9330105
HJELPEMONTØR (ALARMANLEGG) '7242123
HJELPEMONTØR (ELEKTRIKER) '7241147
HJELPEMONTØR (ELEKTRISK ARBEID) '7241149
HJELPEPLEIER '5132101
HJELPEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID) '5132119
HJELPEPLEIERMEDARBEIDER '5132116
HJELPERØKTER '6121109
HJEMMEHJELPER '5133101
HJEMMEHJELPSFORMIDLER '5133102
HJEMMEHJELPSLEDER '5133103
HJEMMEKONSULENT (BARNEVERN) '3460111
HJEMMEPRODUSENT AV MEIERIPRODUKTER '7419103
HJEMMESYKEPLEIER '3231102
HJUL- OG KAROSSERIMAKERMESTER '7217104
HJULLASTERSJÅFØR '8331111
HJULUTRUSTNINGSREPARATØR '7231111
HMS-INGENIØR '3119119
HMS-INSPEKTØR '3152125
HMS-KONSULENT '3152126
HMS-KOORDINATOR '3152133
HMS-LEDER '3152129
HOFFDAME '5149105
HOFFMARSKALK '1232106
HOFFSJEF '1232107
HOLLENDERIARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142107
HOLLENDERIFØRER (PAPIR/PAPP) '8142145
HOMØOPAT '3229111
HOST (LUFTFARTØY) '5111107
HOSTESS (LUFTFARTØY) '5111122
HOTELLARBEIDER '4222128
HOTELLDIREKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315104
HOTELLDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210131
HOTELLGÅRDSGUTT '9151103
HOTELLMEDARBEIDER '4222119
HOTELLRENGJØRER '9132133
HOTELLSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315106
HOVEDBIBLIOTEKAR '1229118
HOVEDBOKHOLDER '1231124
HOVEDFORVALTER (MATERIELL) '1235103
HOVEDIMAM '2560123
HOVEDKASSERER '1231110
HOVEDKASSERER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER) '1142104
HOVEDLÆRER '2352104
HOVEDTILLITSVALGT '2512135
HOVEDTRENER '3475138
HOVEDVERNEOMBUD '3152119
HOVMESTER '5123102
HOVSLAGER '7221102
HR-ASSISTENT '4114138
HR-DIREKTØR '1232115
HR-LEDER '2512142
HUDARBEIDER '7441102
HUDARBEIDER (MØBELPRODUKSJON) '7436112
HUDPLEIER '5141104
HUDSPESIALIST '2221133
HUDSTANSER (MØBELINDUSTRI) '7441115
HUDSTANSER (MØBELPRODUKSJON) '7436111
HUDTERAPEUT '5141112
HUNDEFRISØR '5149121
HUNDEFØRER (REDNINGSHUND) '5169112
HUNDELUFTER '5149120
HUNDESKOLEINSTRUKTØR '3349102
HUSDYRKONSULENT '2212113
HUSDYROPPDRETTER '6121125
HUSDYRRØKTER '6121126
HUSHJELP (PRIVATHJEM) '9131101
HUSHOLDER '5121101
HUSHOLDSASSISTENT '9132124
HUSHOLDSBESTYRER '5121102
HUSHOLDSLEDER '5121110
HUSMORVIKAR '5133105
HUSTRYKKER '8251116
HUSØKONOM '3433101
HUSØKONOMASSISTENT '9132109
HVALFANGER '6412102
HVALSKYTTER '6412103
HYDROGRAF '2148104
HYDROLOG '2114104
HYDROLOGIASSISTENT '3119107
HYGIENEINSPEKTØR '3222116
HYGIENEINSPEKTØR '3222123
HYGIENESYKEPLEIER '3231105
HYGIENIKER (NÆRINGSMIDDEL) '3222111
HYLSEMAKER (PAPIR/PAPP) '8142109
HYPNOTERAPEUT '3229117
HØGSKOLEDIREKTØR '1210190
HØRSELSASSISTENT '5139104
HØVEDSMANN '6411107
HØVELMESTER '8141105
HØVLER (SAGBRUK) '8141106
HØVLERIARBEIDER '8141107
HØYESTERETTSADVOKAT '2521109
HØYESTERETTSDOMMER '2522106
HØYESTERETTSJUSTITIARIUS '2522107
HØYSKOLELEKTOR '2310106
HØYSKOLELÆRER '2310114
HÅNDBALLSPILLER '3475133
HÅNDBALLTRENER '3475121
HÅNDBRODERER '7431104
HÅNDFORMER '7211103
HÅNDSTRIKKER '7431103
HÅNDVEVER '7431105
HÅRDESIGNER '5141109
HÅROLOG '5141108
IDEHISTORIKER '2543103
IDRETTSAGENT '3429102
IDRETTSFUNKSJONÆR '3475124
IDRETTSINSTRUKTØR '3475113
IDRETTSKONSULENT '3449113
IDRETTSSEKSJONSLEDER '3475131
IDRETTSTRENER '3475115
IDRETTSUTØVER '3475101
IK-KOORDINATOR (BRYGGERI) '8277113
IKT-LÆRLING '3120134
ILLUSTRASJONSTEGNER '3471111
ILLUSTRATØR (KUNSTNER) '2552105
IMAM '2560122
IMPORTAGENT '3415113
IMPORTMEDARBEIDER '3422113
IMPORTSJEF '1235101
IMPORTØR (AGENT) '3415106
IMPREGNERER (FISKEREDSKAP) '8264112
IMPREGNERINGSOPERATØR (PLAST) '8224101
IMPREGNERINGSOPERATØR (TEKSTIL) '8266107
IMPRESARIO '3429109
INDUSTRIBOKBINDER '8252106
INDUSTRIDESIGNER '2552109
INDUSTRILAKKERER '7142102
INDUSTRIMALER '7142112
INDUSTRIMEKANIKER '7237101
INDUSTRIMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK) '7237122
INDUSTRIPSYKOLOG '2545109
INDUSTRIROBOTKONTROLLØR '3113147
INDUSTRIRØRLEGGER '7134101
INDUSTRISMED '7221103
INDUSTRISNEKKER '7421114
INDUSTRISYER '8263107
INDUSTRITAPETSERER '7436102
INFORMASJONSDIREKTØR '1234102
INFORMASJONSFARMASØYT '2224110
INFORMASJONSKONSULENT '3491101
INFORMASJONSKOORDINATOR '3491121
INFORMASJONSLEDER '1234110
INFORMASJONSMEDARBEIDER '3491102
INFORMASJONSRÅDGIVER '3491105
INFORMASJONSSEKRETÆR '3491104
INFORMASJONSSJEF '1234108
INFORMASJONSSKRANKEMEDARBEIDER '4222131
INGENIØR (AKVAKULTUR) '3212114
INGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116129
INGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111112
INGENIØR (BYGGELEDELSE) '3111144
INGENIØR (ELEKTRONIKK) '3113134
INGENIØR (ELEKTROTEKNIKK) '3113137
INGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112122
INGENIØR (INFORMATIKK) '3120127
INGENIØR (IT) '3120113
INGENIØR (KART OG OPPMÅLING) '3119147
INGENIØR (KJEMI) '3115115
INGENIØR (KJEMIPROSESS) '3115111
INGENIØR (MASKIN) '3114125
INGENIØR (MEKATRONIKK) '3112138
INGENIØR (OLJE) '3116148
INGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK) '3119148
INGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON) '3113125
INGENIØR (TELETEKNIKK) '3113131
INGENIØR (VAR-TEKNIKK) '3111142
INGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK) '3111143
INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119136
INGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142106
INGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144108
INGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143108
INGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147123
INGENIØR, SIVIL (GRUVE) '2147120
INGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148111
INGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146108
INGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145112
INGENIØR, SIVIL (METALLURGI) '2147110
INGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144138
INKASSATOR '4215102
INKASSOASSISTENT '4215107
INKASSOKONSULENT (FORSIKRING) '4215110
INKASSOLEDER '4215111
INKASSOMEDARBEIDER '4215103
INKASSOSJEF (KOMMUNAL VIRKSOMHET) '1227272
INKASSOSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1226124
INNDAMPER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159132
INNESELGER (ENGROS) '5224105
INNHØSTER '9210116
INNHØSTINGSARBEIDER '9210102
INNKJØPER '3416102
INNKJØPSAGENT '3416110
INNKJØPSANALYTIKER '3416111
INNKJØPSANSVARLIG '3416112
INNKJØPSASSISTENT '3416103
INNKJØPSINGENIØR '3416113
INNKJØPSKONSULENT '3416107
INNKJØPSKOORDINATOR '3416104
INNKJØPSLEDER '1235107
INNKJØPSMEDARBEIDER '3416109
INNKJØPSSJEF '1235104
INNREDER '3471102
INNREDNINGSKONSULENT '3471117
INNREDNINGSMONTØR '7421113
INNREDNINGSSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON) '7421105
INNRETTER (KERAMISK FORMING) '8131105
INNSJEKKER MV. (FLYPLASS) '4211107
INNSJEKKINGSMEDARBEIDER (REISER) '4221109
INNSKUDDSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1231102
INNSPILLINGSLEDER '3474108
INNSPILLINGSTEKNIKER '3131107
INSEMINØR '6121101
INSPEKSJONSINGENIØR (UNDERVANNS) '3116120
INSPEKTØR (BIL) '3152105
INSPEKTØR (ENERGIVERK) '3152112
INSPEKTØR (HMS) '3152127
INSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON) '3222117
INSPEKTØR (SKIP) '3141114
INSPEKTØR (SKIPSTEKNISK) '2149130
INSPEKTØR (SKOLE) '2352105
INSPEKTØR (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419110
INSPISIENT '3474101
INSTALLASJONSDIREKTØR (ALARMINSTALLERING) '1223122
INSTALLASJONSELEKTRIKER '7241119
INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144103
INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143103
INSTALLASJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144139
INSTALLASJONSINSPEKTØR '7241118
INSTALLATION MANAGER (OLJEVIRKSOMHET) '1222143
INSTITUSJONSFOTOGRAF '7342103
INSTITUSJONSKOKK '5122105
INSTITUSJONSPREST '2560110
INSTITUSJONSSJEF (SYKEHJEM OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1210208
INSTITUTTLEDER (FORSKNING OG UTVIKLING) '1237103
INSTITUTTSJEF (FORSKNING OG UTVIKLING) '1237104
INSTRUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116164
INSTRUKSJONSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113114
INSTRUKSJONSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112103
INSTRUKSJONSINGENIØR (KJEMI) '3115121
INSTRUKSJONSINGENIØR (MASKIN) '3114107
INSTRUKSJONSINGENIØR (OLJE) '3116140
INSTRUKSJONSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119108
INSTRUKSJONSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116139
INSTRUKSJONSTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112104
INSTRUKSJONSTEKNIKER (KJEMI) '3115122
INSTRUKSJONSTEKNIKER (MASKIN) '3114108
INSTRUKSJONSTEKNIKER (OLJE) '3116103
INSTRUKSJONSTEKNIKER (TELETEKNIKK,ELEKTRONIKK) '3113115
INSTRUKSJONSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119109
INSTRUKTØR (FJERNSYN) '3492116
INSTRUKTØR (FLYUNDERVISNING) '3349110
INSTRUKTØR (FYSIOTERAPEUT) '3226103
INSTRUKTØR (HELIKOPTERUNDERVISNING) '3349105
INSTRUKTØR (HELSESTUDIO OL.) '3475125
INSTRUKTØR (HUNDESKOLE) '3349104
INSTRUKTØR (IDRETT) '3475123
INSTRUKTØR (IT) '3349118
INSTRUKTØR (KURS) '3349120
INSTRUKTØR (SIKKERHETSOPPLÆRING) '3349122
INSTRUKTØR (TEATER/OPERA) '2555104
INSTRUKTØRTANNLEGE '2222117
INSTRUKTØRTANNPLEIER '3225104
INSTRUMENTAVIONIKER '7241129
INSTRUMENTKONTROLLØR '7311127
INSTRUMENTMAKER (NAUTISK) '7311107
INSTRUMENTMAKER (OPTISK OG GEODETISK) '7311101
INSTRUMENTMONTØR (NAUTISK) '7311106
INSTRUMENTMONTØR (OPTISK OG GEODETISK) '7311102
INSTRUMENTREPARATØR (NAUTISK) '7311115
INSTRUMENTREPARATØR (OPTISK OG GEODETISK) '7311103
INSTRUMENTRØRLEGGER '7134104
INTEGRERINGSKONSULENT '3460144
INTENDANT '4131103
INTENSIVSYKEPLEIER '2230101
INTERIØRARKITEKT '2141104
INTERIØRKONSULENT '3471116
INTERNATASSISTENT '9132108
INTERNATBETJENT '5121105
INTERNATGRUPPEASSISTENT '9132115
INTERNATGRUPPELEDER '5121104
INTERNATHUSFAR '5121103
INTERNATHUSMOR '5121106
INTERNATINSPEKTØR '5121107
INTERNATLEDER '5121108
INTERNREVISOR '3432106
INTERVJUER (OPINIONSMÅLINGER) '5225101
INVESTERINGSRÅDGIVER '3411132
INVESTERINGSRÅDGIVER (BANK) '3418124
ISHOCKEYSPILLER '3475134
ISHOCKEYTRENER '3475105
ISKREMARBEIDER '8273101
ISLAMLÆRER '3480132
ISOLATØR '7132103
IT-ANSVARLIG '2130121
IT-ASSISTENT '3120124
IT-BRUKERKONSULENT '2130112
IT-DIREKTØR '1236106
IT-KONSULENT '2130123
IT-KOORDINATOR '2130105
IT-LEDER '1236109
IT-MEDARBEIDER '3120126
IT-OPERATØR '3120120
IT-PROSJEKTLEDER '2130111
IT-SELGER/ACCOUNT MANAGER '2130154
IT-SJEF '1236105
IT-SYSTEMINGENIØR '2130142
IT-TEAMLEDER '2130155
IT-TEKNISK KONSULENT '2130117
JAZZMUSIKER '3472102
JAZZSANGER '3472105
JEGER '6412104
JERNBANEDIREKTØR '1210137
JERNBANEEKSPEDITØR '4211103
JERNBANEFULLMEKTIG '4133113
JERNBINDER '7123102
JERNBINDERBAS '7123101
JERNSKJÆRER (METALLGJENVINNING) '8211119
JOBBLEDER (MEKANISK VERKSTED) '7237114
JOCKEY '3475136
JORDBRUKSAVLØSER (HØNSERI) '6122107
JORDBRUKSAVLØSER (KOMBINASJONSBRUK) '6130108
JORDBRUKSAVLØSER (KORNPRODUKSJON) '6111113
JORDBRUKSAVLØSER (MELKEPRODUKSJON) '6121117
JORDBRUKSAVLØSER (SVINEOPPDRETT) '6121133
JORDBRUKSFORSKER '2212114
JORDBRUKSSJEF '1227175
JORDBÆRPLUKKER '9210117
JORDMOR '2230102
JORDREGISTERASSISTENT '3212109
JORDREGISTERTEKNIKER '3212110
JORDSKIFTEASSISTENT '7350101
JORDSKIFTEDOMMER '2522123
JORDSKIFTEDOMMERFULLMEKTIG '2522127
JORDSKIFTEINGENIØR '2148112
JORDSKIFTEKANDIDAT '2148127
JORDSKIFTEOVERDOMMER '2522124
JORDSKIFTERETTSLEDER '2522128
JORDSKIFTETEKNIKER '3111130
JORDSTYREASSISTENT '3212111
JORDSTYRETEKNIKER '3111129
JOURNALIST '3491103
JUKSAFISKER '6411125
JULENISSE '5149122
JUNGMANN '8341105
JURIDISK INTERNREVISJONSLEDER '2412129
JURIDISK KONSULENT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK) '2521102
JURIDISK REPRESENTANT (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK) '2521103
JURIDISK RÅDGIVER '2412109
JURIDISK RÅDGIVER (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK) '2521114
JURIDISK SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412111
JURIDISK SEKRETÆR '2521111
JURIST (PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK) '2521104
JUSTERVERKSINSPEKTØR '3449105
JUSTITIARIUS '2522115
JUVELÈR '7313125
KABELARBEIDER (ISOLATØR OG KAPSLER) '7132108
KABELBANEFØRER '8332109
KABELOPERASJONSLEDER '3116121
KABINETTSEKRETÆR '4113102
KABINPERSONALE '5111105
KABINSJEF '5111117
KAFEARBEIDER (RYDDING) '9133122
KAFEARBEIDER (SERVERING) '5123124
KAFEMEDARBEIDER (RYDDING) '9133121
KAFEMEDARBEIDER (RYDDING, OPPVASK) '9133112
KAFEMEDARBEIDER (SERVERING) '5123118
KAFFEBRENNER '8279102
KAIARBEIDER '9330107
KAIBETJENT '4133123
KAKAORØSTER '8279114
KALANDERARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142110
KALANDEROPERATØR (GUMMIPRODUKTER) '8223102
KALANDEROPERATØR (PLAST) '8224102
KALKBRENNER '8159133
KALKULASJONSLEDER '3432137
KALKULATØR '3432117
KALLSKAPELLAN '2560118
KAMERA-ASSISTENT '3131134
KAMERAKONTROLLØR '3131108
KAMERAMANN/KVINNE '7342118
KAMERAREPARATØR '7311104
KAMMEROPERATØR '7216108
KAMMEROPERATØRLEDER '7216105
KAMMEROVNSPASSER (GASS) '8159134
KAMMERTJENER '5149104
KANSELIST '3431102
KANTINEARBEIDER (RYDDING) '9133123
KANTINEASSISTENT '9133114
KANTINEBESTYRER '5122106
KANTINEMEDARBEIDER '9133110
KANTINEMEDHJELPER '9133102
KANTOR '2553105
KAPELLAN '2560106
KAPITALFORVALTER (BEDRIFTER) '3411130
KAPITALFORVALTER (PRIVATKUNDER) '3411129
KAPSELFORMER (PORSELEN) '8131118
KAPSLER '7132102
KAPTEIN (FORSVARET) '0112104
KAPTEIN (SJØ) '3142121
KAPTEINLØYTNANT '0112103
KARDIOLOG '2221107
KAROSSERIMAKER '7217106
KAROSSERIMEKANIKER '7217103
KAROSSERIOPPRETTER '7217105
KARRIERERÅDGIVER '2512148
KARRIEREVEILEDER (JOBBSØKING) '3423109
KARTGRAFIKER '7350102
KARTINSPEKTØR '7350103
KARTOGRAF '2148126
KARTOTEKFØRER '4141110
KARTREPRODUSØR '7350104
KARTRETTER '7350105
KARTSJEF '2148102
KARTTEGNER '7350106
KARTVERKSSJEF '1210167
KASSELEDER (BUTIKK) '5221136
KASSEMEDARBEIDER (BILLETTSALG) '4211105
KASSEMEDARBEIDER (BUTIKK) '5221124
KASSERER '4211106
KASSERER (BANK) '4212108
KASSERER (BUTIKK) '5221132
KATEKET '2560105
KELNER '5123103
KEMNER '1231111
KENNELASSISTENT '6129109
KENNELLEDER '6129108
KERAMIKER '7321103
KERAMIKER (KUNSTNER) '2552106
KERAMIKKONTROLLØR '8131109
KERAMISK DEKORATØR '8131107
KERAMISK FORMER '8131123
KEY ACCOUNT (REISEBYRÅ) '3414107
KEY ACCOUNT MANAGER (SALG) '3415110
KINESIOLOG '3229102
KINODIREKTØR '1210156
KINOKONTROLLØR '9152108
KINOMASKINIST '8162110
KINOSJEF '1229115
KIOSKARBEIDER '5221146
KIOSKINNEHAVER '5221153
KIOSKMEDARBEIDER '5221120
KIRKEGÅRDFORSTANDER '5163123
KIRKEGÅRDSARBEIDER '5163106
KIRKEGÅRDSTJENER '5163113
KIRKETJENER '5163103
KIRKEVAKTMESTER '5163104
KIRKEVERGE (FELLESRÅD MED FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1319124
KIRKEVERGE (FELLESRÅD MED OVER 9 ANSATTE) '1210210
KIROPRAKTOR '3226113
KIRURG '2221108
KJEDESJEF (BUTIKK - OVER 9 ANSATTE) '1224109
KJELLERARBEIDER (BRENNERI) '8277139
KJELLERARBEIDER (BRYGGERI) '8277129
KJELLERMESTER '5123110
KJEMIINGENIØR '3115116
KJEMIKALIEDYKKER '5161110
KJEMIKER '2113102
KJEMISK RENSER '8266110
KJEMITEKNIKER '3115113
KJERNEFYSIKER '2111105
KJERNEKJEMIKER '2113107
KJERNEMAKER '7211101
KJERNER '8273102
KJEVEKIRURG '2222103
KJEVEORTOPED '2222115
KJOLE- OG DRAKTSYER '7432102
KJOLE- OG DRAKTSYERMESTER '7432109
KJØKKENARBEIDER '9133124
KJØKKENASSISTENT '9133115
KJØKKENBESTYRER '5122107
KJØKKENHJELP '9133116
KJØKKENINTENIØRSELGER '5221142
KJØKKENISTRUKTØR '5122121
KJØKKENMEDHJELPER '9133117
KJØKKENSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '5122109
KJØKKENSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1224112
KJØLEMASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG) '8162102
KJØLEMASKINIST (SKIP) '3141110
KJØLEMASKINKJØRER '8323110
KJØLEMONTØR (ELEKTRIKER) '7241142
KJØLETÅRNRENGJØRER '9132136
KJØPMANN (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1314101
KJØRELEDER (KJØREKONTOR) '4133153
KJØRELÆRER '3349108
KJØRESKOLEINSTRUKTØR '3349103
KJØRESKOLELÆRER '3349111
KJØRETØYKONTROLLØR '3152104
KJØTTSKJÆRER '7411103
KLESTILSKJÆRER '7434107
KLINIKKASSISTENT (DYREKLINIKK) '3227104
KLINIKKASSISTENT (TANNPLEIE) '5134101
KLINIKKFULLMEKTIG (TANNPLEIE) '5134102
KLINIKKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319116
KLINIKKSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210143
KLINIKKSJEF (STATLIG VIRKSOMHET) '1227251
KLINIKKSJEF (SYKEHUS) '1228148
KLINIKKVETERINÆR '2223104
KLINISK BARNEVERNSPEDAGOG '3460129
KLINISK ERNÆRINSFYSIOLOG '2225102
KLINISK MONITOR (CRA) '3211119
KLINISK PEDAGOG (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '2340106
KLINISK PSYKOLOG (SPESIALIST) '2545117
KLINISK SOSIONOM '3460116
KLINISK SPESIALIST (SYKEPLEIE) '2230112
KLINISK TESTER (MEDISINER) '3211120
KLINISK VERNEPLEIER '3232113
KLIPPER (FOTOGRAFI) '7342108
KLISJEARBEIDER (FLEXOTRYKKER) '8251122
KLOKKEDYKKER '7216109
KLOKKEDYKKERLEDER '7216107
KLOKKER '5163116
KLOKKERDIAKON '3480110
KLOVN '3473107
KLUBBARBEIDER (FRITIDSKLUBB) '5131117
KLUBBASSISTENT (FRITIDSKLUBB) '5131126
KLUBBLEDER (FRITIDSKLUBB) '3460135
KLUBBTILLITSMANN '2512131
KNIVSLIPER '8213121
KNUSEMASKINPASSER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159101
KODER '4112102
KOKER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159102
KOKILLESTØPER '7211107
KOKK '5122114
KOKKELÆRLING '5122113
KOKSBRENNER '8159103
KOLDJOMFRU '5122115
KOLDKJØKKENASSISTENT '9133101
KOLONIALHANDLER (LITEN KOLONIAL) '5221154
KOMIKER '3473103
KOMMANDØR '0113111
KOMMANDØRKAPTEIN '0113101
KOMMUNALDIREKTØR '1227135
KOMMUNALRÅD '1110118
KOMMUNALSJEF '1227292
KOMMUNEADVOKAT '2521110
KOMMUNEARKITEKT '1227136
KOMMUNEARKIVAR '2531107
KOMMUNEERGOTERAPEUT '3226104
KOMMUNEFYSIOTERAPEUT '3226105
KOMMUNEGARTNER '6112101
KOMMUNEJORDMOR '2230120
KOMMUNEKASSERER '1227239
KOMMUNELEGE '2221109
KOMMUNELEGE I '2221135
KOMMUNELEGE II '2221134
KOMMUNEPLANLEGGER '2141126
KOMMUNEPLANSJEF '1227163
KOMMUNEREVISOR '1231120
KOMMUNESTYREREPRESENTANT '1110112
KOMMUNEVETERINÆR '2223103
KOMMUNIKASJONSLEDER (RADIOSAMBAND)) '3132101
KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER (INFORMASJON) '3491141
KOMMUNIKASJONSRÅDMANN '1227137
KOMMUNIKASJONSSJEF '1234114
KOMMUNIKATØR (TELEFONSALG) '5223115
KOMPLETTERINGSINGENIØR '3116153
KOMPONENTAVIONIKER '7241130
KOMPONIST '2553103
KOMPRESSOROPERATØR '8162103
KONDITOR '7412102
KONDUKTØR '5112102
KONFEKTMAKER '7412104
KONFERANSEARRANGØR '4113118
KONFERANSEKONSULENT '4113120
KONFERANSEMEDARBEIDER '4113119
KONFERANSEPLANLEGGER '4113129
KONFERANSESJEF (KURS, FAGKONFERANSER OL.) '3349126
KONFERANSEVERT '4222116
KONFERANSEVERTINNE '4222117
KONKURRANSEDIREKTØR '1210174
KONKURRANSEINSPEKTØR '3449112
KONSERNDIREKTØR '1210155
KONSERNREGNSKAPSSJEF '1231118
KONSERNSJEF '1210133
KONSERNØKONOM '2541114
KONSERVATOR '2531103
KONSERVERINGSARBEIDER (ANNEN NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON) '8279115
KONSERVERINGSARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271117
KONSERVERINGSARBEIDER (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER) '8276119
KONSERVERINGSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272119
KONSERVERINGSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) '8273119
KONSJEOPERATØR (SJOKOLADE) '8275102
KONSTRUKSJONSTEGNER (BYGG OG ANLEGG) '3111111
KONSTRUKSJONSTEGNER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113108
KONSTRUKSJONSTEGNER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112105
KONSTRUKSJONSTEGNER (MASKIN) '3114109
KONSTRUKSJONSTEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119110
KONSTRUKTØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116143
KONSTRUKTØR (BYGG OG ANLEGG) '3111110
KONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113121
KONSTRUKTØR (ELEKTROTEKNIKK) '3113116
KONSTRUKTØR (KJEMI) '3115107
KONSTRUKTØR (MASKININGENIØR) '3114123
KONSTRUKTØR (MEKANIKK) '3114110
KONSTRUKTØR (OLJE) '3116118
KONSTRUKTØR (TEKNIKER) '3111127
KONSTRUKTØR (TEKNISK TEGNING) '7350118
KONSTRUKTØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119111
KONSUL '1120108
KONSULENT (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER OG TURNEER) '3431128
KONSULENT (ANNONSESALG) '5223117
KONSULENT (ARBEIDSMARKEDSETATEN) '3444102
KONSULENT (BANK) '3418120
KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512113
KONSULENT (BIBLIOTEK) '3493115
KONSULENT (DATA) '3120107
KONSULENT (FORLAG) '2551118
KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519114
KONSULENT (HMS) '3152128
KONSULENT (INKASSO) '4215104
KONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412116
KONSULENT (KONTORARBEID) '3431133
KONSULENT (LEDERUTVIKLING) '2512140
KONSULENT (MARKEDSANALYSE) '2519112
KONSULENT (NÆRINGSLIVSFINANSIERING) '2519109
KONSULENT (PERSONAL) '2512105
KONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147147
KONSULENT (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE) '3232104
KONSULENT (REKLAME OG MARKEDSFØRING) '3419130
KONSULENT (RELIGIØST ARBEID) '3480123
KONSULENT (REVISJON) '2511105
KONSULENT (SKOGBRUK) '3213116
KONSULENT (SOSIALKONTOR) '3460131
KONSULENT (STATISTIKKARBEID) '2122104
KONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON) '3431123
KONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413117
KONSULENT (TOLLVESNET) '3441108
KONSULENT (VERNEPLEIER) '3232108
KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541121
KONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411111
KONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419115
KONSULENT I SKATTEETATEN '3442104
KONTAKTMANN (MARKEDSFØRING) '3419108
KONTORASPIRANT (POST) '4212104
KONTORASSISTENT '4114114
KONTORBUD (INTERN) '9151105
KONTORDAME '4114120
KONTORFULLMEKTIG '4114113
KONTORIST '4114119
KONTORLEDER '1231119
KONTORMANN '4114121
KONTORMASKINREPARATØR '7242110
KONTORMEDARBEIDER '4114105
KONTORMEDARBEIDER (LÆRLING) '4114125
KONTORMEDARBEIDER (REGNSKAP) '4121104
KONTORMEDARBEIDER (TEKSTBEHANDLING) '4114101
KONTORMEDARBEIDER (VERDIBEHANDLING) '4114135
KONTORRENGJØRER '9132134
KONTORSEKRETÆR '4113101
KONTORSEKRETÆR MED SENTRALBORDTJENESTE '4113110
KONTORSJEF (ASSISTERENDE RÅDMANN) '1120127
KONTORSJEF (BANK) '3418133
KONTORSJEF (HUMANITÆRE ORGANISASJONER) '1143105
KONTORSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227187
KONTORSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1231132
KONTORSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '2512137
KONTRAKTBEHANDLER (KONTORARBEID) '4114133
KONTRAKTINGENIØRER (OLJE OG GASS) '2147152
KONTRAKTSLEDER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142130
KONTREADMIRAL '0113106
KONTROLLER (HMS) '2512104
KONTROLLER (REGNSKAP) '2541116
KONTROLLFLYGER '3143106
KONTROLLFULLMEKTIG (POSTVERKET) '4142104
KONTROLLINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116144
KONTROLLINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111136
KONTROLLINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113124
KONTROLLINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112106
KONTROLLINGENIØR (KJEMI) '3115123
KONTROLLINGENIØR (MASKIN) '3114111
KONTROLLINGENIØR (OLJE) '3116104
KONTROLLINGENIØR (SIKKERHET) '3152120
KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119137
KONTROLLOPERATØR (KJEMISK INDUSTRI) '8159147
KONTROLLOPERATØR (NATURGASSRAFFINERSINGANLEGG) '8113131
KONTROLLOPERATØR (OLJEANLEGG) '8113132
KONTROLLROMSASSISTENT '8161114
KONTROLLROMSOPERATØR '8161109
KONTROLLSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227244
KONTROLLTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116127
KONTROLLTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) '3111123
KONTROLLTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3132102
KONTROLLTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112107
KONTROLLTEKNIKER (KJEMI) '3115101
KONTROLLTEKNIKER (MASKIN) '3114112
KONTROLLTEKNIKER (MYNTPRODUKSJON) '8211114
KONTROLLTEKNIKER (OLJE) '3116119
KONTROLLTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119112
KONTROLLVETERINÆR '2223108
KONTROLLØR (BILLETTØR - TRANSPORTMIDLER) '5112104
KONTROLLØR (BRYGGERI) '8277112
KONTROLLØR (FISKEINDUSTRI) '8271120
KONTROLLØR (FISKEREDSKAP) '8264102
KONTROLLØR (JERNBANE) '4133128
KONTROLLØR (JUSTERVESENET) '3449109
KONTROLLØR (KINO) '9152117
KONTROLLØR (LUFTHAVN) '4133119
KONTROLLØR (SKADEDYRKONTROLL) '3222108
KOORDINATOR (FORSKNINGSPROSJEKTER PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147165
KOORDINATOR (HUMANITÆRT ARBEID) '3460139
KOORDINATOR (PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE) '3232105
KOORDINATOR (SOSIAL) '3460117
KOORDINATOR (VERNEPLEIER) '3232110
KOPIERINGSMEDARBEIDER '8251124
KOPIMASKINTEKNIKER '7242130
KOPIST (FOTOLABORATORIUM) '8254105
KOPPERSLAGER '7213102
KOPPERSMED '7213104
KORANLÆRER '3480131
KOREOGRAF '2554106
KOREOLOG '3471134
KORINSPISIENT '2553108
KORMESTER '2553109
KORPORAL '0111102
KORPUSMONTØR (GULL- OG SØLVVARER) '7313113
KORREKTURLESER '4114107
KORRESPONDENT '3491109
KORROSJONSARBEIDER '7142120
KORROSJONSBEHANDLER '7142121
KORROSJONSMEDARBEIDER '7142106
KORROSJONSOPERATØR '7142119
KOSMETOLOG '5141113
KOSTHOLDSKONSULENT '3223101
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142116
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144120
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143116
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147133
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146116
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145121
KOSTNADSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144140
KOSTYMEASSISTENT '7432116
KOSTYMEDESIGNER '3471137
KOSTYMEFORMANN '7432115
KOSTYMEMAKER '7432104
KOSTYMESJEF '7432112
KOSTYMESYER '7432108
KOSTYMETEGNER '3471128
KOSTØKONOM '3223102
KRAFTMEGLER '3429108
KRAFTVERKSDIREKTØR (OVER 9 ANSATTE) '1210114
KRAFTVERKSINGENIØR '3112130
KRAFTVERKSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312101
KRAFTVERKSOPERATØR '8161111
KRANFØRER '8332106
KRANFØRER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113113
KRANKONTROLLØR '3114135
KREDITORANSVARLIG '2541136
KREDITTANALYTIKER '2541108
KREDITTKONSULENT (ANNEN TJENESTEYTINGENDE NÆRING) '3432134
KREDITTKONSULENT (BANK) '3418118
KREDITTKONSULENT (FORSIKRING) '3412129
KREDITTLEDER '1231131
KREDITTLEDER (ANNEN TJENESTEYTENDE NÆRING) '2511116
KREDITTRÅDGIVER '3418112
KREDITTSEKRETÆR '4113105
KREDITTSEKRETÆR (BANK) '3418119
KREDITTSJEF '1231122
KREFTSYKEPLEIER '2230114
KREMATORIEARBEIDER '5142107
KREMATORIEBETJENT '5142104
KREMATØR '5142105
KRETSKORTMONTØR '8282105
KRETSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) '3480111
KRIGSADVOKAT '2523109
KRIMINALPOLITISENTRALSJEF '1227262
KRIMINOLOG '2542101
KRINGKASTINGSSJEF '1210107
KRISESENTERMEDARBEIDER '3460143
KRITIKER (ANMELDER) '3491134
KRITIKER (LITTERATUR) '2551104
KROMEDARBEIDER '5123121
KROVERT '5123122
KRYSTALLSLIPER '7322112
KULDEMASKINIST '8162115
KULDEMONTØR '7134123
KULDEMONTØR (ELEKTRIKER) '7241148
KULDEMONTØR (ELEKTROFAGARBEIDER) '7241160
KULDEMONTØR (RØRLEGGER VVS) '7134102
KULDEMONTØRLÆRLING '7134122
KULDEMONTØRMESTER (RØRLEGGER VVS) '7134109
KULTURARBEIDER (SKOGBRUK) '6210109
KULTURATTACHE '1120130
KULTURHUSSJEF '1229129
KULTURKONSERVATOR '2531110
KULTURKONSULENT '3449111
KULTURMINNEKONSULENT '3449104
KULTURREDAKTØR '3491113
KULTURRÅDMANN '1227138
KULTURSEKRETÆR '3449102
KULTURSJEF '1227139
KULTURSKOLELÆRER '3349135
KULTURVERNKONSULENT '3449110
KUNDEANSVARLIG (BANK) '3418111
KUNDEBEHANDLER (BANK) '3418117
KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING) '3412108
KUNDEBEHANDLER (KUNDESENTER) '4114131
KUNDEBEHANDLER (POST) '4212103
KUNDEBEHANDLER (UTLEIEVIRKSOMHET) '4222122
KUNDEKONSULENT (BANK) '3418114
KUNDEKONSULENT (DATA) '2130136
KUNDEKONSULENT (ENGROS) '5224108
KUNDEKONSULENT (FAKTURASERVICE) '4215112
KUNDEKONSULENT (FORSIKRING) '3412131
KUNDEKONSULENT (INKASSO) '4215113
KUNDEKONSULENT (MEGLING) '3411115
KUNDEKONSULENT (TELEFONSALG) '5223110
KUNDEKONSULENT (TELEKOMMUNIKASJON) '3113146
KUNDEKONSULENT (VIKARBYRÅ) '3423104
KUNDEMEGLER (BANK) '3418107
KUNDEMOTTAKER (BILVERKSTED) '4222118
KUNDERÅDGIVER (BANK) '3418115
KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING) '3412141
KUNDESERVICEMEDARBEIDER (KONTORARBEID) '4114129
KUNDESERVICEMEDARBEIDER (SALG) '5223119
KUNDESTØTTE (IKT) '3120135
KUNDESUPPERTLEDER (ENGROS) '5224107
KUNDEVEILEDER (ALARMANLEGG) '7242127
KUNDEVEILEDER (BANK) '3418123
KUNDEVEILEDER (BUTIKK) '5221149
KUNDEVEILEDER (FORSIKRING) '3412136
KUNDEVEILEDER (TILVALG BYGG) '2141129
KUNSTHISTORIKER '2543109
KUNSTHÅNDVERKER (STEIN) '2552121
KUNSTKRITIKER '2551115
KUNSTMALER '2552116
KUNSTSMED '2552117
KUNSTSTOPPER '7431108
KURATOR (MUSEUM, GALLERI) '2552120
KURSARRANGØR '4113121
KURSKONSULENT '4113123
KURSLEDER (SLANKING) '5143108
KURSMEDARBEIDER '4113122
KURSUTVIKLER '2352110
KURSVEILEDER '3349121
KURSVERT '4113125
KURVFLETTER '7423101
KURVMAKER '7423102
KURVMAKERMESTER '7423105
KUSK '3475135
KUTTER (FISKEINDUSTRI) '8271109
KVALITETSANALYTIKER (DATAMASKINER) '2130161
KVALITETSBEDØMMER (MAT) '7413101
KVALITETSDIREKTØR (FISKEFORPRODUKSJON) '1221117
KVALITETSINGENIØR '2149120
KVALITETSINSPEKTØR '3152108
KVALITETSKONSULENT '3152124
KVALITETSKONTROLLØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132110
KVALITETSKONTROLLØR (METALLVAREPRODUKSJON) '8211121
KVALITETSLEDER (SIVILINGENIØR) '2149121
KVALITETSMEDARBEIDER (ALARMANLEGG) '7242129
KVALITETSRÅDGIVER (HELSEFAG) '2512147
KVALITETSSIKRINGSASSISTENT '3152116
KVALITETSSIKRINGSINSPEKTØR '3152115
KVALITETSSIKRINGSKOORDINATOR '3152114
KVALITETSSIKRINGSLEDER '3152130
KVALITETSSJEF '3152131
KVARTERMESTER '0112108
KYBERNETIKER '2130104
KYLLINGPLUKKER '9210121
KYSTDIREKTØR '1210175
KYSTSKIPPER '6411101
LABORANT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK) '7450103
LABORANT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI) '7450108
LABORANT (MEDISINSK LABORATORIUM) '7450119
LABORANT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT) '7450111
LABORANTLEDER (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK) '7450116
LABORANTLEDER (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI) '7450106
LABORANTLEDER (MEDISINSK LABORATORIUM) '7450120
LABORANTLEDER (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT) '7450112
LABORATORIEASSISTENT (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK) '7450117
LABORATORIEASSISTENT (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI) '7450109
LABORATORIEASSISTENT (MEDISINSK LABORATORIUM) '7450104
LABORATORIEASSISTENT (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT) '7450113
LABORATORIELEDER (FORSKNING) '1237105
LABORATORIERÅDGIVER '3211108
LABORATORIESJEF '1237102
LABORATORIETEKNIKER '3211103
LADER '7127101
LAFTER '7125106
LAGBAS (ANLEGG) '7126120
LAGDOMMER '2522108
LAGERARBEIDER '4131122
LAGERARBEIDER (BRYGGERI) '8277101
LAGERASSISTENT '9330109
LAGERBETJENT '4131104
LAGEREKSPEDITØR '4131120
LAGERFORMANN '4131106
LAGERFORVALTER '4131107
LAGERFULLMEKTIG '4131123
LAGERFUNKSJONÆR '4131109
LAGERKONTORIST '4131121
LAGERKONTROLLØR '4131105
LAGERLEDER '4131102
LAGERMEDARBEIDER '4131111
LAGERSJEF '1235105
LAGMANN '2522116
LAKKBRENNER '8159104
LAKKERER '7142103
LAKKOKER '8159105
LAKSESLAKTER '7411116
LAMINATPRESSER (PLAST) '8224103
LANDANSVARLIG DIREKTØR (VAREHANDEL) '1224123
LANDBRUKSATTACHE '1120129
LANDBRUKSDIREKTØR '1210186
LANDBRUKSMASKINMEKANIKER '7233102
LANDBRUKSSJEF '1227161
LANDBRUKSVEILEDER (GÅRDSBRUK) '6121118
LANDBRUKSVEILEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2413110
LANDBRUKSVIKAR (KOMBINASJONSBRUK) '6130109
LANDBRUKSVIKAR (KORNPRODUKSJON) '6111114
LANDBRUKSVIKAR (MELKEPRODUKSJON) '6121116
LANDMANN '6411115
LANDMÅLER (JORDSKIFTE) '2148103
LANDMÅLER (TEKNIKER) '3111126
LANDPOSTBUD '4142105
LANDSDELSMUSIKER '2553111
LANDSKAPSARKITEKT '2141117
LANDSKAPSINGENIØR '2141130
LANDSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) '3480121
LANDSSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141106
LASERTERAPEUT '5139148
LASTE- OG LOSSEARBEIDER '9330104
LASTEBILMEKANIKER '7231103
LAVERE SAKSBEHANDLER I TRYGDEETATEN '3443104
LAYOUT TEGNER '3471112
LAYOUTER '7341102
LEASINSMEDARBEIDER (BIL) '5221159
LEDENDE AKTIVITØR '5139110
LEDENDE APOTEKTEKNIKER '5137102
LEDENDE AUDIOGRAF '3221107
LEDENDE ERGOTERAPEUT '3226106
LEDENDE FYSIOTERAPEUT '3226108
LEDENDE HELSESØSTER '2230109
LEDENDE HJELPEPLEIER '5132107
LEDENDE LEGESEKRETÆR '5135103
LEDENDE ORTOPEDIINGENIØR '3119132
LEDENDE ORTOPEDITEKNIKER '7311126
LEDENDE RENHOLDER (BEDRIFTER) '9132131
LEDENDE RENHOLDER (PRIVATHJEM) '9131103
LEDENDE SPESIALSYKEPLEIER '2230128
LEDENDE SYKEPLEIER '3231111
LEDENDE TANNPLEIER '3225102
LEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER) '1142108
LEDER (BISTANDSARBEID) '3431131
LEDER (BORETTSLAG/BOLIGSAMEIE) '1317117
LEDER (FISKEOPPDRETTSANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1311107
LEDER (FRISØRSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1318101
LEDER (MILJØ- OG NATURVERNORGANISASJONER) '1143104
LEDER (OPPLEVELSESSENTER) '1318113
LEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141102
LEDER (PP-RÅDGIVNINGSTJENESTE - OVER 9 ANSATTE) '1228126
LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1317109
LEDER (RENGJØRINGSBYRÅ - OVER 9 ANSATTE) '1210102
LEDER (RENOVASJONSBYRÅ - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1318103
LEDER (RENSERI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1318108
LEDER (RENSERI - OVER 9 ANSATTE) '1210103
LEDER (SKJØNNHETSSALONG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1318104
LEDER (VASKERI - FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1318107
LEDER FOR SUPERVISORS (OLJEVIRKSOMHET) '1222101
LEDER IT BRUKERSTØTTE '3120121
LEDER IT TEKNOLOGI '2130137
LEDER/MEDLEM (FORSTANDERSKAP/REPRESENTANTSKAP MV. I BANK) '1317118
LEDSAGER '5149109
LEGASJONSRÅD '1120109
LEGE '2221110
LEGE (PSYKISK HELSEARBEID) '2221142
LEGE I SPESIALISERING (LIS) '2221146
LEGEMIDDELINSPEKTØR '2224105
LEGEMIDDELKONSULENT '3415101
LEGESEKRETÆR '5135101
LEGESPESIALIST '2221118
LEGEVAKTSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228153
LEGPREDIKANT '3480117
LEIGESKJÆRER (TRELAST) '8141121
LEKELEDER '5149110
LEKOTEKLEDER '3320109
LEKTERFØRER '3142103
LEKTOR (FAGSKOLE) '2320106
LEKTOR (GRUNNSKOLE) '3310114
LEKTOR (I VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320103
LEKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310112
LENSMANN '1227189
LENSMANNSBETJENT '3450102
LENSMANNSFULLMEKTIG '3450104
LENSMANNSFØRSTEBETJENT '3450103
LETTMATROS '8341106
LEVERANDØRUTVIKLINGSRÅDGIVER (OLJE OG GASS) '2147158
LEVERANSEKOORDINATOR (ADMINISTRATIVE OPPGAVER) '3431135
LEVERINGSANSVARLIG (OLJE OG GASS) '2147154
LIGNINGSKONSULENT '3442105
LIGNINGSREVISOR (LIGNINGSKONTOR) '3432119
LIGNINGSSEKRETÆR '3442101
LIGNINGSSJEF '1227199
LIKESTILLINGSOMBUD '1120110
LIMARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143105
LIMKOKER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159106
LIMKOKER (PAPIR/PAPP) '8142111
LIMNOLOG '2211112
LINEEGNER '6411119
LINGVIST '2544101
LINJEBEFRAKTER (SPEDISJON) '3422105
LINJELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE) '1229112
LINJEMONTØR '7244105
LINJEPRODUSENT (FILM O.L.) '3474125
LINJETEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON) '1225109
LINOLJEKOKER '8159107
LINSESLIPER '7322113
LISENSKONTROLLØR '4114112
LISENSSEKRETÆR '4114118
LITTERATURAGENT '3429103
LITTERATURKONSULENT '2551107
LITTERATURKRITIKER '2551114
LITTERATURVITER '2544102
LIVREDDER '5169105
LOCATION MANAGER (FILMPRODUKSJON O.L) '3474120
LOCATION SCOUT (FILMPRODUKSJON O.L.) '3474122
LOCATIONASSISTENT (FILMPRODUKSJON O.L.) '3474121
LODDSELGER '5223105
LOGISTIKER '4132101
LOGISTIKK CONTROLLER '2541110
LOGISTIKKANDIDAT '4132103
LOGISTIKKANSVARLIG '4132113
LOGISTIKKDIREKTØR '1235106
LOGISTIKKKOORDINATOR '4132107
LOGISTIKKLEDER '4132109
LOGISTIKKMEDARBEIDER '4132104
LOGISTIKKONSULENT '4132112
LOGISTIKKPLANLEGGER '4132108
LOGISTIKKSJEF '1235108
LOGISTIKKØKONOM '4132105
LOGOPED '2340101
LOKFØRER '8311106
LOKOMOTIVFØRER '8311101
LOKOMOTIVFØRERASSISTENT '8311103
LOKOMOTIVKONTROLLØR '8311102
LOKOMOTIVLEDER '8311104
LOKOMOTIVMESTER '8311105
LOS '3142104
LOSBÅTFORMANN '3142127
LOSBÅTFØRER '3142105
LOSBÅTSMANN '3142112
LOSFORMANN '3142106
LOSFORMIDLER '3142124
LOSINSPEKTØR '3142109
LOSOLDERMANN '3142107
LOSSER '9330113
LOVRÅDGIVER '2412102
LUFTFARTSDIREKTØR '1210108
LUFTHAVNBETJENT '4133124
LUFTHAVNKONTROLLØR '4133114
LUFTHAVNSJEF '1225110
LUFTSIKKERHETSTEKNIKER '7232104
LUFTTRAFIKKLEDER '3144103
LUFTTRAFIKKSJEF '1225111
LUGARGUTT '9132123
LUGARPIKE '9132101
LUNSJVERTINNE '5123106
LYDDESIGNER '3131135
LYDINGENIØR '3131109
LYDMESTER '3131120
LYDTEKNIKER '3131110
LYSDESIGNER '3131124
LYSKONSULENT '3131125
LYSMESTER '3131121
LYSRIGGER '3131129
LYSSETTER '3131122
LYSTEKNIKER '3131123
LÆRARBEIDER '7441103
LÆRER (FOLKEHØYSKOLE) '3349113
LÆRER (GRUNNSKOLE) '3310104
LÆRER (IKT-KURS) '3349131
LÆRER (SMÅSKOLEPEDAGOGIKK) '3310107
LÆRER (SPRÅKKURS) '3349127
LÆRER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310118
LÆRER (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320102
LÆRERSPESIALIST (GRUNNSKOLE) '3310116
LÆRERSPESIALIST (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320108
LÆRERVIKAR (GRUNNSKOLE) '3310113
LÆRERVIKAR (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320105
LÆRFARGER '7441104
LÆRLING (AKTIVITØRFAG) '5139151
LÆRLING (AKVAKULTUR) '6310107
LÆRLING (AMBULANSEFAG) '5139127
LÆRLING (ANLEGGSGARTNER) '7129109
LÆRLING (ANNEN KJEMISK-TEKNISK INDUSTRI) '8229108
LÆRLING (ASFALTARBEIDER) '8331123
LÆRLING (AUTOMASJONSMEKANIKER) '7235111
LÆRLING (AUTOMATIKER, TAVLEMONTØR,VIKLER ELLER TRANSFORMATORMONTØR) '7243107
LÆRLING (AUTOMATIKKMEKANIKER) '7235106
LÆRLING (BAKERI OG KONDITORI) '7412107
LÆRLING (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275107
LÆRLING (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131128
LÆRLING (BERGFAGARBEID) '8111110
LÆRLING (BETONG- OG GRUNNARBEID) '7122105
LÆRLING (BETONGPRODUKSJON) '8214106
LÆRLING (BILMEKANIKER) '7231122
LÆRLING (BILOPPRETTING) '7217112
LÆRLING (BILSKADEREPARATØR) '7217108
LÆRLING (BLOMSTERDEKORATØR) '5222102
LÆRLING (BOKBINDING) '8252108
LÆRLING (BRYGGERI) '8277119
LÆRLING (BUNADTILVIRKER) '7431114
LÆRLING (BUNTMAKER) '7433105
LÆRLING (BUTIKKFAG) '5221134
LÆRLING (BYGGDRIFTERFAGET) '5163140
LÆRLING (BØRSEMAKER/LÅSESMED) '7222105
LÆRLING (CELLULOSE) '8142127
LÆRLING (CNC-MASKINERING) '8212109
LÆRLING (DATA) '7242122
LÆRLING (DYKKING) '7216112
LÆRLING (ELEKTRIKER) '7241134
LÆRLING (ENERGIMONTØR) '7244107
LÆRLING (ENERGIVERK) '8161107
LÆRLING (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.) '8266115
LÆRLING (FEIER) '7144108
LÆRLING (FINMEKANIKK) '7236104
LÆRLING (FISKEINDUSTRI) '8271110
LÆRLING (FISKEREDSKAP) '8264105
LÆRLING (FLYTEKNISKE FAG) '7232112
LÆRLING (FORBRENNINGSANLEGG) '8162111
LÆRLING (FORSKALINGSSNEKKER) '7124104
LÆRLING (FOTOGRAFI) '7342111
LÆRLING (FRISØR) '5141118
LÆRLING (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276108
LÆRLING (GLASSARBEID) '7133111
LÆRLING (GLASSARBEIDER) '7133108
LÆRLING (GLASSHÅNDVERK) '7322117
LÆRLING (GRADØR) '7434105
LÆRLING (GRAFIKER) '7341116
LÆRLING (GRAFISK TRYKKER) '8251114
LÆRLING (GULL- OG SØLVSMED) '7313121
LÆRLING (GULVLEGGER) '7421135
LÆRLING (GUMMIPRODUKTER) '8223108
LÆRLING (HELSEFAG) '5132118
LÆRLING (HESTEFAGET) '6121134
LÆRLING (HOTELLFAG) '4222125
LÆRLING (HUD/SKINN) '7441113
LÆRLING (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132107
LÆRLING (INDUSTRIMEKANIKK) '7237108
LÆRLING (INDUSTRISYING) '8263104
LÆRLING (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR) '7311122
LÆRLING (ISOLATØR) '7132105
LÆRLING (IT) '7242121
LÆRLING (JERNBINDING) '7123104
LÆRLING (KAROSSERI) '7217115
LÆRLING (KARTONASJE) '8253105
LÆRLING (KERAMIKK) '7321107
LÆRLING (KERAMISK FORMING) '8131110
LÆRLING (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159145
LÆRLING (KJØTTINDUSTRI) '8272108
LÆRLING (KOKK) '5122120
LÆRLING (KONTORMEDARBEIDER) '4114126
LÆRLING (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) '7213107
LÆRLING (KORN- OG KRYDDERMØLLE) '8274108
LÆRLING (KURVMAKER) '7423107
LÆRLING (LABORANT) (IKKE-MEDISINSK BIOTEKNIKK) '7450105
LÆRLING (LABORANT) (KJEMI- OG PROSESSINDUSTRI) '7450110
LÆRLING (LABORANT) (MEDISINSK LABORATORIUM) '7450121
LÆRLING (LABORANT) (OLJEUTVINNING OG BERGVERKSDRIFT) '7450114
LÆRLING (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) '7233105
LÆRLING (MALER) '7141106
LÆRLING (MALING- OG LAKKPRODUKSJON) '8225104
LÆRLING (MASKINARBEIDER) '8213120
LÆRLING (MEIERIPRODUKTER) '8273110
LÆRLING (MEKANISK PROSESSINDUSTRI) '8159146
LÆRLING (METALLFORMING) '8122110
LÆRLING (METALLVAREPRODUKSJON) '8211106
LÆRLING (METALLVERK) '8121111
LÆRLING (MOTORMEKANIKK) '7234108
LÆRLING (MURER) '7121110
LÆRLING (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) '7312116
LÆRLING (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING) '8141137
LÆRLING (MØBELSNEKKER) '7421134
LÆRLING (MØBELTAPETSERING) '7436108
LÆRLING (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113118
LÆRLING (OMSORGSFAG) '5132117
LÆRLING (OPPREDNING) '8112103
LÆRLING (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) '7142117
LÆRLING (PAPIRPRODUKSJON) '8142126
LÆRLING (PARYKKMAKER) '7435105
LÆRLING (PLASTFAG) '8224111
LÆRLING (PLATEARBEIDER) '7214106
LÆRLING (PORTØR) '5139152
LÆRLING (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR) '8282108
LÆRLING (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER) '8221103
LÆRLING (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER) '8281103
LÆRLING (PRODUKSJON OG VIDEREFOREDLING AV TRELASTPRODUKTER) '8141126
LÆRLING (REINDRIFT) '6121139
LÆRLING (RIGGING OG SPLEISING) '7215104
LÆRLING (RØRLEGGER) '7134116
LÆRLING (SANDBLÅSER) '7143103
LÆRLING (SERVICE- OG TELEMONTØR) '7242118
LÆRLING (SKO- OG VESKEPRODUKSJON) '8267106
LÆRLING (SKOGSARBEIDER) '6210113
LÆRLING (SKOMAKER) '7442106
LÆRLING (SKREDDER) '7432118
LÆRLING (SLAKTER) '7411112
LÆRLING (SMED) '7221109
LÆRLING (SMELTEVERK) '8121110
LÆRLING (SNEKKER) '7421130
LÆRLING (SNEKKERI) '7421123
LÆRLING (SPINNE- OG NØSTEMASKIN) '8261105
LÆRLING (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143107
LÆRLING (STEINFAGARBEID) '7110109
LÆRLING (STILLASBYGGING) '7128106
LÆRLING (STØPING) '7211111
LÆRLING (SVEISING) '7212111
LÆRLING (TAKTEKKING) '7131103
LÆRLING (TEKNISK TEGNING) '7350124
LÆRLING (TILSKJÆRING) '8265105
LÆRLING (TOBAKKSPRODUKSJON) '8279108
LÆRLING (TRANSPORT) '4133149
LÆRLING (TREBÅTBYGGING) '7422104
LÆRLING (TREFOREDLINGSINDUSTRI) '8142125
LÆRLING (TREVARE) '8141131
LÆRLING (TRIKOTASJE) '8262105
LÆRLING (TUNNEL- OG FJELLARBEID) '7127110
LÆRLING (TØMRER) '7125108
LÆRLING (VANNRENSEANLEGG) '8162112
LÆRLING (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126116
LÆRLING (VERKTØYMAKER) '8212107
LÆRLING (VEVING OG HUSFLIDSPRODUKSJON) '7431110
LÆRLING(SEILMAKER) '7432121
LØNNINGSASSISTENT '4121105
LØNNINGSMEDARBEIDER '4121101
LØNNINGSSEKRETÆR '4121108
LØNNINGSSJEF '1232114
LØNNSBEREGNER '4121112
LØNNSBEREGNER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '3432121
LØNNSGRUPPELEDER '3432122
LØNNSKONSULENT '4121111
LØYPEKJØRER '8331125
LØYTNANT '0112102
LÅSEMONTØR '7222110
LÅSESMED '7222103
MAC-OPERATØR '3471113
MAGASINREDAKTØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319118
MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312113
MAGASINREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE) '1210182
MAJOR '0113104
MA-KOORDINATOR (BRYGGERI) '8277111
MALELÆRER '3349130
MALER '7141102
MALERIKONSERVATOR '2531104
MALERLÆRLING '7141109
MALERMESTER '7141104
MALERSVENN '7141113
MANIKYRIST '5141123
MANNEKENG '5210102
MANNSKAPSPURSER (SJØ) '5111111
MANUELL TERAPEUT '3226120
MANUSFORFATTER '2551120
MANUSKONSULENT '2551123
MARINAMEDARBEIDER '5221158
MARINBIOLOG '2211111
MARINEATTACHE '1120111
MARININGENIØR, SIVIL '2145115
MARINTEKNOLOGIINGENIØR, SIVIL '2145114
MARITIM PERSONALKONSULENT '2512108
MARITIM SJEF '1225133
MARKEDSANALYTIKER '2519102
MARKEDSANSVARLIG '2519130
MARKEDSASSISTENT '3419122
MARKEDSDIREKTØR '1234109
MARKEDSFORSKER '2519101
MARKEDSFØRER (AGENT) '3415119
MARKEDSFØRINGSASSISTENT '3419102
MARKEDSFØRINGSDIREKTØR '1234112
MARKEDSFØRINGSKONSULENT '3419103
MARKEDSFØRINGSSEKRETÆR '3419104
MARKEDSFØRINGSSJEF '1234103
MARKEDSKONSULENT '3419105
MARKEDSKOORDINATOR '3419118
MARKEDSMEDARBEIDER '3419132
MARKEDSOVERVÅKER (ØKONOMI) '2541138
MARKEDSPLANLEGGER '3419106
MARKEDSSEKRETÆR '3419107
MARKEDSSELGER '5221113
MARKEDSSJEF '1234113
MARKETINGASSISTENT '3419117
MARKETINGKONSULENT '3419120
MARKETINGSEKRETÆR '3419119
MARKETINGSJEF '1234104
MARKETINGSPLANLEGGER '3419109
MARKISEMONTØR '7421127
MASKINARBEIDER '8213115
MASKINARBEIDER (FAGARBEIDER) '8213118
MASKINARBEIDER (LÆRLING) '8213109
MASKINARBEIDER (SPESIALARBEIDER) '8213119
MASKINASSISTENT '8213108
MASKINASSISTENT (SKIP) '8342103
MASKINASSISTENT (TRYKKING) '8251106
MASKINBRENNER '8213117
MASKINFORMER '7211104
MASKINFØRER (ANLEGGSMASKINER) '8331120
MASKINFØRER (ANNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRI) '8279112
MASKINFØRER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143106
MASKININGENIØR '3114113
MASKININNBINDER '8252103
MASKININSTRUKTØR '8331121
MASKINIST (DRIFT AV MASKINER) '5163139
MASKINIST (FORBRENNINGSANLEGG) '8162118
MASKINIST (SKIP) '3141103
MASKINKJØRER '8331108
MASKINMEKANIKER '7234104
MASKINMESTER (BRYGGERI) '8277110
MASKINMESTER (KRAFTSTASJON) '8161112
MASKINMESTER (TEATER) '3139101
MASKINOFFISER (SKIP) '3141112
MASKINOPERATØR (KABELARBEIDER) '7132109
MASKINOPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159143
MASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER) '8273114
MASKINOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON) '8211101
MASKINOPERATØR (TEGLVERK) '8131116
MASKINOPERATØR (VERKSTED) '8213110
MASKINPAKKER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279111
MASKINPAKKER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275110
MASKINPAKKER (FISKEINDUSTRI) '8271104
MASKINPAKKER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276111
MASKINPAKKER (KJØTTINDUSTRI) '8272112
MASKINPAKKER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274105
MASKINPAKKER (MEIERIPRODUKTER) '8273113
MASKINPASSER (BRYGGERI) '8277102
MASKINPASSER (SKIP) '8342104
MASKINROMSOPERATØR (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY) '8113114
MASKINSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK) '8142112
MASKINSJEF '3141113
MASKINSKRIVER '4113117
MASKINSNEKKER '7421109
MASKINSTILLER (PAPIRFABRIKK) '8142113
MASKINTEGNER '7350107
MASKINTEKNIKER '3114119
MASKINTILSKJÆRER '8265101
MASKINVERKTØYSTILLER '8213101
MASKØR '7435102
MASSEARBEIDER (KERAMIKK) '8139101
MASSEOPPLØSER (PAPIR/PAPP) '8142114
MASSØR '5141117
MATEMATIKER '2121102
MATEMATIKKINSTRUKTØR '3349132
MATERIALADMINISTRASJONSSJEF '1235111
MATERIALFORVALTER '4131112
MATERIALKOORDINATOR '4131116
MATERIALMEDARBEIDER '4131113
MATERIALOPERATØR '4131114
MATERIALPLANLEGGER '4131125
MATERIALSAKSBEHANDLER '4131115
MATERIALTILRETTELEGGER '4131118
MATFAGLIG KONSULENT '3223104
MATROS '8341107
MATROSLÆRLING '8341108
MATTER (DEKOR) '7322114
MATTILSYNSINSPEKTØR '3222125
MATTILSYNSKONTROLLØR '3222126
MATTILSYNSRÅDGIVER '3222124
MEDARBEIDER (ARKIV) '4141112
MEDARBEIDER (RIGGING MV. V/ARRANGEMENT) '9330112
MEDARBEIDER (ROVVILTKONTAKT, SESONGOPPSYN) '5169111
MEDHJELPER (EIENDOMSMEGLING) '3413110
MEDIAKONSULENT '3419123
MEDIAOVERVÅKER '3491107
MEDIEDESIGNER '3471135
MEDISINALRÅD '1120112
MEDISINERSTUDENT MED LEGELISENS '2221140
MEDISINSK FORSKER '2221111
MEDIAASSISTENT '3419116
MEGLER (FINANS) '3411103
MEGLER (SPEDISJON) '3422112
MEGLER/EIENDOMSMEGLER '3413106
MEGLERASSISTENT (AKSJEMEGLING) '3411128
MEGLERASSISTENT (FORSIKRINGSMEGLING) '3412154
MEIERIARBEIDER '8273103
MEIERIINGENIØR, SIVIL '2146102
MEIERIINSPEKTØR '3222105
MEIERIKONSULENT '3211114
MEIERITEKNIKER '8273104
MEKANIKER (BIL) '7231126
MEKANIKER (INDUSTRI) '7237105
MEKANIKER (INDUSTRIMEKANIKK) '7237120
MEKANIKER (MASKINER) '7233109
MEKANIKER (MOTORMEKANIKK) '7234112
MEKANISK KABELOPERASJONSOPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114107
MEKANISK KABELOPERASJONSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114109
MENGEBLANDER '8139102
MENGER (GLASS) '8139103
MENIG (FORSVARET) '0111101
MENIGHETSARBEIDER '3480112
MENIGHETSFORVALTER '3480129
MENIGHETSFULLMEKTIG '3480106
MENIGHETSPEDAGOG '3480125
MENIGHETSSEKRETÆR '3480119
MENSENDIECKER '3226121
MERKEVARESJEF '2519131
MESAOMBRENNER '8159108
MESSEGUTT '9133103
MESSEPIKE '9133104
MESSEPLANLEGGER '4113130
MESTER (TEKSTILRENHOLD) '8266113
MESTER (TØMRER) '7125113
MESTERSVENN (BAKERI OG KONDITORI) '7412110
METALLFORMER '8122105
METALLISERER '7142110
METALLKUNSTNER '2552118
METALLPUSSER '8213122
METALLURG '2147128
METEOROLOG '2112104
METEOROLOGIASSISTENT '4129104
METEOROLOGIFULLMEKTIG '4129102
METEOROLOGIKONSULENT '4129110
METEOROLOGISEKRETÆR '4129108
MIKROBIOLOG '2211113
MIKROFILMFOTOGRAF '3131111
MIKSEOPERATØR (GUMMIPRODUKTER) '8223110
MIKSEOPERATØR (PLAST) '8224110
MIKSER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159109
MILITÆRATTACHE '1120113
MILITÆRPSYKOLOG '2545108
MILJØARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131110
MILJØARBEIDER (BARNEHAGE) '5131124
MILJØARBEIDER (HELSE- OG OMSORG) '5132108
MILJØARBEIDER (SOSIALE FAGFELT) '3460148
MILJØASSISTENT '5139119
MILJØOPERATØR (RENOVASJON) '9160114
MILJØSANERINGSARBEIDER '9160117
MILJØTERAPEUT (SOSIONOM) '3460118
MILJØTERAPEUT (SOSIONOMARBEID) '3460114
MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIER) '3232101
MILJØTERAPEUT (VERNEPLEIERARBEID) '3232109
MILJØVERNKONSULENT '2413105
MILJØVERNLEDER '1227145
MILJØVERNRÅDGIVER '2413113
MILJØVERNSJEF '1227146
MILJØVERNSJEF PÅ SVALBARD '2413123
MINERALVANNARBEIDER '8277103
MINERER '7127102
MINERYDDER (SIVIL) '3152134
MINIGRAVERFØRER '8331110
MINISTERRÅD '1120114
MISJONSPREST '2560109
MISJONSSEKRETÆR '3480120
MISJONÆR '3480102
MOBILKRANFØRER '8332110
MODELL '5210104
MODELLBYGGER '7421136
MODELLSNEKKER '7421115
MODELLØR (KERAMISK FORMING) '8131101
MODELLØR (TEKSTIL) '7434101
MODIST '7432103
MOLEKYLÆRBIOLOG '2211122
MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144105
MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144104
MONTASJEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143112
MONTASJEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144141
MONTASJESJEF (BYGG OG ANLEGG) '3111122
MONTØR (DATA- OG TELEKABLER) '7241146
MONTØR (ENERGIMONTØR) '7244103
MONTØR (KRAFTTRANSFORMATORER) '7243105
MONTØR (MØBLER,MARKISER) '7421129
MONTØR (PORTER) '7237113
MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTROMEKANISK UTSTYR) '8282111
MONTØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR) '8282102
MONTØR (PRODUKSJON AV OFFSHOREUTSTYR) '8281104
MONTØR (PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER) '8281101
MONTØR (PRODUKSJONS AV ELEKTRISK UTSTYR) '8282112
MONTØR (TEKNISKE HJELPEMIDLER) '8281105
MORSMÅLSLÆRER (GRUNNSKOLE) '3310111
MOSEPLUKKER '9210105
MOTEDESIGNER '3471103
MOTEFORMGIVER '7432110
MOTORMANN '8342101
MOTORMANNLÆRLING '8342113
MOTORMEKANIKER '7234106
MOTORSYKKELBUD '8321104
MOTORSYKKELREPARATØR '7231102
MOTTAKSLEDER '3460134
MPA-OPERATØR '8113120
MPI-KONTROLLØR (SVEISING) '7212119
MUB INGENIØR '3116152
MUDDERMASKINFØRER '8331115
MULTIMEDIAPROGRAMMERER '2130159
MULTIMEDIEDESIGNER '3471136
MUNK '3480135
MURARBEIDER '7121112
MURER '7121101
MURERLÆRLING '7121114
MURERMESTER '7121102
MURMESTER '7121106
MUSEUMSBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319103
MUSEUMSBESTYRER (OVER 9 ANSATTE) '1210142
MUSEUMSDIREKTØR '1229109
MUSEUMSFORMIDLER '2531115
MUSEUMSFOTOGRAF '3131112
MUSEUMSKONSERVATOR '2531112
MUSEUMSLEKTOR '2359101
MUSEUMSTEKNIKER '2531118
MUSEUMSVAKT '9152109
MUSIKALSK AKTIVITØR (BARNEHAGE) '5131130
MUSIKER '2553106
MUSIKKAGENT '3429104
MUSIKKINSTRUMENTMAKER '7312104
MUSIKKINSTRUMENTREPARATØR '7312109
MUSIKKLÆRER '3310105
MUSIKKPEDAGOG '2359102
MUSIKKPRODUSENT '2553114
MUSIKKSKOLELÆRER '3349115
MUSIKKTERAPEUT '2359103
MYKOLOG '2211114
MYNTARBEIDER '8211113
MØBELDESIGNER '2141116
MØBELLAKKERER '7142113
MØBELMONTØR '7421128
MØBELSELGER '5221119
MØBELSNEKKER (HÅNDVERKSPRODUKSJON) '7421116
MØBELTAPETSERER '7436101
MØBELTAPETSERMESTER '7436105
MØLLEARBEIDER (KJEMISK PRODUKSJON) '8159110
MØLLEARBEIDER (KORN) '8274101
MØLLEMESTER (KORN) '8274112
MØLLEOPERATØR (KORN) '8274102
MØLLER (KERAMISK FORMING) '8131102
MØLLER (KORN) '8274103
MØNSTERKONSTRUKTØR '8265103
MØNSTEROPERATØR '7434103
MØNSTERSLIPER (GLASSHÅNDVERK) '7322115
MØRKEROMSARBEIDER '8254102
MÅLERAVLESER '9153101
NAMSFOGD '2523110
NAMSFULLMEKTIG '3431103
NAPRAPAT '3229115
NARKOSESYKEPLEIER '2230117
NASJONALBIBLIOTEKAR '1210185
NATLER (SKOPRODUKSJON) '8267112
NATTPORTIER '4222102
NATURFORVALTNINGSKANDIDAT '2212112
NATURFOTOGRAF '7342106
NATURGEOGRAF '2114108
NATURTERAPEUT '3229107
NAUTISK INSTRUMENTMAKER '7311105
NAUTISK PLANLEGGER '3449119
NAVIGATØR (FLY) '3143104
NDT-INGENIØR '3119154
NDT-INSPEKTØR '7212102
NDT-INSTRUKTØR '3349134
NDT-KONTROLLØR '7212101
NDT-LÆRLING '7212120
NDT-OPERATØR '7212106
NDT-PRAKTIKANT '7212109
NEGLSKULPTØR '5141114
NEMNDLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADM.) '2412128
NESTLEDER (ARBEIDSGIVER- /ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER) '1142111
NESTLEDER (I BEDRIFT MED OVER 9 ANSATTE) '1210205
NESTLEDER (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141109
NESTLEDER I JURIDISK SEKRETARIAT '1227252
NETTJOURNALIST '3491110
NETTMANN '6411113
NETTSELGER '5221157
NETTSJEF '1222126
NETTVERKSADMINISTRATOR '2130165
NETTVERKSANALYTIKER '2130167
NETTVERKSARBEIDER (SOSIAL) '3460119
NETTVERKSKONSULENT (IT-DRIFT) '3120125
NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER) '2130141
NETTVERKSTEKNIKER '3120136
NEVROLOG '2221112
NONNE '3480136
NOTARIUS '2522126
NOTBAS '6411109
NOTBØTER '7431113
NOTFISKER '6411112
NUMEROLOG '5149115
NUMISMATIKER '2543107
NUPPER (TEKSTIL) '8263108
NYHETSLEDER (NETTAVIS) '3491146
NYHETSREDAKTØR '3491114
NYHETSREPORTER '3491111
NYHETSSJEF (RADIO OG FJERNSYN) '1229111
NÆRINGSMIDDELINSPEKTØR '3222112
NÆRINGSMIDDELKANDIDAT '2212109
NÆRINGSMIDDELKONTROLLØR '3222113
NÆRINGSMIDDELTEKNIKER '3152121
NÆRINGSMIDDELTEKNOLOG '3222109
NÆRINGSSJEF '1227144
OBERST '0113113
OBERSTLØYTNANT '0113102
OBLIGASJONSMEGLER '3411104
OBSERVATORIESTYRER '2112101
ODONTOLOG '2222104
ODONTOLOGISK FORSKER '2222114
OFFENTLIG GODKJENT SYKEPLEIER '3231103
OFFISERSASPIRANT (DEKK) '3142110
OFFISERSASPIRANT (MASKIN) '3141106
OFFSETTRYKKER '8251105
OFFSHORE INSTALLATION MANAGER '1222137
OFFSHORE-ARBEIDER '8113128
OLDFRUE '3433102
OLJEANALYTIKER '2113108
OLJEBLANDER '8159111
OLJEBORER '8113123
OLJEBRENNERTEKNIKER '3116105
OLJEDESTILLATØR '8151102
OLJEDIREKTØR '1210154
OLJEKONTRAKTKJØPER '3421105
OLJEKONTRAKTMEGLER '3421106
OLJEPRESSEARBEIDER '8276102
OLJERAFFINERER '8151103
OLJERAFFINERIARBEIDER '8151112
OLJERAFFINØR '8151113
OLJESEPARATØR '8151114
OMBUD '1120124
OMBUDSMANN FOR FORSVARET '1120121
OMBUDSMANN FOR SIVILE TJENESTEPLIKTIGE '1120120
OMRÅDEANSVARLIG (BUTIKK) '5221147
OMRÅDEBANKSJEF '1226110
OMRÅDELEDER (HUSØKONOM) '3433107
OMRÅDELEDER (KANTINE) '5122124
OMRÅDELEDER (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '1222162
OMRÅDELEDER/REGIONLEDER(RELIGIØSE INTERESSEORGANISASJONER) '3480122
OMRÅDESJEF (INDUSTRI) '1222132
OMRÅDESJEF (JERNBANEVERKET) '1223119
OMRÅDESJEF (TRANSPORT) '1225112
OMSORGSARBEIDER '5132102
OMSORGSARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID) '5132120
OMVISER '5113103
ONKOLOG '2221113
ONKOLOGISYKEPLEIER '2230103
OPERASANGER '2553107
OPERASJEF '1210135
OPERASJONSGEOLOG '2114116
OPERASJONSMEDARBEIDER (SPEDISJON) '3422106
OPERASJONSSJEF (BEFRAKTNING) '3422125
OPERASJONSSYKEPLEIER '2230104
OPERATØR (AMMUNISJONSPRODUKSJON) '8222101
OPERATØR (ANDRE KJEMISKE PRODUKTER) '8229103
OPERATØR (BAKERI) '8275103
OPERATØR (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275111
OPERATØR (BETONGREHABILITERING) '7122108
OPERATØR (BOKBINDING) '8252101
OPERATØR (BRYGGERI) '8277136
OPERATØR (CELLULOSE) '8142130
OPERATØR (DEKKPRODUKSJON) '8223106
OPERATØR (DEKOR) '8131115
OPERATØR (FARMASØYTISKE PRODUKTER) '8221101
OPERATØR (FORBRENNINGSANLEGG) '8162117
OPERATØR (FORMSTØPING/PLAST) '8224104
OPERATØR (FREMKALLING, FORSTØRRING, KOPIERING/FILM) '8254111
OPERATØR (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276101
OPERATØR (FRUKTPRESSE) '8276113
OPERATØR (FYRSTIKKPRODUKSJON) '8229101
OPERATØR (GARVING) '8269101
OPERATØR (GIPSPLATER) '8214110
OPERATØR (GLASSFIBERPRODUKSJON) '8139105
OPERATØR (GUMMIPRODUKTER) '8223103
OPERATØR (HALOGENGASSPRODUKSJON) '8229102
OPERATØR (HATTEMAKERMASKIN) '8269104
OPERATØR (HERMETIKKPRODUKSJON AV FRUKT OG GRØNNSAKER) '8276114
OPERATØR (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132102
OPERATØR (KARTONASJE) '8253102
OPERATØR (KERAMISK DEKOR) '8131104
OPERATØR (KERAMISK FORMING) '8131108
OPERATØR (KJEKS- OG KNEKKEBRØDPRODUKSJON) '8275114
OPERATØR (KJEMISK INDUSTRI) '8159148
OPERATØR (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159127
OPERATØR (KONTAKTLINSEPRODUKSJON) '8224122
OPERATØR (LIMTREPRODUKSJON) '8141123
OPERATØR (LINOLEUMSPRODUKSJON) '8229105
OPERATØR (LÆR- OG SKINNPRODUKTER) '8267102
OPERATØR (LÆRFARGING) '8269103
OPERATØR (MALING- OG LAKKPRODUKSJON) '8225101
OPERATØR (MARGARINPRODUKSJON) '8273118
OPERATØR (METALLGJENVINNING) '8211115
OPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON) '8211102
OPERATØR (METALLVERK) '8121119
OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113115
OPERATØR (OLJEPRESSE) '8276103
OPERATØR (PAPIRPRODUKSJON) '8142129
OPERATØR (PARKETTPRODUKSJON) '8141118
OPERATØR (PASTATILVIRKNING) '8275113
OPERATØR (PLAST) '8224105
OPERATØR (PRESSVERK) '8122102
OPERATØR (PRODUKSJON AV ELEKTRONISK UTSTYR) '8282104
OPERATØR (PRODUKSJON AV FOTOGRAFISK FILM) '8254112
OPERATØR (RAFFINERI) '8151110
OPERATØR (REISEEFFEKTER/LÆRVARER) '8267103
OPERATØR (SANITÆRPRODUKTER) '8221102
OPERATØR (SKO- OG VESKEPRODUKSJON) '8267101
OPERATØR (SMELTEVERK) '8121103
OPERATØR (SNORLAGINGSMASKIN) '8269105
OPERATØR (SPINNE- OG NØSTEMASKIN) '8261103
OPERATØR (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143103
OPERATØR (SPRENGSTOFFPRODUKSJON) '8222102
OPERATØR (SPRØYTESTØPING) '8223104
OPERATØR (STEARINLYSPRODUKSJON) '8229106
OPERATØR (STEINULLFREMSTILLING) '8214104
OPERATØR (STOFFBLEKINGSMASKIN) '8266122
OPERATØR (SUKKER-, SIRUP- OG HONNINGPRODUKSJON) '8279101
OPERATØR (TEGLVERK) '8131103
OPERATØR (TEKSTILFARGINGSMASKIN) '8266123
OPERATØR (TOBAKKSPRODUKSJON) '8279103
OPERATØR (TREFOREDLINGSINDUSTRI) '8142123
OPERATØR (TRELAST) '8141117
OPERATØR (VALSEVERK) '8122104
OPERATØR (VANN- OG AVLØPSRØR) '7134124
OPERATØR (VASKEMIDDELPRODUKTER) '8221105
OPERATØR (VULKANISERING) '8223105
OPERATØR AV PAKKEMASKINER (TRYKKERI) '8251120
OPPDRETTER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121110
OPPDRETTER (PELSDYR) '6129104
OPPGJØRSLEDER (FORSIKRING) '3412132
OPPGJØRSMEDARBEIDER (AKSJE-, FINANS- OG FONDSMEKLING) '3432128
OPPGJØRSMEDARBEIDER (EIENDOMSMEGLING) '3432125
OPPGJØRSMEDARBEIDER (FORSIKRING) '3412123
OPPGJØRSMEDARBEIDER (ØKONOMI) '3432127
OPPGJØRSSJEF (EIENDOM/BOLIGSALG) '3432131
OPPLAGSDIREKTØR '1235110
OPPLAGSJEF '1233108
OPPLAGSMEDARBEIDER '4129109
OPPLYSNINGSMEDARBEIDER '4222103
OPPLÆRINGSFARMASØYT '2224111
OPPLÆRINGSKONSULENT (I BEDRIFTER) '2352118
OPPLÆRINGSKONSULENT (KURS) '3349119
OPPLÆRINGSLEDER '1232101
OPPLÆRINGSLEDER (I BEDRIFTER) '2352119
OPPLÆRINGSSEKRETÆR '4113124
OPPLÆRINGSSJEF (I BEDRIFTER) '2352120
OPPLÆRINGSSYKEPLEIER '3231112
OPPMÅLINGSFULLMEKTIG '7350108
OPPMÅLINGSINGENIØR '2148118
OPPMÅLINGSSJEF (ADMINISTRATIV LEDELSE) '1221101
OPPMÅLINGSSJEF (FAGLIG OPERATIV) '2148110
OPPMÅLINGSTEKNIKER '3111128
OPPREDNINGSARBEIDER '8112101
OPPSYNSMANN (AVFALLSDEPONI) '3152132
OPPSYNSMANN (FISKERI) '3449103
OPPSYNSMANN (FYR) '5163127
OPPSYNSMANN (SKIPATRULJE) '5169110
OPPSYNSMANN (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126105
OPPSYNSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227186
OPPSYNSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET) '1239115
OPPVASKHJELP '9133108
OPPVEKSTSJEF '1228123
OPSJONSMEGLER '3411111
OPTIKER '3224120
OPTIKERLÆRLING '3224121
OPTIKERMEDARBEIDER (BUTIKK) '5221143
OPTISK TEGNER '7350120
ORALKIRURG '2221124
ORDENSVAKT '9152101
ORDFØRER '1110103
ORDREASSISTENT '4114123
ORDREBEHANDLER '4114103
ORDREFORDELER '4114104
ORDREMEDARBEIDER '4114122
ORDREMOTTAKER '4114115
ORDREPLUKKER '4114127
ORDRESJEF (VAREHANDEL) '1224106
ORDRESTILLER '4114128
ORGANISASJONSKONSULENT '2512102
ORGANISASJONSLEDER '1143106
ORGANISASJONSPSYKOLOG '2545118
ORGANISASJONSRÅDGIVER '2512145
ORGANISASJONSSEKRETÆR (INTERESSEORGANISASJONER) '1143107
ORGANISASJONSSEKRETÆR (KONTORARBEID) '4113114
ORGANISASJONSSJEF '1232110
ORGANISASJONSUTVIKLER '2512136
ORGANIST '2553104
ORGELBYGGER '7312105
ORGELSTEMMER '7312106
ORKESTERSJEF '1229135
ORLOGSKAPTEIN '0113107
ORNITOLOG '2211115
ORTOPED '2221114
ORTOPEDIINGENIØR '3119133
ORTOPEDIMEKANIKER '7311116
ORTOPEDINÅTLER '7311109
ORTOPEDISYER '7311124
ORTOPEDITEKNIKER '7311117
ORTOPEDITEKNISK SJEF '1228143
ORTOPTIST '3224119
OSEANOGRAF '2114105
OSTEMAKER (GÅRDSPRODUKSJON) '7419105
OSTEOPAT '3229114
OVERADJUTANT '0113108
OVERAPOTEKER '2224103
OVERARKITEKT '2141118
OVERASSISTENT (FJØSKONTROLL) '3212112
OVERBIBLIOTEKAR '3493101
OVERBIOINGENIØR '3211111
OVERBRANNMESTER '5161117
OVERFEIEMESTER (INSPEKTØR) '7144103
OVERFLATEBEHANDLER '7142109
OVERGARTNER '6112107
OVERHELSESØSTER '2230129
OVERHOFFMESTERINNE '1232108
OVERINGENIØR (BERGVERKSDRIFT) '2147164
OVERINGENIØR (BIOINGENIØR) '3211107
OVERINGENIØR (BRANNVESEN) '2149134
OVERINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147149
OVERINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142112
OVERINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144114
OVERINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143113
OVERINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147129
OVERINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148109
OVERINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146111
OVERINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145103
OVERINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) '2147125
OVERINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144142
OVERINSPEKTØR (ENERGIVERK) '3152113
OVERINSPEKTØR (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419101
OVERJORDMOR '2230105
OVERKOKK '5122116
OVERKONDUKTØR '5112105
OVERKONTROLLØR (ELVERK) '3112134
OVERKONTROLLØR (KINO) '9152118
OVERKONTROLLØR (VEITRAFIKK) '4133115
OVERLANDSKAPSARKITEKT '2141111
OVERLEGE '2221115
OVERLÆRSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) '8267108
OVERMONTØR '7244104
OVERPLEIER '5132113
OVERPOSTBETJENT '4142106
OVERPOSTFORTOLLER '4142107
OVERPOSTMESTER '1225113
OVERRADIOGRAF '3221105
OVERRØKTER '6129103
OVERSETTER '2544103
OVERSTIGER '8111107
OVERSTUERT '5122110
OVERSTYRMANN '3142115
OVERSYKEPLEIER '2230106
OVERTANNLEGE '2222109
OVERTRYKKER '7341103
OVERVETERINÆR '2223110
OVERVÅKNINGSSJEF '1227247
OVNSARBEIDER '8121106
OVNSPASSER '8159112
PAKKEMASKINFØRER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279104
PAKKEMASKINFØRER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275104
PAKKEMASKINFØRER (FISKEINDUSTRI) '8271105
PAKKEMASKINFØRER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276104
PAKKEMASKINFØRER (KJØTTINDUSTRI) '8272104
PAKKEMASKINFØRER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274111
PAKKEMASKINFØRER (MEIERIPRODUKTER) '8273106
PAKKER (FOR HÅND) '9320105
PALEONTOLOG '2114118
PANTEFULLMEKTIG '3449107
PANTELÅNER '4214101
PAPIRARBEIDER '8142115
PAPIRKONSERVATOR '2531106
PAPIRMASKINFØRER '8142116
PAPIROPERATØR '8142131
PAPIRSORTERER '8142132
PAPIRTRYKKER '8251118
PAPPSALARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142133
PARAPLYMAKER '8263102
PARK- OG IDRETTSSJEF '1227142
PARKARBEIDER '7129112
PARKERINGSVAKT '9152110
PARKETTLEGGER '7421102
PARKETTSLIPER '7421103
PARKOMETERVAKT '9152111
PARKSJEF '1221103
PARLAMENTARISK LEDER '1110120
PARLAMENTARISK NESTLEDER '1110121
PARTILEDER '1141108
PARTISEKRETÆR '1141104
PARYKKMAKER '7435101
PARYKKMAKERMESTER '7435103
PASSKONTROLLØR (FERJER) '5112107
PASSKONTROLLØR (POLITI) '3450110
PASTOR '2560121
PATENTFULLMEKTIG '2149133
PATENTINGENIØR '3119113
PATER (ROMERSK-KATOLSKE KIRKE) '2560116
PATOLOG '2221144
PC-KONSULENT '2130134
PEDAGOG '2351104
PEDAGOG (GRUNNSKOLE) '3310115
PEDAGOG (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2351102
PEDAGOGISK KONSULENT '2351103
PEDAGOGISK LEDER (FØRSKOLELÆRER) '3320107
PEDAGOGISK PSYKOLOG '2545119
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVER '2545110
PEDIATRISYKEPLEIER '2230121
PEDRIATISK SYKEPLEIER '2230119
PELSBEREDER '7441105
PELSDYROPPDRETTER '6129105
PELSDYRRØKTER '6129107
PELSJEGER '6412105
PELSMAKER '7433103
PELSRENSER '8266111
PENGEUTLÅNER '4214102
PERFORATØR (TRYKKING) '8251117
PERFORERER (SKOPRODUKSJON) '8267116
PERFUSJONIST '3211125
PERSONALASSISTENT (PERSONALKONTOR) '4114139
PERSONALDIREKTØR '1232102
PERSONALKONSULENT '2512111
PERSONALKONSULENT (VIKARBYRÅ) '3423107
PERSONALKOORDINATOR '2512107
PERSONALLEDER '1232111
PERSONAL-OG ØKONOMIDIREKTØR '1231113
PERSONALRÅDGIVER '2512149
PERSONALSEKRETÆR '4113109
PERSONALSJEF '1232103
PERSONLIG ASSISTENT (PRIVATHJEM) '5133108
PERSONLIG ASSISTENT (SYKE- OG HELSEVERNSINSTITUSJON) '5139112
PERSONLIG TRENER '3475142
PERSONTRAFIKKDIREKTØR (TRANSPORT) '1225140
PETROFYSIKER '2114109
PETROLEUMSARKITEKT (OLJE OG GASS) '2147166
PETROLEUMSGEOFYSIKER '2114110
PETROLEUMSGEOLOG '2114111
PETROLEUMSINGENIØR '3116106
PETROLEUMSINGENIØR, SIVIL '2147104
PHYTOTERAPEUT '3229103
PIANOBYGGER '7312110
PIANOREPARATØR '7312111
PIANOSTEMMER '7312112
PIERCINGARTIST '5141120
PIKKOLO '9151109
PILOT '3143107
PIPING INGENIØR '3116151
PIZZABAKER '5122129
PIZZABUD '8321112
PIZZAKOKK '5122126
PIZZASJÅFØR '8321105
PLAN- OG ANLEGGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227200
PLAN- OG MILJØSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227160
PLANLEGGER (ELEKTROINGENIØR) '3112131
PLANLEGGER (HØGSKOLER) '2352117
PLANLEGGER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412103
PLANLEGGER (KRIMINOLOGI) '2542110
PLANLEGGER (OLJE OG GASS) '2147155
PLANLEGGER (SOSIOLOGI) '2542111
PLANLEGGER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413103
PLANLEGGER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411103
PLANLEGGER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419111
PLANLEGGINGSINGENIØR (ANNEN TEKNISK VIRKSOMHET) '3119135
PLANLEGGINGSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116107
PLANLEGGINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111137
PLANLEGGINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113122
PLANLEGGINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112108
PLANLEGGINGSINGENIØR (KJEMI) '3115102
PLANLEGGINGSINGENIØR (MASKIN) '3114114
PLANLEGGINGSINGENIØR (OLJE) '3116108
PLANLEGGINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119114
PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL '2145108
PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146112
PLANLEGGINGSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145104
PLANLEGGINGSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227185
PLANLEGGINGSSJEF (OLJE OG GASS) '2147156
PLANLEGGINGSSJEF (PRIVAT VIRKSOMHET) '1239116
PLANLEGGINGSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116126
PLANLEGGINGSTEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) '3111105
PLANLEGGINGSTEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113123
PLANLEGGINGSTEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112109
PLANLEGGINGSTEKNIKER (KJEMI) '3115103
PLANLEGGINGSTEKNIKER (MASKIN) '3114115
PLANLEGGINGSTEKNIKER (OLJE) '3116109
PLANLEGGINGSTEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119115
PLANNER (REKLAME) '3419131
PLANSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223103
PLANSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227184
PLANTESKOLEARBEIDER '6111118
PLASSERINGSRÅDGIVER (BANK) '3418135
PLASS-SJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223102
PLASTARBEIDER '8224120
PLASTBÅTBYGGER '8224123
PLASTFAGARBEIDER '8224106
PLASTFORMER '8224113
PLASTMEKANIKER '8224118
PLASTSTØPER '8224121
PLATEARBEIDER '7214102
PLATEARBEIDERE (SVEISE- OG PLATEARBEID) '7214112
PLATEFORMER '7211114
PLATTFORMSJEF '1222102
PLEIE- OG OMSORGSSJEF '1228107
PLEIEASSISTENT '5139105
PLEIEASSISTENT (PSYKISK HELSEARBEID) '5139142
PLEIEMEDARBEIDER '5139132
PLEIEMEDARBEIDER (PSYKISK HELSEARBEID) '5139144
PLEIEMEDHJELPER '5139113
PLEIEMEDHJELPER (PSYKISK HELSEARBEID) '5139143
PLEIER '5139114
POET '2551121
POLARITETSTERAPEUT '3229109
POLERER (METALL) '8213103
POLIKLINIKKSYKEPLEIER '3231108
POLISEMEDARBEIDER '3412122
POLISEPRODUSENT '3412138
POLITIADJUTANT '2523101
POLITIADVOKAT '2523103
POLITIAVDELINGSSJEF '1227159
POLITIBETJENT '3450105
POLITIFULLMEKTIG '2523102
POLITIFØRSTEBETJENT '3450101
POLITIINSPEKTØR '2523105
POLITIKONSTABEL '3450107
POLITIMESTER '1227193
POLITIOVERBETJENT '3450106
POLITIOVERKONSTABEL '3450108
POLITIREVISOR '3432107
POLITISK REDAKTØR '3491130
POLITISK RÅDGIVER '1110113
POLITISK SEKRETÆR '1110117
POLITISTASJONSSJEF '1227109
POLITITJENESTEMANN '3450109
POPMUSIKER '3472101
POPSANGER '3472109
PORTEFØLJEFORVALTER '3411108
PORTEFØLJEMAKERMESTER '7436104
PORTEFØLJESELGER '3411127
PORTIER '9152120
PORTRETTFOTOGRAF '7342101
PORTVAKT '9152123
PORTØR '5139106
POST DOC. (INFORMATIKK) '2130145
POSTASPIRANT '4142108
POSTBETJENT '4142109
POSTBUD '4142110
POSTDIREKTØR '1210136
POSTDOKTOR (POSTDOC) '2310119
POSTEKSPEDITØR '4142111
POSTELEV '4142112
POSTFORTOLLER '4142113
POSTFULLMEKTIG '4142114
POSTINSPEKTØR '4142115
POSTKASSERER '4212105
POSTKONSULENT '4142116
POSTMESTER '1225124
POSTSEKRETÆR '4142118
POSTSJEF '1225114
POSTSJÅFØR '8321111
POSTSORTERER '4142122
POSTSPAREBANKSJEF '1210192
POSTSTYRER '4142119
POSTÅPNER '4142120
POTETPLUKKER '9210103
POTETPRODUSENT '6111109
POTTEMAKER '7321104
PRAKTIKANT (ARKITEKT) '2141128
PRAKTIKANT (BARNEPASS) '5136101
PRAKTIKANT (DYREKLINIKK) '3227105
PRAKTIKANT (GÅRDSBRUK) '9210104
PRAKTIKANT (SYKE- OG HELSEVERN) '5139115
PRDUKSJONSARBEIDER (TRANSFORMATORPRODUKSJON) '7243110
PREDIKANT '3480101
PREGER (PAPIR/PAPP) '8142134
PREPARANT '3211115
PREPARANT (LEDENDE) '3211124
PREPARANT I '3211122
PREPARANT II '3211123
PREPARANTASSISTENT '3211116
PRESERVERINGSTEKNIKER '4131117
PRESSEATTACHE '1120123
PRESSEBAS (TEGL) '8131119
PRESSEFOTOGRAF '7342107
PRESSEKONTAKT '3491128
PRESSER (PLAST) '8224115
PRESSER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143102
PRESSTØPER '7211102
PRESSVERKSSTØPER '8122108
PREST '2560117
PRIVATASSURANDØR (FORSIKRING) '3412153
PRIVATETTERFORSKER '5149106
PRIVATSEKRETÆR '4113113
PRIVATSJÅFØR '8321115
PR-KONSULENT '3491106
PRODEKAN '1228191
PRODUCER (RADIO OG FJERNSYN) '3492101
PRODUCTION SUPERINTENDANT (OLJEVIRKSOMHET) '1222117
PRODUCTION SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET) '1222103
PRODUKSJONSARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279106
PRODUKSJONSARBEIDER (ASFALTPAPP O.L.) '8229111
PRODUKSJONSARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275109
PRODUKSJONSARBEIDER (BERGFAGARBEID) '8111111
PRODUKSJONSARBEIDER (BETONGPRODUKSJON) '8214109
PRODUKSJONSARBEIDER (BRYGGERI) '8277116
PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTROKJEMISK INDUSTRI) '8229107
PRODUKSJONSARBEIDER (ELEKTRONISK UTSTYR) '8282106
PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271108
PRODUKSJONSARBEIDER (FISKEREDSKAP) '8264116
PRODUKSJONSARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276106
PRODUKSJONSARBEIDER (GIPSPLATER) '8214108
PRODUKSJONSARBEIDER (GLASSVATT) '8139106
PRODUKSJONSARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER) '7313124
PRODUKSJONSARBEIDER (GUMMIPRODUKTER) '8223107
PRODUKSJONSARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132106
PRODUKSJONSARBEIDER (KARTONASJE) '8253103
PRODUKSJONSARBEIDER (KERAMIKK/PORSELEN) '8131114
PRODUKSJONSARBEIDER (KJEMISK PROSESSINDUSTRI) '8159126
PRODUKSJONSARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272110
PRODUKSJONSARBEIDER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274106
PRODUKSJONSARBEIDER (LIMTREPRODUKSJON) '8141124
PRODUKSJONSARBEIDER (LÆR- OG SKINNPRODUKTER) '8267107
PRODUKSJONSARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON) '8225102
PRODUKSJONSARBEIDER (MARKISER) '8263113
PRODUKSJONSARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) '8273108
PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON) '8211104
PRODUKSJONSARBEIDER (METALLVERK) '8121114
PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING) '8141128
PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELSNEKRING) '7421131
PRODUKSJONSARBEIDER (MØBELTAPETSERING) '7436110
PRODUKSJONSARBEIDER (ORTOPEDISK FOTTØY) '7311111
PRODUKSJONSARBEIDER (PARKETTPRODUKSJON) '8141122
PRODUKSJONSARBEIDER (PLAST) '8224107
PRODUKSJONSARBEIDER (RAMMEPRODUKSJON) '8141138
PRODUKSJONSARBEIDER (SMELTEVERK) '8121107
PRODUKSJONSARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143108
PRODUKSJONSARBEIDER (STEARINLYSPRODUKSJON) '8229110
PRODUKSJONSARBEIDER (STEINBRUDD) '7110114
PRODUKSJONSARBEIDER (STEINULLFREMSTILLING) '8214105
PRODUKSJONSARBEIDER (TOBAKKSPRODUKSJON) '8279116
PRODUKSJONSARBEIDER (TREFOREDLINGSINDUSTRI) '8142122
PRODUKSJONSARBEIDER (TREHUSPRODUKSJON) '7125105
PRODUKSJONSARBEIDER (TRELAST) '8141120
PRODUKSJONSARBEIDERE (TREVARE) '8141132
PRODUKSJONSASSISTENT (KULTUR OG UNDERHOLDNING) '3474110
PRODUKSJONSASSISTENT (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING) '8141136
PRODUKSJONSDESIGNER (FLMPRODUKSJON O.L.) '3474119
PRODUKSJONSDESIGNERASSISTENT (FILMPRODUKSJON O.L) '3474123
PRODUKSJONSDIREKTØR (AVIS) '1222159
PRODUKSJONSDIREKTØR (INDUSTRI) '1222111
PRODUKSJONSELEKTRONIKER '8282101
PRODUKSJONSFORMANN (OLJEVIRKSOMHET) '1222135
PRODUKSJONSINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116132
PRODUKSJONSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '2142113
PRODUKSJONSINGENIØR (METALLURGI) '2147130
PRODUKSJONSINGENIØR (OLJE) '3116110
PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144115
PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146113
PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145116
PRODUKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144143
PRODUKSJONSKONSULENT (FORLAG) '3471130
PRODUKSJONSKONSULENT (RADIO/FJERNSYN) '3131127
PRODUKSJONSKOORDINATOR (FILMPRODUKSJON O.L) '3474124
PRODUKSJONSKOORDINATOR (FORLAG) '3471131
PRODUKSJONSKOORDINATOR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119138
PRODUKSJONSLEDER (BYGG OG ANLEGG) '1223110
PRODUKSJONSLEDER (DYREAVL) '2212124
PRODUKSJONSLEDER (FILM OG TEATER) '1229103
PRODUKSJONSLEDER (FISKEFORPRODUKSJON) '8274121
PRODUKSJONSLEDER (FORLAG) '3471132
PRODUKSJONSLEDER (JERNBANEVERKET) '1223120
PRODUKSJONSLEDER (METALLVAREPRODUKSJON) '8211108
PRODUKSJONSLEDER (PAKKING TRYKKERI) '8251127
PRODUKSJONSLEDER (SKOGBRUK) '1221121
PRODUKSJONSLEDER (TRYKKERI) '8251126
PRODUKSJONSLEDERE (TREVARE) '8141130
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ANDRE NÆRINGSMIDDELPRODUKTER) '8279122
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (BAKVERK, KORN- OG SJOKOLADEPRODUKTER) '8275106
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (BRYGGERI) '8277115
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (ELEKTRONIKK) '8282110
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEFOR) '8274118
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271113
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FISKEOPPDRETT) '6310108
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (FRUKT, GRØNNSAKER OG NØTTER) '8276109
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (GRAFIKER, FØRTRYKK) '7341122
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272107
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KOPISENTER) '8251125
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274109
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (KRAFTFOR) '8274117
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) '8273112
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (METALLGJENVINNING) '8211116
PRODUKSJONSMEDARBEIDER (TRIKOTASJE) '8262110
PRODUKSJONSMEDARBEIDER SANDTAK '7110113
PRODUKSJONSOPERATØR (METALLGJENVINNING) '8211117
PRODUKSJONSPLANLEGGER '2519124
PRODUKSJONSPLANLEGGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119116
PRODUKSJONSPLANLEGGSLEDER (MASKIN) '3114116
PRODUKSJONSSJEF (AVIS) '1222155
PRODUKSJONSSJEF (FORLAG) '1222166
PRODUKSJONSSJEF (INDUSTRI) '1222110
PRODUKSJONSSJEF (JORDBRUK - OVER 9 ANSATTE) '1221110
PRODUKSJONSSJEF (KJØTTINDUSTRI) '1222170
PRODUKSJONSSJEF (MUSIKKARRANGEMENT) '1229124
PRODUKSJONSSJEF (OLJEVIRKSOMHET) '1222104
PRODUKSJONSSJEF (PAKKERI) '1222167
PRODUKSJONSSJEF (TEATER) '1229136
PRODUKSJONSSJEF (TRYKKERI) '1222168
PRODUKSJONSSJEF (VAREHANDEL) '1224118
PRODUKSJONSSKRIBENT (FORLAG) '2551110
PRODUKSJONSTEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116146
PRODUKSJONSTEKNIKER (ELEKTRONIKK) '3113140
PRODUKSJONSTEKNIKER (OLJE) '3116138
PRODUKSJONSTEKNISK FAGOPERATØR (METALLVAREPRODUKSJON) '8211103
PRODUKSJONSTEKNISK LEDER (MASKIN) '3114134
PRODUKTANSVARLIG (ALARMANLEGG) '7242126
PRODUKTKOORDINATOR '2519125
PRODUKTSEKRETÆR (MARKEDSFØRING OG REKLAME) '3419124
PRODUKTSJEF '1234106
PRODUKTSJEF (FORLAG) '3491145
PRODUKTSPESIALIST (SALG) '5223122
PRODUKTSPESIALIST (SERVICE KONTORMASKINER) '7241151
PRODUKTSPESIALIST (TEKNISK SUPPORT KONTORMASKINER) '7241152
PRODUKTTESTER (IKKE MATPRODUKTER) '7450122
PRODUKTUTVIKLER (BYGG OG ANLEGG) '2142122
PRODUKTUTVIKLER (ELEKTRONIKK) '2144126
PRODUKTUTVIKLER (ELKRAFTTEKNIKK) '2143123
PRODUKTUTVIKLER (GEOFAG, PETROLEUMSTEKNOLOGI, METALLURGI O.L.) '2147145
PRODUKTUTVIKLER (KJEMI) '2146123
PRODUKTUTVIKLER (MARKEDSFØRING OG REKLAME) '3419125
PRODUKTUTVIKLER (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145127
PRODUKTUTVIKLER (NÆRINGSMIDLER) '3223103
PRODUKTUTVIKLER (SKISMØRING OG LIGNENDE) '2149136
PRODUKTUTVIKLER (TEKSTIL) '2149137
PRODUKTUTVIKLER (TELEKOMUNIKASJON) '2144144
PRODUKTUTVIKLINGSKOORDINATOR (MØBELPRODUKSJON) '3471133
PRODUSENT (FILM) '3474109
PRODUSENT (TEATER) '3474118
PRODUSENT (VIDEO) '3474114
PRODUSENTRÅDGIVER (MELKEPRODUKTER) '2212121
PROFESSOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310116
PROGRAMANALYTIKER '2519103
PROGRAMINGENIØR (RADIO/FJERNSYN) '3131113
PROGRAMINSPEKTØR (RADIO OG FJERNSYN) '3492105
PROGRAMKOORDINATOR (RADIO OG FJERNSYN) '3492109
PROGRAMLEDER (RADIO OG FJERNSYN) '3492111
PROGRAMLEDER (RELIGIØST ARBEID) '3480124
PROGRAMMEDARBEIDER (RADIO OG FJERNSYN) '3492103
PROGRAMMERER (DATA) '2130102
PROGRAMMERINGSASSISTENT (DATA) '3120116
PROGRAMMERINGSSJEF (RADIO/FJERNSYN) '1236110
PROGRAMREDAKTØR (RADIO/FJERNSYN) '1239111
PROGRAMSEKRETÆR (RADIO OG FJERNSYN) '3492102
PROGRAMSJEF (RADIO OG FJERNSYN) '1229104
PROGRAMTEKNIKER (RADIO OG FJERNSYN) '3492106
PROGRAMVARETESTER '2130162
PROGRAMVAREUTVIKLER '2130135
PROKURIST '3432116
PROMOTIONKONSULENT '3419115
PROMOTIONMEDARBEIDER '3419110
PROREKTOR '1228105
PROSESSINGENIØR (ELEKTRONIKK) '3113141
PROSESSINGENIØR (KJEMI) '3115117
PROSESSINGENIØR (METALLURGI) '3116170
PROSESSINGENIØR (OLJE) '3116111
PROSESSKONTROLLØR (PAPIRMASSEPRODUKSJON) '8142147
PROSESSKONTROLLØR (PAPIRPRODUKSJON) '8142148
PROSESSMETALLURG '2147113
PROSESSOPERATØR (BRYGGERI) '8277104
PROSESSOPERATØR (CELLULOSE) '8142124
PROSESSOPERATØR (KJEMISK PRODUKSJON) '8159125
PROSESSOPERATØR (METALLSTØPING) '8122103
PROSESSOPERATØR (METALLVERK) '8121108
PROSESSOPERATØR (OPPREDNING) '8112102
PROSESSOPERATØR (PAPIR/PAPP) '8142128
PROSESSOPERATØR (RAFFINERI) '8151104
PROSESSOPERATØR (SMELTEVERK) '8121109
PROSESSTEKNIKER (ELEKTRONIKK) '3113142
PROSESSTEKNIKER (RAFFINERI) '8151106
PROSJEKTDIREKTØR '1239106
PROSJEKTERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111106
PROSJEKTINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116142
PROSJEKTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113132
PROSJEKTINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK) '3113119
PROSJEKTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112132
PROSJEKTINGENIØR (KJEMI) '3115109
PROSJEKTINGENIØR (MASKIN) '3114122
PROSJEKTINGENIØR (MØBELPRODUKSJON) '3119152
PROSJEKTINGENIØR (OLJE) '3116124
PROSJEKTINGENIØR (VVS- OG KLIMAANLEGG) '2142127
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142109
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143111
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147107
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148108
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146105
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145106
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) '2147109
PROSJEKTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144145
PROSJEKTINTENIØR (ALARMANLEGG) '3113138
PROSJEKTKONSULENT (BISTANDSARBEID) '3431118
PROSJEKTKOORDINATOR (ANDRE SIVILINGENIØRER) '2149125
PROSJEKTKOORDINATOR (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512125
PROSJEKTKOORDINATOR (BISTANDSARBEID) '3431120
PROSJEKTKOORDINATOR (DATA) '2130132
PROSJEKTKOORDINATOR (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519121
PROSJEKTKOORDINATOR (IT/DATA-SIVILINGENIØR) '2144130
PROSJEKTKOORDINATOR (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412120
PROSJEKTKOORDINATOR (METALLURGI) '2147143
PROSJEKTKOORDINATOR (PERSONAL) '2512126
PROSJEKTKOORDINATOR (REVISJON) '2511112
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142120
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144124
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143120
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147140
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING) '2148124
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146120
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145126
PROSJEKTKOORDINATOR (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144146
PROSJEKTKOORDINATOR (SKIPSTEKNIKK OG -SYSTEMER) '2145128
PROSJEKTKOORDINATOR (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413121
PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541130
PROSJEKTKOORDINATOR (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411119
PROSJEKTLEDER (ARBEIDSTAKERORGANISASJON) '2512144
PROSJEKTLEDER (AVIS) '3491138
PROSJEKTLEDER (BANK) '3418127
PROSJEKTLEDER (BETONGREHABILITERING) '7122109
PROSJEKTLEDER (BISTANDSARBEID) '3431119
PROSJEKTLEDER (BYGG OG ANLEGG) '2142108
PROSJEKTLEDER (ELEKTRONIKK) '3113143
PROSJEKTLEDER (ELKRAFTTEKNIKK) '2143125
PROSJEKTLEDER (FINANS) '3411121
PROSJEKTLEDER (FORSIKRING) '3412146
PROSJEKTLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412113
PROSJEKTLEDER (MARKEDSFØRING) '2519127
PROSJEKTLEDER (OLJE OG GASS) '2147157
PROSJEKTLEDER (REVISJON) '2511111
PROSJEKTLEDER (TEATER) '2555105
PROSJEKTLEDER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413114
PROSJEKTLEDER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411105
PROSJEKTLEDER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419107
PROSJEKTMEDARBEIDER (BISTANDSARBEID) '3431125
PROSJEKTMEGLER (SALG OG MARKEDSFØRING) '3419136
PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119142
PROSJEKTSEKRETÆR '4113116
PROSJEKTSJEF (ADMINISTRASJON AV ARRANGEMENTER) '3431127
PROSJEKTSTYRINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223123
PROSJEKTØKONOM '2541103
PROST '2560102
PROSTIPREST '2560125
PROTESETEKNIKER '7311118
PROTOKOLLFØRER '3431104
PROTOKOLLSEKRETÆR '3431108
PROTOKOLLSJEF '1227201
PROVIANTFORVALTER '5121109
PROVISJONSSELGER '5221114
PROVISJONSSELGER (DETALJ) '5223109
PROVISOR '2224106
PR-SJEF '1234105
PRØVESMAKER '7413102
PSYKIATER '2221116
PSYKIATRISK SYKEPLEIER '2230122
PSYKOLOG '2545115
PSYKOLOG (FORSKER) '2545105
PSYKOLOG (PSYKISK HELSEARBEID) '2545120
PSYKOLOG MED GODKJENT SPESIALITET '2545113
PSYKOLOGSPESIALIST '2545112
PSYKOTERAPEUT '2545101
PUBMEDARBEIDER '5123123
PUBVERT '5123107
PUMPEMANN '8342107
PUNCHEOPERATØR '4112105
PURSER (TRANSPORT) '5111114
PURSERASSISTENT (TRANSPORT) '5111110
PUSSEMASKINARBEIDER (SPON- OG FIBERPLATEPRODUKSJON) '8143109
PØLSEBODSELGER '5221150
PØLSEMAKER '7411104
PØLSEMAKERIARBEIDER '7411108
PÅFYLLER (BUTIKK) '5221133
PÅKLEDER (KULTUR OG UNDERHOLDNING) '3474106
PÅSTIKKER (TØMMER) '8141108
QARI (KORANLÆRER) '3480133
QUIZMASTER '5149119
RABBINER '2560126
RADARMONTØR '7242102
RADARREPARATØR '7242103
RADARTEKNIKER '3132103
RADIO- OG TV-REPARATØR '7242104
RADIOEKSPEDITØR '4223103
RADIOFULLMEKTIG '3132104
RADIOGRAF '3221103
RADIOINGENIØR '3113107
RADIOKONTROLLØR '3132114
RADIOLEDER '3132115
RADIOLOG '2221141
RADIOMONTØR (KOMMUNIKASJON) '7242108
RADIOOFFISER (SKIP) '3132106
RADIOOPERATØR (SKIP) '3132108
RADIOREPORTER '3492113
RADIOSERVICE- OG TESTMONTØR '7242105
RADIOSONDELEDER '2112102
RADIOTEKNIKER '3131114
RADIOTELEFONIST '3132105
RADIOTELEGRAFIST '3132107
RAFFINERER (METALLVERK) '8121101
RAMMEMAKER '7421133
RASJONALISERINGSSJEF '1231114
REASSURANSEKONSULENT '3412130
REASSURANSESEKRETÆR '4113106
REDAKSJONELL MEDARBEIDER (JOURNALIST) '3491115
REDAKSJONSASSISTENT (JOURNALIST) '3491118
REDAKSJONSKONSULENT (FORLAG) '3491144
REDAKSJONSSEKRETÆR '3491125
REDAKSJONSSJEF (AVIS) '3491135
REDAKSJONSSJEF (FORLAG) '2551106
REDAKTØR (REDAKSJONSMEDLEM) '3491133
REDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312114
REDAKTØR (ØVERSTE LEDER -OVER 9 ANSATTE) '1210129
REDERILOS '3142111
REDIGERER (AVIS) '3491119
REDIGERER (FILM) '3131119
REDNINGSDYKKER '5161114
REDNINGSLEDER '5161111
REDSKAPSSKJERPER '8213104
REFERENT '4111102
REFERENTREVISOR '4111103
REFERENTSJEF '4111106
REGIONALLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226121
REGIONDIREKTØR (ELEKTRISITET/KRAFTVERK) '1222134
REGIONDIREKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227268
REGIONLEDER (SKOGBRUK '1221120
REGIONSEKRETÆR (HUMANITÆRT ARBEID) '3460136
REGIONSJEF '1239112
REGIONSJEF (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER) '1229128
REGIONTRYGDEREVISOR '1227255
REGISSØR '2555103
REGISTERSJEF '1239109
REGISTERSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227256
REGISTRERT LEGEMIDDELKONSULENT '3415109
REGISTRERT REVISOR '2511114
REGJERINGSADVOKAT '1227202
REGNINGSBUD '4215105
REGNINGSINNKREVER '4215106
REGNSKAPSANSVARLIG '4121107
REGNSKAPSASSISTENT '4121109
REGNSKAPSFULLMEKTIG '4121113
REGNSKAPSFØRER '3432101
REGNSKAPSKONSULENT '3432102
REGNSKAPSKONTROLLØR '4121114
REGNSKAPSKOORDINATOR '3432135
REGNSKAPSLEDER '3432126
REGNSKAPSMEDARBEIDER '4121115
REGNSKAPSSEKRETÆR '4113108
REGNSKAPSSJEF '1231115
REGULERINGSSJEF '1227203
REGULERINGSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227229
REHABILITERINGSTERAPEUT (HUND) '3227103
REINDRIFTSAGRONOM '2212110
REINDRIFTSSJEF '1227132
REINEIER '6121127
REINGJETER '6121123
REISE- OG MARKEDSKONSULENT '3414103
REISEBYRÅFUNKSJONÆR '4221103
REISEBYRÅLEDER '1319128
REISEBYRÅMEDARBEIDER '4221102
REISEINSPEKTØR (FORSIKRING) '3412124
REISEINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227257
REISEKONSULENT '3414101
REISELEDER '5113104
REISEMONTØR (ELEKTRISKE KOMPONENTER) '7241145
REISEMONTØR (INDUSTRIMEKANIKK) '7237121
REKLAMASJONSMEDARBEIDER '4131131
REKLAMEFOTOGRAF '7342104
REKLAMEKONSULENT '3419126
REKLAMEMEDARBEIDER '3419121
REKLAMEMONTØR '9153103
REKLAMESEKRETÆR '4113115
REKLAMESJEF '1234107
REKLAMETEGNER '3471114
REKRUTTERINGSKONSULENT '2512130
REKRUTTERINGSKONSULENT (VIKARBYRÅ) '3423105
REKTOR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319111
REKTOR (OVER 9 ANSATTE) '1228102
REKTOR (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '1210128
REKVISITAMAKER '3474104
REKVISITTLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319112
REKVISITTLEDER (OVER 9 ANSATTE) '1229114
REKVISITØR '3474103
REKVISITØRASSISTENT '3474113
RELIGIONSHISTORIKER '2543108
REMBURSJEF '1231116
RENGJØRINGSASSISTENT '9132102
RENHOLDER (BEDRIFT) '9132126
RENHOLDER (BEDRIFTER) '9132111
RENHOLDER (PRIVATHJEM) '9131102
RENHOLDSARBEIDER '9132103
RENHOLDSASSISTENT '9132105
RENHOLDSBETJENT '9132122
RENHOLDSINSPEKTØR '9132110
RENHOLDSKONSULENT '3433103
RENHOLDSLEDER '9132106
RENHOLDSMEDARBEIDER '9132112
RENHOLDSOPERATØR '9132117
RENOVASJONSARBEIDER '9160101
RENOVASJONSKJØRER '9160103
RENOVATØR '9160102
RENSEANLEGGSOPERATØR '8162119
RENSERIARBEIDER '8266103
RENSERIARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142135
RENSERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1318105
RENSERIBESTYRER (OVER 9 ANSATTE) '1229105
RENSERIMASKINARBEIDER '8266102
REPARATØR (INDUSTRIMEKANIKK) '7237106
REPARATØR (LETTE KJØRETØYER) '7231113
REPARATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113112
REPARATØR (SKIP) '8342106
REPARATØR (TUNGE KJØRETØYER) '7231108
REPORTASJELEDER (AVIS) '3491137
REPORTASJELEDER (RADIO OG FJERNSYN) '3492114
REPRESENTANT (AGENT) '3415107
REPRODUSØRMESTER '7341108
REPROMONTØR '7341110
REPROTEKNIKER '7341109
REPSLAGER (FISKEREDSKAP) '8264111
RESEPSJONIST (EKSKL. HOTELL) '4222105
RESEPSJONSFULLMEKTIG (EKSKL. HOTELL) '4222106
RESEPSJONSFUNKSJONÆR (EKSKL. HOTELL) '4222132
RESEPSJONSFUNKSJONÆR (HOTELL) '4222110
RESEPSJONSLEDER (EKSKL. HOTELL) '4222104
RESEPSJONSMEDARBEIDER (EKSKL. HOTELL) '4222133
RESEPSJONSMEDARBEIDER (HOTELL) '4222111
RESEPSJONSSEKRETÆR (HOTELL) '4222109
RESEPSJONSSEKRETØR (EKSKL. HOTELL) '4222134
RESEPSJONSSJEF (EKSKL. HOTEL) '4222135
RESEPSJONSSJEF (HOTELL) '4222112
RESEPSJONSVAKT (EKSKL. HOTELL) '4222136
RESEPSJONSVAKT (HOTELL) '4222113
RESEPTAR '3228101
RESERVASJONSMEDARBEIDER '4221104
RESERVEDELSEKSPEDITØR '5221115
RESERVEDYKKER '7216106
RESERVESJÅFØR (BUSS) '8322110
RESERVESJÅFØR (DROSJE) '8321107
RESERVESJÅFØR (VOGNTOG) '8323113
RESERVOARINGENIØR (OLJE) '3116123
RESIDERENDE KAPELLAN '2560119
RESIRKULERINGSARBEIDER (GJENNVINNINGSANLEGG) '9160113
RESSURSDIREKTØR '1239104
RESSURSKOORDINATOR (ØKONOMI) '2511117
RESTAURANTINSPEKTØR '3222114
RESTAURANTMEDARBEIDER (HAMBURGERBAR) '5123116
RESTAURANTMEDARBEIDER (SERVITØR) '5123117
RESTAURANTSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315101
RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - HOTELLAVDELING) '1224101
RESTAURANTSJEF (OVER 9 ANSATTE - IKKE HOTELLAVDELING) '1210148
RESTAURASJONSMEDARBEIDER '5123125
RESTAURATØR (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315107
RESTAURATØR (OVER 9 ANSATTE) '1224102
RESTAURERINGSASSISTENT '7110112
RESTAURERINGSTEKNIKER '3119134
RETTLEDER (ARBEIDSMARKEDSETATEN) '3444108
RETTSFULLMEKTIG '2412123
RETTSGENETIKER '2221147
RETTSMEDISINER '2221125
RETTSMEDLEM '2412124
RETTSPSYKIATER '2221126
RETTSSKRIVER '2412105
RETTSTOKSIKOLOG '2221148
RETTSTOLK '2544105
RETUSJØR (FOTOLABORATORIUM) '8254108
RETUSJØR (GRAFIKER) '7341104
REVISJONSASSISTENT '4121116
REVISJONSLEDER '3432113
REVISJONSRÅD '1120154
REVISJONSRÅDGIVER '3432108
REVISJONSSJEF '1231127
REVISJONSSJEF (STATLIG FORVALTNING) '1227258
REVISOR (IKKE STATSAUTORISERT) '3432109
REVISOR (STATSAUTORISERT) '2511103
REVISORMEDARBEIDER '3432110
RIDEINSTRUKTØR '3475114
RIDELÆRER '3475118
RIG SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET) '2147101
RIGGER '7215101
RIGGERASSISTENT '7215107
RIGGMEKANIKER '7237102
RIKSADVOKAT '1120118
RIKSANTIKVAR '1210153
RIKSARKIVAR '1210177
RIKSBIBLIOTEKAR '1210109
RIKSMEKLER '1227204
RIKSREVISJONENS LEDER '1210196
RIKSREVISOR '1227236
RIKSREVISORS SEKRETÆR '3431111
RIKSTEATERSJEF '1210140
RISIKO CONTROLLER (BANK) '2541104
RISIKOANALYTIKER '3412121
RISK ACCOUNT MANAGER '2541129
RITTMESTER '0112107
RIVNINGSARBEIDER '7128110
ROCKEMUSIKER '3472108
ROCKESANGER '3472107
RODELEDER '1221105
ROMANFORFATTER '2551126
ROMHOLDER '9132130
ROSENTERAPEUT '3229116
ROTASJONSTRYKKER '8251107
ROTEROVNSBRENNER '8159113
ROTEROVNSPASSER '8159114
ROUGHNECK (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113117
ROV-OPERATØR '8113124
RULLER (PAPIRPRODUKSJON) '8142146
RULLER (TOBAKKSPRODUKSJON) '8279117
RULLESTOLREPARATØR '7222111
RULLMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142136
RUSMIDDELKONSULENT (SOSIONOM) '3460120
RUTEBILSJÅFØR '8322105
RUTELOS '3142116
RUTESJEF (VARETRANSPORT) '4133116
RYDDEHJELP (FRISØR) '9132127
RYDDEHJELP (FRISØRSALONG) '9132129
RYDDEHJELP (SERVERINGSSTED) '9133118
RØKERIARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271118
RØKERIARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272113
RØKTER '6129101
RØKTER (AKVAKULTUR) '6310103
RØNTGENASSISTENT '5139116
RØNTGENFOTOGRAF '3221113
RØNTGENLEGE '2221127
RØNTGENSYKEPLEIER '2230127
RØNTGENTEKNIKER '3221101
RØRINGENIØR '3116150
RØRLEGGER '7134114
RØRLEGGERKONTROLLØR '7134108
RØRLEGGERLÆRLING '7134119
RØRLEGGERMESTER '7134106
RØRSVEISER '7212107
RØYKDYKKER '5161112
RØYKETOBAKKPAKKERE '8279119
RÅDGIVENDE OVERLEGE '2221138
RÅDGIVER (BANK) '3418136
RÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512118
RÅDGIVER (DATA) '2130106
RÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519106
RÅDGIVER (GRUNNSKOLE) '3310110
RÅDGIVER (HUMANISTISKE FAG) '2543112
RÅDGIVER (INTERNASJONAL POLITIKK) '2542108
RÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412115
RÅDGIVER (KRIMINOLOGI) '2542112
RÅDGIVER (MARKEDSANALYSE) '2519113
RÅDGIVER (NÆRINGSPOLITIKK) '2541141
RÅDGIVER (PASIENTRELATERT ARBEID) '3460147
RÅDGIVER (PERSONAL) '2512120
RÅDGIVER (REVISJON) '2511108
RÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI) '2541139
RÅDGIVER (SKOGBRUK) '3213115
RÅDGIVER (SOSIALKONTOR) '3460142
RÅDGIVER (SOSIOLOGI) '2542113
RÅDGIVER (STATISTIKKARBEID) '2122103
RÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413116
RÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541124
RÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411107
RÅDGIVER (ØKONOMI) '2511118
RÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419114
RÅDMANN '1120115
RÅHUDARBEIDER '7441106
RÅVAREMEGLER '3421102
SAFETY OFFICER '3152117
SAGBLADSTILLER '8213105
SAGBRUKS- OG HØVLERIARBEIDER '8141109
SAGBRUKSARBEIDER '8141127
SAGFILER '8213106
SAGMESTER '8141110
SAGSLIPER '8213111
SAKSBEHANDLER (BANK) '3418137
SAKSBEHANDLER (FORSIKRING) '3412118
SAKSBEHANDLER (FORSKNINGSADMINISTRASJON) '2512152
SAKSBEHANDLER (FØRERKORT) '3449117
SAKSBEHANDLER (HR) '2512153
SAKSBEHANDLER (IMPORTLISENS) '3449118
SAKSBEHANDLER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412110
SAKSBEHANDLER (KONTORARBEID) '3431122
SAKSBEHANDLER (NAUTIKK, OFFENTLIG ADM.) '2413125
SAKSBEHANDLER (OFF. SOSIALE YTELSER) '3443106
SAKSBEHANDLER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON - USPESIFISERT) '2419109
SAKSBEHANDLER (STUDIEADMINISTRASJON) '2512151
SAKSBEHANDLER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413111
SAKSBEHANDLER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541135
SAKSBEHANDLER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411115
SAKSBEHANDLER (ØKONOMI/REGNSKAP/LØNN) '3432133
SAKSBEHANDLER 2 (KONSULENT OFF.ADM.) '3449116
SALATBARMEDARBEIDER '5122130
SALGSAGENT (ENGROS) '5224101
SALGSANALYTIKER '2519107
SALGSASSISTENT '5223121
SALGSDIREKTØR '1233104
SALGSFREMMER '5221118
SALGSINGENIØR '3415102
SALGSINSPEKTØR '3415126
SALGSKONSULENT '3415120
SALGSKONSULENT (VIKARBYRÅ) '3423103
SALGSKONTROLLØR '3415127
SALGSKOORDINATOR '3415125
SALGSLEDER '3415135
SALGSLEDER (BANK) '3418139
SALGSMEDARBEIDER '3415116
SALGSMEDARBEIDER (TUROPERATØR) '4221107
SALGSREISENDE (AGENT) '3415108
SALGSREPRESENTANT '3415124
SALGSREPRESENTANT (DATAMASKINER) '3415140
SALGSREPRESENTANT (TEKNISKE PRODUKTER) '3415139
SALGSRÅDGIVER '3415132
SALGSSEKRETÆR '3419128
SALGSSJEF '1233105
SALGSSJÅFØR (ENGROS) '5224103
SALGSSPESIALIST '3415130
SALGSTEKNIKER '3415123
SALGSTRAINEE '3415115
SALMAKER '7436106
SALMAKERMESTER '7436103
SAMBANDSBETJENT '7242128
SAMBANDSOFFISER '3132109
SAMETINGSPRESIDENT '1110107
SAMETINGSREPRESENTANT '1110109
SAMFERDSELSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227141
SAMFUNNSGEOGRAF '2542104
SAMFUNNSØKONOM '2541102
SANDBLÅSER '7143101
SANERINGSARBEIDER '9160109
SANGER '2553101
SANGLÆRER '3310106
SANGPEDAGOG '2359104
SANITETSKONSULENT (HUMANITÆRT ARBEID) '3460137
SAUEKLIPPER '6121137
SCANNER '7341101
SCENEINSTRUKTØR '2555106
SCENEMESTER '3131128
SCENETEKNIKER '3474105
SCENOGRAF '3474102
SECURITAS '5164104
SEILMAKER '7432114
SEILMAKERMESTER '7432107
SEISMISK PERSONELL (OLJE- OG GASSUTVINNING) '3116165
SEKRETARIATSLEDER (ARBEIDSGIVER-/ARBEIDSTAKERORGANISASJONER OG ØKONOMISKE INTERESSEORGANISASJONER) '1142105
SEKRETARIATSLEDER (PARTIPOLITISK ORG.) '1110119
SEKRETÆR '4113112
SEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON) '2512139
SEKRETÆRLEDER '4113126
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142114
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144118
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143114
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147131
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146114
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145119
SEKSJONSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144148
SEKSJONSLEDER - UNGDOMSTILTAK '3460125
SEKSJONSLEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING) '1226141
SEKSJONSLEDER (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227158
SEKSJONSLEDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '1222164
SEKSJONSLEDER (REGNSKAP OG LØNN) '3432130
SEKSJONSLEDER (SYKEHUS) '1228150
SEKSJONSOVERLEGE '2221123
SEKSJONSSJEF (ARBEIDSTAKER-/ARBEIDSGIVERORGANISASJON - OVER 9 ANSATTE) '1229120
SEKSJONSSJEF (FORSIKRING) '1226143
SEKSJONSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222163
SEKSJONSSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227183
SEKTORLEDER '1227248
SEKTORSJEF/ASSISTERENDE LEDER AV POLITISTYRKE '1227259
SELFANGER '6412106
SELGER (AGENT) '3415118
SELGER (AGENTUR) '3415114
SELGER (BANK) '3418140
SELGER (DETALJ) '5221125
SELGER (ENGROS) '5224102
SELGER (REISELIV) '3414109
SELGER (UTSTILLINGSPLASSER) '5223120
SELSKAPSDAME/-MANN '5149118
SELSKYTTER '6412107
SEMENTARBEIDER (FREMSTILLING) '8159144
SEMENTERINGSTEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114102
SEMENTSTØPER '8214111
SEMINARHOLDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310115
SEMINARLEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310103
SEMINTEKNIKER '2211116
SENDELAGSLEDER '1227260
SENDEMANN '1120116
SENIOR CONTROLLER '2541122
SENIOR DIMENSJONSKONTROLLØR (SVEISING) '7212116
SENIOR DRIFTSOPERATØR (RAFFINERI) '8151109
SENIOR INGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119141
SENIOR KALKULATØR '3432124
SENIOR KONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER) '2149123
SENIOR KONSULENT (ARKITEKT) '2141120
SENIOR KONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512115
SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI) '2211120
SENIOR KONSULENT (DATA) '2130129
SENIOR KONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519116
SENIOR KONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI) '2111107
SENIOR KONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK) '2114113
SENIOR KONSULENT (KJEMI) '2113110
SENIOR KONSULENT (MARKEDSANALYSE) '2519111
SENIOR KONSULENT (MATEMATIKK) '2121105
SENIOR KONSULENT (METALLURGI) '2147137
SENIOR KONSULENT (METEOROLOGI) '2112108
SENIOR KONSULENT (PERSONAL) '2512116
SENIOR KONSULENT (REVISJON) '2511106
SENIOR KONSULENT (SIVILAGRONOM) '2212119
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142118
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144122
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143118
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147135
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING) '2148122
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146118
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145123
SENIOR KONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144147
SENIOR KONSULENT (STATISTIKK) '2122106
SENIOR KONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541123
SENIOR KONTROLLINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119140
SENIOR MASKININGENIØR '3114133
SENIOR OPERATØR (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113127
SENIOR PLANLEGGSINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119139
SENIOR PROSJEKTOPPFØLGER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119143
SENIOR SERVICETEKNIKER (KONTORMASKINER) '7241153
SENIOR SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119145
SENIOR SVEISEINSPEKTØR '7212118
SENIOR ØKONOMIKONSULENT '2541132
SENIORADVOKAT '2521105
SENIORANALYTIKER (KJEMI) '2113104
SENIORARKITEKT '2141106
SENIORBEFRAKTER '3422111
SENIORINGENIØR (BERGVERKSDRIFT) '2147163
SENIORINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '2142105
SENIORINGENIØR (ELEKTRONIKK) '2144113
SENIORINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '2143104
SENIORINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147117
SENIORINGENIØR (KART OG OPPMÅLING) '2148114
SENIORINGENIØR (KJEMI) '2146106
SENIORINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145107
SENIORINGENIØR (METALLURGI) '2147116
SENIORINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON) '2144149
SENIORINNKJØPER '3416106
SENIORINSPEKTØR (LANDBRUKS- OG MATPRODUKSJON) '3222119
SENIORINSPEKTØR (NÆRINGSMIDDELKONTROLL) '3222120
SENIORKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412118
SENIORKONSULENT (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147148
SENIORKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413119
SENIORKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411117
SENIORKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419117
SENIORMETALLURG '2147121
SENIORPROGRAMMERER '2130152
SENIORRÅDGIVER (ANDRE SIVILINGENIØRER) '2149124
SENIORRÅDGIVER (ARKITEKT) '2141121
SENIORRÅDGIVER (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512119
SENIORRÅDGIVER (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519118
SENIORRÅDGIVER (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147138
SENIORRÅDGIVER (HR) '2512155
SENIORRÅDGIVER (IT) '2130169
SENIORRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412119
SENIORRÅDGIVER (MARKEDSANALYSE) '2519117
SENIORRÅDGIVER (METALLURGI) '2147139
SENIORRÅDGIVER (PERSONAL) '2512121
SENIORRÅDGIVER (REVISJON) '2511109
SENIORRÅDGIVER (SAMFUNNSFAG/POLITIKK, PRIVAT VIRKSOMHET) '2542107
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142119
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144123
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143119
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING) '2148123
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146119
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145124
SENIORRÅDGIVER (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144150
SENIORRÅDGIVER (STATISTIKKARBEID) '2122108
SENIORRÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413120
SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541126
SENIORRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411118
SENIORRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADM.) '2419119
SENIORSEKRETÆR '4114110
SENIORSERVICEINGENIØR (DATA) '3120109
SENIORSKATTEJURIST '2412127
SENSOR (VIDEREGÅENDE SKOLE) '2320107
SENSOR OL. (UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN) '2310121
SENTERLEDER '1210204
SENTRALBANKSJEF '1210122
SENTRALBORDBETJENT '4223104
SENTRALBORDLEDER '4223109
SENTRALBORDMEDARBEIDER '4223108
SENTRALBORDOPERATØR '4223105
SENTRALSTYREMEDLEM (PARTIPOLITISKE ORGANISASJONER) '1141105
SEPARATØR (KJEMISK PRODUKSJON) '8159115
SERIGRAF '8251102
SERIGRAFMESTER '8251112
SERSJANT '0112101
SERVERINGSHJELP '9133105
SERVICE MANAGER '3415128
SERVICEARBEIDER (BARNE- OG UNGDOMSARBEID) '5131118
SERVICEARBEIDER (OMSORGSARBEID) '5132114
SERVICEELEKTRONIKER '7242106
SERVICEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116112
SERVICEINGENIØR (DATA) '3120108
SERVICEINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113129
SERVICEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112110
SERVICEINGENIØR (KJEMI) '3115104
SERVICEINGENIØR (MASKIN) '3114126
SERVICEINGENIØR (OLJE) '3116113
SERVICEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119122
SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144106
SERVICEINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143122
SERVICEINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147108
SERVICEINGENIØR, SIVIL (KART OG OPPMÅLING) '2148113
SERVICEINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146109
SERVICEINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145113
SERVICEINGENIØR, SIVIL (METALLURGI) '2147124
SERVICEINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144151
SERVICEKONSULENT (BANK) '3418122
SERVICEKONSULENT (FORSIKRING) '3412134
SERVICEKOORDINATOR (KONTORMASKINER) '7241154
SERVICELEDER (ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE TJENESTER - OVER 9 ANSATTE) '1229107
SERVICELEDER (KONTORMASKINER) '7241155
SERVICEMEDARBEIDER (BENSINSTASJON, BILFORRETNING) '9142104
SERVICEMEDARBEIDER (FYLLE OG TØMME AUTOMATER) '9153105
SERVICEMEDARBEIDER (MØBLER) '4131132
SERVICEMEDARBEIDER (RENHOLD) '9132113
SERVICEMEDARBEIDER (SKISMØRING/RACING) '3475132
SERVICEMEDARBEIDER (TUROPERATØR) '3414104
SERVICEMONTØR (ALARMANLEGG) '7242124
SERVICESJEF (BILFORHANDLER) '1224125
SERVICESJEF (KONTORMASKINER) '7241156
SERVICESJEF (VAREHANDEL) '1224138
SERVICESYSTEMKOORDINATOR (DATAREGISTRERING) '4112107
SERVICETEKNIKER (ALARMANLEGG) '7242125
SERVICETEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116125
SERVICETEKNIKER (ELEKTRIKER) '7241144
SERVICETEKNIKER (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113126
SERVICETEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112111
SERVICETEKNIKER (KJEMI) '3115105
SERVICETEKNIKER (MASKIN) '3114127
SERVICETEKNIKER (OLJE) '3116114
SERVICETEKNIKER (SKADEDYRKONTROLL) '3222107
SERVICETEKNIKER (VENTILASJONSANLEGG) '7241143
SERVICETEKNIKER (VVS) '7134121
SERVICETEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119123
SERVITØR '5123111
SERVITØR (LÆRLING) '5123114
SETTER '7341105
SHOPPER '5149113
SHOVELDOSERKJØRER '8331116
SIGARARBEIDER '7419104
SIGARETTMASKINFØRER '8279113
SIGARMAKER '7419101
SIGNALINGENIØR (TELETEKNIKK) '3113106
SIGNALMANN '7216104
SIGNALMONTØR '7241125
SIGNALOPERATØR '8312101
SIKKERHETSANSVARLIG '3152123
SIKKERHETSDIREKTØR '1239114
SIKKERHETSINGENIØR '3119120
SIKKERHETSINSPEKTØR '3152118
SIKKERHETSKONSULENT (FORSIKRING) '3412120
SIKKERHETSLEDER '1225153
SIKKERHETSRÅDGIVER '3152107
SIKKERHETSSJEF '1239108
SIKKERHETSSPESIALIST (IKT) '2130168
SIKKERHETSTEKNIKER '3152109
SIKKERHETSTEKNIKER (OLJE) '3116115
SIKKERHETSVAKT '5164101
SILDEOLJEKOKER '8159135
SILKETRYKKER '8251103
SILOOPERATØR (MØLLE) '8274113
SIRKUSARTIST '3473104
SISELØR (SØLVVARER) '7313114
SIS-INTEGRERINGSTERAPEUT '3229112
SISTELEDDSMARKEDSFØRER '3419114
SIVILAGRONOM '2212115
SIVILARKITEKT '2141122
SIVILFORSVARSADJUTANT (LOGISTIKK, MATERIELL) '4132115
SIVILFORSVARSADJUTANT (OPERASJON/ØVING) '3431136
SIVILFORSVARSADJUTANT (PERSONELL, ADMINISTRASJON) '2512154
SIVILFORSVARSADJUTANT (UNDERVISNINGSLEDER) '3349133
SIVILFORSVARSADJUTANT (VARSLING) '3431137
SIVILFORSVARSDISTRIKTSSJEF '1227205
SIVILFORSVARSINSPEKTØR '1227261
SIVILINGENIØR (AKUSTIKK) '2111109
SIVILINGENIØR (AKVAKULTUR) '2212123
SIVILINGENIØR (AUTOMASJON) '2145129
SIVILINGENIØR (BIOTEKNOLOGI) '2149101
SIVILINGENIØR (BRANNSIKRING) '2142126
SIVILINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '2142104
SIVILINGENIØR (BYGGELEDELSE) '2141123
SIVILINGENIØR (BYGNINGS- OG BYGDEPLANLEGGING) '2149102
SIVILINGENIØR (DATATEKNIKK) '2144111
SIVILINGENIØR (ELEKTRONIKK) '2144107
SIVILINGENIØR (ELEKTROTEKNIKK) '2144127
SIVILINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '2143109
SIVILINGENIØR (ENERGIRÅDGIVNING) '2143124
SIVILINGENIØR (FYSIKK) '2149104
SIVILINGENIØR (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147115
SIVILINGENIØR (GEOLOGI OG GEOFYSIKK) '2114106
SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL MILJØTEKNOLOGI) '2149105
SIVILINGENIØR (INDUSTRIELL ØKONOMI OG ADMINISTRASJON) '2149106
SIVILINGENIØR (INFORMATIKK) '2130146
SIVILINGENIØR (KART OG OPPMÅLING) '2148106
SIVILINGENIØR (KJEMI) '2146110
SIVILINGENIØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145111
SIVILINGENIØR (MATEMATIKK) '2149103
SIVILINGENIØR (METALLURGI) '2147114
SIVILINGENIØR (MILJØFYSIKK) '2149107
SIVILINGENIØR (NATUR- OG MILJØTEKNOLOGI) '2149108
SIVILINGENIØR (NÆRINGSMIDDELMASKINER) '2149109
SIVILINGENIØR (OFFSHORETEKNOLOGI) '2147122
SIVILINGENIØR (PETROLEUMSGEOLOGI) '2114107
SIVILINGENIØR (PETROLEUMSØKONOMI) '2149118
SIVILINGENIØR (PRODUKSJONSTEKNOLOGI) '2149110
SIVILINGENIØR (PRODUKTUTFORMINGSTEKNIKK) '2149111
SIVILINGENIØR (PROSESSAUTOMATISERING) '2149112
SIVILINGENIØR (PROSESSTEKNIKK) '2149113
SIVILINGENIØR (SAMFERDSELSTEKNIKK) '2141124
SIVILINGENIØR (SKOGBRUKETS DRIFTSTEKNIKK) '2149114
SIVILINGENIØR (TEKNIKK FOR BIOLOGISK PRODUKSJON) '2149115
SIVILINGENIØR (TEKNISK DESIGN) '2149116
SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON) '2144153
SIVILINGENIØR (TELEKOMMUNIKASJON) '2144152
SIVILINGENIØR (TRELASTFAG) '2149117
SIVILINGENIØR (VANNRESSURSFORVALTNING) '2149128
SIVILINGENIØR (VAR-TEKNIKK) '2142124
SIVILINGENIØR (VEIPLANLEGGER) '2141107
SIVILINGENIØR (VVS OG KLIMATEKNIKK) '2142125
SIVILINGENIØR (VVS-TEKNIKK) '2142123
SIVILOMBUD '1120101
SIVILØKONOM '2541101
SJAUER '9330110
SJEF (HELSE) '1227273
SJEF (HELSEINSTITUSJON) '1227147
SJEF FOR ØKOKRIM '1227249
SJEFBIOINGENIØR '3211104
SJEFERGOTERAPEUT '3226116
SJEFFLYGELEDER '1225155
SJEFHELSESØSTER '2230118
SJEFINGENIØR (PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147150
SJEFINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144131
SJEFINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146124
SJEFINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145130
SJEFINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144154
SJEFINTENIØR, SIVIL (DATATEKNIKK) '2144132
SJEFKONSTRUKTØR (ELEKTRONIKK) '2144116
SJEFKONSTRUKTØR (ELKRAFTTEKNIKK) '2143106
SJEFKONSTRUKTØR (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145117
SJEFKONSTRUKTØR (TELEKOMMUNIKASJON) '2144155
SJEFLEGE '1228141
SJEFPSYKOLOG '2545104
SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - FÆRRE ENN 10 ANSATTE) '1312102
SJEFREDAKTØR (ØVERSTE LEDER - OVER 9 ANSATTE) '1210132
SJEFSAKTUAR '2121103
SJEFSARKITEKT '2141103
SJEFSDEKORATØR '3471127
SJEFSEKRETÆR '3431109
SJEFSFYSIOTERAPEUT '3226109
SJEFSINGENIØR (BERGVERKSDRIFT) '2147162
SJEFSINGENIØR (KOMMUNAL ADMINISTRASJON) '1227101
SJEFSINGENIØR (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142131
SJEFSINSPEKTØR '1239117
SJEFSINSPEKTØR (JERNBANE) '1225154
SJEFSINSPEKTØR (JERNBANEVERKET) '1223121
SJEFSINSPEKTØR (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227264
SJEFSJURIST '1239105
SJEFSKOKK '5122118
SJEFSKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER) '2149122
SJEFSKONSULENT (ARKITEKT) '2141119
SJEFSKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512114
SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI) '2211119
SJEFSKONSULENT (DATA) '2130128
SJEFSKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519115
SJEFSKONSULENT (FYSIKK OG ASTRONOMI) '2111106
SJEFSKONSULENT (GEOLOGI OG GEOFYSIKK) '2114112
SJEFSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412117
SJEFSKONSULENT (KJEMI) '2113109
SJEFSKONSULENT (MARKEDSANALYSE) '2519110
SJEFSKONSULENT (MATEMATIKK) '2121104
SJEFSKONSULENT (METALLURGI) '2147136
SJEFSKONSULENT (METEOROLOGI) '2112107
SJEFSKONSULENT (PERSONAL) '2512117
SJEFSKONSULENT (REVISJON) '2511107
SJEFSKONSULENT (SIVILAGRONOM) '2212118
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142117
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144121
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143117
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147134
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING) '2148121
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146117
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145122
SJEFSKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144156
SJEFSKONSULENT (STATISTIKK) '2122105
SJEFSKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413118
SJEFSKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541125
SJEFSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411116
SJEFSKONSULENT (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419116
SJEFSLANDSKAPSARKITEKT '2141110
SJEFSLEGE '1228101
SJEFSMEGLER (BANK) '3418109
SJEFSMEGLER (FINANS) '3411117
SJEFSMETEOROLOG '1226133
SJEFSRADIOGRAF '3221110
SJEFSSYKEPLEIER (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228146
SJEFSTRÅLETERAPEUT '3221106
SJEFSYKEPLEIER '1228103
SJEFSØKONOM '2541133
SJEKKFLYGER '3143105
SJOKOLADESELGER '5221116
SJØFARTSDIREKTØR '1210115
SJØFARTSINSPEKTØR '1226135
SJØKAPTEIN '3142113
SJØMANNSPREST '2560111
SJÅFØR (ANLEGGSMASKIN) '8331107
SJÅFØR (BUDBIL) '8321106
SJÅFØR (BULLDOSER) '8331109
SJÅFØR (BUSS) '8322106
SJÅFØR (DROSJE) '8321103
SJÅFØR (LASTEBIL) '8323102
SJÅFØR (RENOVASJONSBIL) '9160104
SJÅFØR (SLAMSUGEBIL) '9160105
SJÅFØR (TANKBIL) '8323103
SJÅFØR (TRAILER) '8323104
SJÅFØR (VAREBIL) '8321113
SJÅFØR (VOGNTOG) '8323105
SJÅFØR KL. 2 '8323107
SJÅFØR KLASSE B '8321110
SKADEBEHANDLER '3412117
SKADEDYRBEKJEMPER '9160111
SKADEDYRINSPEKTØR '3222106
SKADEDYRKONTROLLØR '3222115
SKADEINSPEKTØR '3417101
SKADEKONSULENT '3412116
SKADEMEDARBEIDER '3412137
SKADEOPPGJØRKONSULENT (AUTORISERT) '3412125
SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING) '3412142
SKADEREGULERER '3417102
SKADESANERINGSARBEIDER '9160110
SKADESJEF (FORSIKRING) '1226128
SKANNERANSVARLIG (FØRTRYKK) '7341120
SKATTEDIREKTØR '1210161
SKATTEFOGD '1227110
SKATTEFUNKSJONÆR '3442106
SKATTEREGNSKAPSSJEF '1227170
SKATTEREVISOR '3432118
SKIFTANSVARLIG (BOKBINDING) '8252112
SKIFTBAS (OPPREDNING) '8112105
SKIFTEFORMANN (JERNBANE) '8312102
SKIFTEKONDUKTØR '8312103
SKIFTEKONTROLLØR '8312104
SKIFTERETTSDOMMER '2522117
SKIFTERETTSJUSTITIARIUS '2522118
SKIFTINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112112
SKIFTLEDER (FISKEFORPRODUKSJON) '8274120
SKIFTLEDER (GRAFIKER, FØRTRYKK) '7341123
SKIFTLEDER (PAKKING) '9320112
SKIFTSTIGER '1222114
SKIHEISMEDARBEIDER '8332114
SKIHEISOPERATØR '8332107
SKIINSTRUKTØR '3475120
SKILTDEKORATØR '3471123
SKILÆRER '3475137
SKIMAKER '7421117
SKINNARBEIDER '7441107
SKINNBEREDER '7441108
SKINNER (FISKEINDUSTRI) '8271112
SKINNFARGER '7441109
SKINNSORTERER '7441116
SKIPPER '3142117
SKIPPINGMEDARBEIDER '3421104
SKIPSAGENT '3422103
SKIPSELEKTRIKER '7241110
SKIPSFØRER '3142118
SKIPSINGENIØR '3114137
SKIPSINGENIØR, SIVIL '2145105
SKIPSINSPEKTØR '2149129
SKIPSKLARERER '3422114
SKIPSMASKINIST '3141109
SKIPSMEGLER '3421101
SKIPSMEKANIKER '8342111
SKIPSMEKANIKERASPIRANT '8342105
SKIPSRADIOMONTØR '7242112
SKIPSREDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1316101
SKIPSREPERATØR '8342110
SKIPSRØRLEGGER '7134105
SKIPSSMED '7221105
SKIPSTEKNISK SJEF '1225151
SKIUTLEIER '4222129
SKJEMAKER (GULLSMEDARBEIDER) '7313115
SKJENKEKONTROLLØR '5169113
SKJERFER (SKOPRODUKSJON) '8267113
SKJERMBILDEINSPEKTØR '3221114
SKJÆREMASKINARBEIDER (PAPIR/PAPP) '8142137
SKOFAGOPERATØR '8267104
SKOFLIKKER '7442103
SKOGASSISTENT '3213128
SKOGBESTYRER '3213114
SKOGBRUKER '6210101
SKOGBRUKSFORSKER '2212116
SKOGBRUKSFUNKSJONÆR '3213122
SKOGBRUKSKANDIDAT '2212117
SKOGBRUKSLEDER '3213123
SKOGBRUKSPLANLEGGER '3213113
SKOGBRUKSRÅDGIVER '3213124
SKOGBRUKSSJEF '1227241
SKOGDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1221113
SKOGFORMANN '3213102
SKOGFORVALTER '3213112
SKOGFULLMEKTIG '3213103
SKOGINGENIØR '3213111
SKOGINSPEKTØR '3213104
SKOGKONSULENT '3213105
SKOGMASKINFØRER '6210110
SKOGPLANTER '6210114
SKOGSARBEIDER '6210102
SKOGSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1311102
SKOGSJEF (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1221102
SKOGSMASKINFØRER '6210108
SKOGTAKSATOR '3417111
SKOGTEKNIKER '3213129
SKOGVOKTER '5169109
SKOLEASSISTENT '5131125
SKOLEBIBLIOTEKAR '3493104
SKOLEDIREKTØR '1227111
SKOLEFRITIDSASSISTENT '5131116
SKOLEFRITIDSLEDER '3320104
SKOLEINSPEKTØR '2352108
SKOLEKORPSDIRIGENT '3349117
SKOLELEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1319113
SKOLELEDER (OVER 9 ANSATTE) '1228131
SKOLEPSYKOLOG '2545102
SKOLERÅDGIVER '2352109
SKOLESJEF '1227112
SKOLESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1319114
SKOLESTYRER (OVER 9 ANSATTE) '1228127
SKOLETANNLEGE '2222110
SKOMAKER '7442101
SKOMAKERLÆRLING '7442108
SKOMAKERMESTER '7442102
SKOPUSSER '9120101
SKOREPARATØR '7442104
SKORSTEINSBYGGER '7121116
SKORSTEINSFEIER '7144106
SKRANKEEKSPEDITØR '4222115
SKRANKEMEDARBEIDER '4222114
SKRAPHANDLER '5224104
SKREDDER '7432113
SKREDDERLÆRLING '7432120
SKREDDERMESTER '7432106
SKRIBENT '2551117
SKRIFTGRANSKER '3449115
SKRIPT '3474117
SKRÅTOBAKKARBEIDER '8279120
SKUESPILLER '2555102
SKULPTØR '2552115
SKUMMER '8273105
SKURTRESKERFØRER '6111111
SKYTEBANEFORVALTER '5163129
SKYTEBAS '7127108
SKØYTEINSTRUKTØR '3475106
SLAKTER '7411105
SLAKTERIARBEIDER '8272114
SLAKTERIMEDARBEIDER '7411107
SLAKTERLÆRLING '7411115
SLAKTERMESTER '7411109
SLANGEBYGGER (GUMMIPRODUKTER) '8223112
SLANKEKLUBBVERTINNE '5143101
SLANKEKONSULENT '5143107
SLANKEVERT '5143102
SLANKEVERTINNE '5143104
SLEMMERIARBEIDER (KERAMIKK) '8139107
SLIPER (METALL) '8213114
SLIPERIARBEIDER (PAPIRPRODUKSJON) '8142138
SLUSEVAKT '8332111
SMAKER '7413104
SMAKSDOMMER '7413103
SMED '7221106
SMEDMESTER '7221104
SMINKEASSISTENT '5141124
SMINKØR '5141115
SMINKØRLEDER '5141122
SMØRER (BILKLARGJØRING) '9142105
SMØRER (SKIP) '8342102
SMØRMAKER (GÅRDSPRODUKSJON) '7419106
SMÅBRUKER (HUSDYRPRODUKSJON) '6121111
SMÅBRUKER (KOMBINASJONSBRUK) '6130110
SMÅBRUKER (KORNPRODUKSJON) '6111115
SMÅBRUKER (MELKEPRODUKSJON) '6121128
SMÅPRODUSENT (KONSERVERING AV FRUKT OG GRØNNSAKER) '7419102
SNEKKER '7421118
SNEKKERFORMANN '7421110
SNEKKERLÆRLING '7421126
SNEKKERMESTER '7421112
SNURREVADFISKER '6411111
SNUSPAKKER '8279121
SNØMÅKER '9120102
SNØRELAGER (FISKEREDSKAP) '8264110
SOGNEPREST '2560103
SOKNEDIAKON '3480115
SOLSTUDIOVERT '5143103
SOLVERT '5143105
SOLVERTINNE '5143106
SOMMELIER '5123112
SOMMELIERSERVITØR '5123105
SONELEDER (HJEMMEHJELP) '5133106
SONESJEF '1239118
SONETERAPEUT '3229104
SOPPSANKER '9210108
SORENSKRIVER '2522119
SORTBYTTER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132111
SORTERER (BRYGGERI) '8277134
SORTERER (HAVBUNNSPRØVER) '9210112
SORTERER (HUD/SKINN) '7441110
SORTERER (PORSELEN) '8131120
SORTERER (TREVIRKE) '8141116
SORTERINGSLEDER (POST) '4142121
SORTERSALARBEIDER (PAPIRFABRIKK) '8142139
SOSIALANTROPOLOG '2542102
SOSIALARBEIDER (OPPSØKENDE VIRKSOMHET) '3460149
SOSIALASSISTENT '5132115
SOSIALATTACHE '1120128
SOSIALFAGLIG LEDER '3460121
SOSIALFULLMEKTIG (SOSIONOM) '3460122
SOSIALINSPEKTØR '3460132
SOSIALKONSULENT '3460102
SOSIALKURATOR '3460103
SOSIALLÆRER (GRUNNSKOLE) '3310103
SOSIALOMSORGSSJEF '1228186
SOSIALOMSORGSSJEF '1227284
SOSIALRÅDGIVER (SOSIONOM) '3460123
SOSIALRÅDMANN '1120149
SOSIALSEKRETÆR '5139133
SOSIALSJEF '1227285
SOSIALSJEF '1227114
SOSIALØKONOM '2541118
SOSIOLOG '2542103
SOSIONOM '3460104
SOSIONOM (PSYKISK HELSEARBEID) '3460145
SOUSSJEF (BANK) '1231121
SOUSSJEF (FINANS) '3411126
SOUSSJEF (FORSIKRING) '3412150
SOUSSJEF (HOTELL) '1224110
SOUSSJEF (RESTAURANT) '1224105
SPALTIST '3491136
SPARKLINGSARBEIDER '7141114
SPA-VERTINNE '5141121
SPEDISJONSMEDARBEIDERE '4131128
SPEDITØR '3422115
SPEDITØRMEDARBEIDER '3422118
SPERREBETJENT '4211104
SPESIALARBEIDER (ANLEGGSGARTNER) '7129111
SPESIALARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER) '7235109
SPESIALARBEIDER (BERGFAGARBEID) '8111113
SPESIALARBEIDER (BETONG- OG GRUNNARBEID) '7122107
SPESIALARBEIDER (BETONGPRODUKSJON) '8214112
SPESIALARBEIDER (BILMEKANIKER) '7231124
SPESIALARBEIDER (BILSKADEREPARATØR) '7217110
SPESIALARBEIDER (BOKBINDING) '8252111
SPESIALARBEIDER (BRENNEVIN) '8277140
SPESIALARBEIDER (BRYGGERI) '8277138
SPESIALARBEIDER (BRØNNSERVICEOPERATØR) '8114110
SPESIALARBEIDER (BØRSEMAKER/LÅSESMED) '7222109
SPESIALARBEIDER (DYKKING) '7216114
SPESIALARBEIDER (ELEKTRIKER) '7241139
SPESIALARBEIDER (ELEKTROMEKANISK PRODUKSJON) '8282109
SPESIALARBEIDER (ENERGIMONTØR) '7244109
SPESIALARBEIDER (ENERGIVERK) '8161113
SPESIALARBEIDER (FARGING, VASKING, RENSING MV. AV TEKSTIL O.L.) '8266118
SPESIALARBEIDER (FEIING) '7144110
SPESIALARBEIDER (FINMEKANIKK) '7236107
SPESIALARBEIDER (FISKEINDUSTRI) '8271121
SPESIALARBEIDER (FISKEREDSKAP) '8264115
SPESIALARBEIDER (FJERNSYN) '3492110
SPESIALARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG) '7232116
SPESIALARBEIDER (FORBRENNINGSANLEGG) '8162106
SPESIALARBEIDER (FORSKALINGSSNEKRING) '7124106
SPESIALARBEIDER (GLASSARBEID) '7133110
SPESIALARBEIDER (GRAFISK TRYKKER) '8251119
SPESIALARBEIDER (GULL- OG SØLVVARER) '7313123
SPESIALARBEIDER (GUMMIPRODUKTER) '8223117
SPESIALARBEIDER (INDUSTRIELL GLASSPRODUKSJON) '8132113
SPESIALARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK) '7237111
SPESIALARBEIDER (INDUSTRISYING) '8263110
SPESIALARBEIDER (INSTRUMENTMAKER OG -REPARATØR) '7311125
SPESIALARBEIDER (ISOLATØR OG KAPSLER) '7132107
SPESIALARBEIDER (JERNARBEID) '7123106
SPESIALARBEIDER (KAROSSERI) '7217114
SPESIALARBEIDER (KARTONASJE) '8253106
SPESIALARBEIDER (KJØTTINDUSTRI) '8272117
SPESIALARBEIDER (KONTORFAG) '4114136
SPESIALARBEIDER (KOPPER- OG BLIKKENSLAGER) '7213109
SPESIALARBEIDER (KORN OG KRYDDERMØLLE) '8274116
SPESIALARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) '7233108
SPESIALARBEIDER (MALER OG BYGGTAPETSERER) '7141108
SPESIALARBEIDER (MALING- OG LAKKPRODUKSJON) '8225105
SPESIALARBEIDER (MEIERIPRODUKTER) '8273120
SPESIALARBEIDER (METALLFORMING) '8122111
SPESIALARBEIDER (METALLURGISK PROSESSFAG) '8121117
SPESIALARBEIDER (METALLVAREPRODUKSJON) '8211107
SPESIALARBEIDER (MOTORMEKANIKK) '7234111
SPESIALARBEIDER (MURER) '7121113
SPESIALARBEIDER (MUSIKKINSTRUMENTMAKER) '7312118
SPESIALARBEIDER (MYNTPRODUKSJON) '8211109
SPESIALARBEIDER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113129
SPESIALARBEIDER (OPPREDNING) '8112106
SPESIALARBEIDER (OVERFLATEBEHANDLING OG LAKKERING) '7142122
SPESIALARBEIDER (PLAST) '8224119
SPESIALARBEIDER (PLATEARBEIDER) '7214109
SPESIALARBEIDER (PRODUKSJON AV HYGIENISKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER) '8221106
SPESIALARBEIDER (PROFILERING) '3419133
SPESIALARBEIDER (RAFFINERI) '8151115
SPESIALARBEIDER (RIGGING OG SPLEISING) '7215106
SPESIALARBEIDER (RØRLEGGER OG VVS-MONTØR) '7134118
SPESIALARBEIDER (SANDBLÅSING) '7143105
SPESIALARBEIDER (SERVICE- OG TELEMONTØR) '7242120
SPESIALARBEIDER (SKOPRODUKSJON) '8267117
SPESIALARBEIDER (SMED) '7221111
SPESIALARBEIDER (SNEKKER) '7421125
SPESIALARBEIDER (SPINNE- OG NØSTEMASKIN) '8261110
SPESIALARBEIDER (SPRENGSTOFFPRODUKSJON) '8222103
SPESIALARBEIDER (STILLASBYGGING) '7128108
SPESIALARBEIDER (STØPING) '7211106
SPESIALARBEIDER (SVEISING) '7212113
SPESIALARBEIDER (TAKTEKKING) '7131105
SPESIALARBEIDER (TILSKJÆRING) '8265106
SPESIALARBEIDER (TRANSPORT) '4133150
SPESIALARBEIDER (TRIKOTASJE) '8262109
SPESIALARBEIDER (TUNNEL- OG FJELLARBEID) '7127112
SPESIALARBEIDER (TØMRING) '7125110
SPESIALARBEIDER (VANNRENSEANLEGG) '8162121
SPESIALARBEIDER (VEI- OG ANLEGGSARBEID) '7126110
SPESIALBIOINGENIØR '3211110
SPESIALERGOTERAPEUT '3226117
SPESIALFYSIOTERAPEUT '3226107
SPESIALHJELPEPLEIER '5132112
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (BYGG OG ANLEGG) '2142115
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144119
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143115
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147132
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (KJEMI) '2146115
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145120
SPESIALISTINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144157
SPESIALKONSULENT (ANDRE SIVILINGENIØRER) '2149126
SPESIALKONSULENT (BEDRIFTSRÅDGIVNING) '2512128
SPESIALKONSULENT (DATA) '2130133
SPESIALKONSULENT (FORRETNINGSUTVIKLING) '2519122
SPESIALKONSULENT (FORSIKRING) '3412139
SPESIALKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412121
SPESIALKONSULENT (MARKEDSFØRING) '2519123
SPESIALKONSULENT (METALLURGI) '2147142
SPESIALKONSULENT (PERSONAL) '2512129
SPESIALKONSULENT (REISELIV) '3414112
SPESIALKONSULENT (REVISJON) '2511113
SPESIALKONSULENT (SALG) '3415134
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, BYGG OG ANLEGG) '2142121
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELEKTRONIKK) '2144125
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, ELKRAFTTEKNIKK) '2143121
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI) '2147144
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KART OG OPPMÅLING) '2148125
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, KJEMI) '2146122
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145125
SPESIALKONSULENT (SIVILINGENIØR, TELEKOMMUNIKASJON) '2144158
SPESIALKONSULENT (SYKEHUSADMINISTRASJON) '2512141
SPESIALKONSULENT (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413122
SPESIALKONSULENT (VERNEPLEIER) '3232114
SPESIALKONSULENT (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541131
SPESIALKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411120
SPESIALLEGE '2221128
SPESIALLÆRER '2340102
SPESIALLÆRER (LÆREVANSKER) '2340107
SPESIALPEDAGOG '2340105
SPESIALPSYKOLOG '2545111
SPESIALREVISOR '3432123
SPESIALRÅDGIVER (BANK) '3418126
SPESIALRÅDGIVER (ELKRAFTTEKNIKK) '2143126
SPESIALRÅDGIVER (FINANS) '3411120
SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING) '3412145
SPESIALRÅDGIVER (HAVNESIKRING, OFFENTLIG ADM.) '2413126
SPESIALRÅDGIVER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412114
SPESIALRÅDGIVER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF.ADM) '2413115
SPESIALRÅDGIVER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411106
SPESIALRÅDGIVER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419113
SPESIALSYKEPLEIER '2230107
SPESIALTANNLEGE '2222111
SPESIALUTREDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412122
SPESIALUTREDER (TEKNISK,NATURVITENSKAPELIG UTREDNING, OFF. ADM) '2413102
SPESIALUTREDER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411108
SPESIALUTREDER (ØVRIG OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2419106
SPESIALUTSENDING '1120102
SPESIALVETERINÆR '2223105
SPIKRER (PELS) '7441111
SPINNER '8261109
SPINNER (FISKEREDSKAP) '8264109
SPLEISER '7215102
SPOLER (FISKEREDSKAP) '8264114
SPONSORFORMIDLER '3419113
SPONSORFORMIDLER (BANK) '3418141
SPORSKIFTER '8312105
SPORTEKNIKER '3111141
SPORTSJEF '3475140
SPORTSREDAKTØR '3491131
SPORVEISDIREKTØR '1210110
SPORVOGNFØRER '8322101
SPREGNINGSARBEIDER '7127114
SPRENGNINGSBAS '7127104
SPRITDESTILLATØR '8277118
SPRØYTELAKKERER '7142114
SPRØYTEMALER '7142107
SPRØYTEMASKINARBEIDER (GUMMIPRODUKTER) '8223113
SPRØYTEMASKINARBEIDER (PLAST) '8224116
SPRØYTESTØPER (PLAST) '8224109
SPRÅKFORSKER '2544104
SPRÅKKONSULENT '2544108
SPRÅKSTENOGRAF '4111107
SPÅKONE/-MANN '5149116
STABILITETSSJEF (FLYTTBAR OLJERIGG) '3116116
STABSSJEF '1232112
STADSFYSIKUS '1227115
STAFFCAPTAIN '1232113
STALLARBEIDER '9210118
STALLGUTT '9210110
STALLKAR '6121129
STALLMANN '6121120
STALLMEDARBEIDER '9210119
STALLMESTER '6121130
STALLPIKE '9210113
STANDARDISERINGSINGENIØR (BYGG OG ANLEGG) '3111138
STANDARDISERINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113101
STANDARDISERINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112113
STANDARDISERINGSINGENIØR (MASKIN) '3114128
STANDARDISERINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119124
STANDOLJEKOKER '8159137
STAND-UP KOMIKER '3473109
STANSER (PAPIR/PAPP) '8142140
STASJONSARBEIDER (JERNBANE/T-BANE) '4133132
STASJONSBETJENT (BENSINSTASJON) '5221141
STASJONSBETJENT (JERNBANE/T-BANE) '4133133
STASJONSKONTROLLØR (VEITRAFIKK) '4133134
STASJONSMESTER (JERNBANE) '1225115
STASJONSSJEF (JERNBANE) '1225132
STASJONSSJEF (REDNINGSTJENESTE) '5161113
STASJONSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225130
STASJONSSJEF /ASSISTERENDE SEKTORSJEF '1227265
STASJONSTEKNISK SJEF (KOMMUNIKASJON) '1225116
STATIST '5149114
STATISTIKER '2122101
STATISTIKKASSISTENT '4129105
STATSADVOKAT '2523104
STATSARKIVAR '1227290
STATSAUTORISERT EIENDOMSMEGLER '3413104
STATSAUTORISERT REVISOR '2511104
STATSAUTORISERT TOLK '2544109
STATSAUTORISERT TRANSLATØR '2544111
STATSENTOMOLOG '2211117
STATSHYDROLOG '2112103
STATSLOS '3142119
STATSLOSASPIRANT '3142125
STATSMETEOROLOG '2112105
STATSMINISTER '1110105
STATSMYKOLOG '2211118
STATSRÅD '1110114
STATSRÅDENS KONTORSEKRETÆR '3431112
STATSSEKRETÆR '1110115
STATSSKOGSJEF '1227116
STATSVITER '2542105
STEDLIG LEDER (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1210213
STEDLIG REPRESENTANT '1120135
STEINBAKER (GLASS) '8139108
STEINBRUDDSARBEIDER '7110101
STEINFAGARBEIDER '7110111
STEINFAGMESTER '7110104
STEINHOGGER '7110103
STEINSLIPER '7110106
STEINULLARBEIDER (FREMSTILLING) '8214101
STEKEMASKINOPERATØR (KJØTTINDUSTRI) '8272115
STEMMER '7312107
STENOGRAF '4111101
STEWARD (LUFTFARTØY) '5111119
STEWARDESS (LUFTFARTØY) '5111109
STIFTSKAPELLAN '2560115
STIGER (GRUVEDRIFT) '8111103
STIKNINGSARBEIDER '7350110
STIKNINGSASSISTENT '7350117
STIKNINGSFORMANN '7350109
STIKNINGSINGENIØR '3111121
STILLASARBEIDER '7128101
STILLASBYGGER '7128104
STILLASMONTØR '7128103
STILLER '8213102
STILLVERKSBETJENT '8312106
STIPENDIAT '2310113
STIPENDIAT (INFORMATIKK) '2130144
STOPPER (TEKSTIL) '8263109
STORE MANAGER (OLJEVIRKSOMHET) '1222105
STORHUSHOLDNINGSLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315108
STORKJØKKENLEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315103
STORKJØKKENLEDER (OVER 9 ANSATTE) '1224113
STORKUNDEANSVARLIG (ENGROSALG) '3415137
STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN '1120119
STORTINGSPRESIDENT '1110104
STORTINGSREFERENT '4111105
STORTINGSREFERENTASPIRANT '4111104
STORTINGSREPRESENTANT '1110116
STORURMAKER '7311113
STORYBOARD ARTIST '3471138
STRAFFEGJENNOMFØRER (ENHETSLEDER) '1319129
STRAFFEGJENNOMFØRER (I SAMFUNNET) '3460151
STRATEGIRÅDGIVER '2519108
STREKNINGSLEDER '3112136
STRENGEINSTRUMENTMAKER '7312113
STRIKKEMASKINOPERATØR '8262106
STRÅLETERAPEUT '3221109
STRÅLEVERNEKSPERT '3152137
STUDENTASSISTENT '2310111
STUDIEINSPEKTØR (I VIDEREGÅENDE SKOLE) '2352112
STUDIEKONSULENT '2352101
STUDIELEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2310107
STUDIESJEF '2352113
STUDIEVEILEDER '2352111
STUDIOBETJENT (RADIO/FJERNSYN/FILM) '3131130
STUDIOFORMANN (RADIO/FJERNSYN/FILM) '3131131
STUDIOLEDER (IDRETT) '3475129
STUDIOTEKNIKER (RADIO/FJERNSYN/FILM) '3131115
STUDIOVERT (RADIO/FJERNSYN/FILM) '4222126
STUEPIKE '9132118
STUER '9330111
STUERT '5122119
STUKKATØR '7121104
STYLIST '5141107
STYREFORMANN (OVER 9 ANSATTE) '1210168
STYRELEDER (AKVAKULTUR MV.) '1221139
STYRELEDER (ANNEN VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1319120
STYRELEDER (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1313104
STYRELEDER (FINANSIELL TJENESTEYTING, EIENDOMSDRIFT OSV.-FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1317107
STYRELEDER (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315110
STYRELEDER (HOTELL) '1224129
STYRELEDER (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1310103
STYRELEDER (JORDBRUK,SKOGBRUK OG FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1311108
STYRELEDER (OVER 9 ANSATTE) '1210212
STYRELEDER (PERSONLIG TJENESTEYTING) '1229133
STYRELEDER (RENOVASJON) '1226147
STYRELEDER (RENOVASJON, PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1318111
STYRELEDER (RESTAURANT) '1224136
STYRELEDER (SKOGBRUK, GARTNERIER MV.) '1221127
STYRELEDER (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1316104
STYRELEDER (VANN- OG KRAFTVERK-FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312111
STYRELEDER (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1314109
STYREMEDLEM '1210160
STYREMEDLEM (HOTELL OG RESTAURANT - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1315111
STYREMEDLEM (AKVAKULTUR MV.) '1221140
STYREMEDLEM (ANNEN VIRKSOMHET - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1319121
STYREMEDLEM (BYGG OG ANLEGG - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1313106
STYREMEDLEM (FINANSIELL TJENESTEYTING, EIENDOMSDRIFT OSV. - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1317108
STYREMEDLEM (HOTELL) '1224130
STYREMEDLEM (IKKE-SPESIFISERT NÆRINGSOMRÅDE-FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1310104
STYREMEDLEM (JORDBRUK,SKOGBRUK OG FISKE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1311109
STYREMEDLEM (PERSONLIG TJENESTEYTING) '1229134
STYREMEDLEM (RENOVASJON) '1226148
STYREMEDLEM (RENOVASJON, PERSONLIG TJENESTEYTING - FÆRRE ENN 10 ANSATTE-PRIVAT VIRKSOMHET) '1318112
STYREMEDLEM (RESTAURANT) '1224137
STYREMEDLEM (SKOGBRUK, GARTNERIER MV.) '1221128
STYREMEDLEM (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1316105
STYREMEDLEM (VANN- OG KRAFTVERK-FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312112
STYREMEDLEM (VAREHANDEL - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1314110
STYRER (ALDERS- OG SYKEHJEM, OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228154
STYRER (BARNEHAGE - FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319108
STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228109
STYRER (BARNEHAGE - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1210147
STYRER (HELSE- OG SOSIALINSTITUSJON - OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1210146
STYRER (HELSEINSTITUSJON) '1319126
STYRER (HELSEINSTITUSJON) '1228167
STYRER (HELSEINSTITUSJON) '1228108
STYRER (SOSIALINSTITUSJON) '1228187
STYRER (SOSIALINSTITUSJON) '1228188
STYRER (SOSIALOMSORGSBOLIG) '1319109
STYRMANN '3142122
STØPER '7211109
STØPER (KERAMIKK) '7321105
STØPER (METALLVERK) '8121105
STØTTEKONTAKT '5136107
STÅLARBEIDER '8121116
STÅLGRAVØR '7313112
STÅLMONTØR (BYGG OG ANLEGG) '7214111
STÅLPLATEARBEIDER '7214105
SUFFLØR '3474111
SUKKERTØYMAKER '7412105
SUPERINTENDENT (OLJEVIRKSOMHET) '1222106
SUPERVISOR (OLJEVIRKSOMHET) '1222116
SUPERVISOR (REGNSKAP) '3432132
SUPERVISOR (REISELIV) '3414113
SUPERVISOR (VEDLIKEHOLD SKIP) '3141115
SURVEYER (TAKSERING) '3417114
SURVEYOR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112137
SURVEYOR (OLJELETING) '3116166
SVAKSTRØMSMONTØR '7242113
SVAKSTRØMSREPARATØR '7242114
SVEISEINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119144
SVEISEINSPEKTØR '7212117
SVEISEKOORDINATOR (FAGARBEIDER) '7212121
SVEISER '7212108
SVEISERLÆRLING '7212114
SVENN (BAKERI OG KONDITORI) '7412109
SVENN (KJØTTINDUSTRI) '8272118
SVØMMEINSTRUKTØR '3475119
SVØMMETRENER '3475139
SYER (BÅTKALESJER) '8263114
SYER (HÅNDSØM) '7431106
SYER (KONFEKSJONSINDUSTRI) '8263103
SYER (MØBELINDUSTRI) '8263112
SYKEHJEMSSTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1319115
SYKEHJEMSSTYRER (OVER 9 ANSATTE - OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1228117
SYKEHJEMSSTYRER (OVER 9 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1210145
SYKEHUSAPOTEKER '2224107
SYKEHUSBETJENT '5139120
SYKEHUSDIREKTØR '1228168
SYKEHUSDIREKTØR '1210139
SYKEHUSFARMASØYT '2224104
SYKEHUSLABORANT '7450102
SYKEHUSPREST '2560104
SYKEHUSSEKRETÆR '5135104
SYKEHUSSJEF '1210116
SYKEHUSTANNLEGE '2222112
SYKEPLEIER '3231109
SYKEPLEIER (PSYKISK HELSEAREID) '3231114
SYKEPLEIESJEF '1228139
SYKKELBUD '9151106
SYKKELREPERATØR '7222108
SYNSPEDAGOG '2340103
SYSSELMANN '1120103
SYSTEM MANAGER '2130131
SYSTEMADMINISTRATOR '2130166
SYSTEMANALYTIKER '2130124
SYSTEMANSVARLIG '2130119
SYSTEMARKITEKT '2130156
SYSTEMASSISTENT (DATA) '3120117
SYSTEMAVIONIKER '7241131
SYSTEMERER '2130107
SYSTEMINGENIØR, SIVIL (ELKRAFTTEKNIKK) '2143110
SYSTEMKONSULENT '2130108
SYSTEMKOORDINATOR '2130115
SYSTEMOPERATØR '2130114
SYSTEMSJEF '1236104
SYSTEMTEKNIKER (IKT-DRIFT) '3120137
SYSTEMTEKNISK KONSULENT '2130113
SYSTEMTESTER '2130163
SYSTEMUTVIKLER '2130109
SYSTEMUTVIKLER (DAK/DAP) '2130122
SØLVEMALJØR '7313116
SØLVGRAVØR '7313111
SØLVSISELØR '7313117
SØLVSMED '7313118
SØLVTRYKKER '7313119
SØMOPERATØR '8263111
SØPPELKJØRER '9160106
SØPPELTØMMER '9160107
SÅPEKOKER '8159138
TAKSIDERMIST '7443101
TAKSTEINLEGGER '7131106
TAKSTINGENIØR '3417109
TAKSTINSPEKTØR '3417110
TAKSTKONSULENT '3417106
TAKSTMANN '3417112
TAKSTMEDARBEIDER '3417115
TAKSTSJEF '1231128
TAKSTØKONOM '3417108
TAKTEKKER '7131101
TALLMAGIKER '5149117
TALLYMAN '3422116
TANK- OG FATOPERATØR (BRYGGERI) '8277135
TANKNINGSOPERATØR (FLYPLASS) '9330114
TANKØLSJÅFØR '8323108
TANNHELSESEKRETÆR '5134103
TANNHYGIENIKER '3225101
TANNLEGE '2222113
TANNLEGEASSISTENT '5134104
TANNLEGESEKRETÆR '5134105
TANNLEGESPESIALIST '2222107
TANNPLEIER '3225103
TANNTEKNIKER '7311119
TANNTEKNIKERASSISTENT '7311129
TANNTEKNIKERMESTER '7311110
TAPPEMASKINOPERATØR (BRYGGERI) '8277107
TAPPEMASKINOPERATØR (MEIERIPRODUKTER) '8273115
TAPPER (SERVERINGSSTED) '9133111
TAPPERIARBEIDER (BRYGGERI) '8277105
TAPPERIFORMANN (BRYGGERI) '8277114
TAPPERIOPERATØR (BRYGGERI) '8277124
TARIFFERER '3417116
TATOVERER '5141119
TAUBANEFØRER '8332112
TAVLEMONTØR '7243102
TAXISJÅFØR '8321109
T-BANEFØRER '8322103
TEAMLEDER (BANK) '3418128
TEAMLEDER (BANKARBEID) '3418138
TEAMLEDER (DRIFT/VEDLIKEHOLD) '5163133
TEAMLEDER (ENERGIVERK) '8161115
TEAMLEDER (FINANS) '3411122
TEAMLEDER (FORSIKRING) '3412147
TEAMLEDER (FØRTRYKK) '7341119
TEAMLEDER (SERVICE KONTORMASKINER) '7241157
TEATERAGENT '3429105
TEATERDEKORATØR '3471124
TEATERPEDAGOG '3349107
TEATERSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1319104
TEATERSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210104
TEGLSORTERER '8131121
TEGLTØRKEOPERATØR '8131122
TEGNEASSISTENT '7350119
TEGNEFILMFOTOGRAF '3131116
TEGNER (BYGGE- OG ANLEGGSTEKNIKK) '7350111
TEGNER (ELEKTROTEKNIKK) '7350112
TEGNER (REKLAME O.L.) '3471115
TEGNER (TEKNISK) '7350113
TEGNER (TELETEKNIKK, ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113102
TEGNER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '7350114
TEGNESJEF (ELEKTRONIKK) '2144117
TEGNESJEF (MASKIN- OG MARINTEKNIKK) '2145118
TEGNESJEF (TELEKOMMUNIKASJON) '2144159
TEGNINGSGRANSKER (TEKNISK) '7350115
TEGNINGSKONTROLLØR (BYGG OG ANLEGG) '3111134
TEGNINGSKONTROLLØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3132110
TEGNINGSKONTROLLØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112114
TEGNINGSKONTROLLØR (MASKIN) '3114129
TEGNINGSKONTROLLØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119125
TEGNSPRÅKINSTRUKTØR '3349114
TEKNIKER (BERGVERK OG METALLURGI) '3116141
TEKNIKER (BYGG OG ANLEGG) '3111131
TEKNIKER (ELEKTRONIKK) '3113144
TEKNIKER (ELKRAFTTEKNIKK) '3112123
TEKNIKER (KJEMIPROSESS) '3115112
TEKNIKER (MASKIN) '3114118
TEKNIKER (MØBELPRODUKSJON) '3119151
TEKNIKER (OLJE) '3116149
TEKNIKER (PETROLEUM) '3116137
TEKNIKER (VAREAUTOMAT) '7236108
TEKNIKER (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119126
TEKNISK ANSVARLIG (OLJE OG GASS) '2147159
TEKNISK ASSISTENT (BANE) '7126114
TEKNISK ASSISTENT (BORE- OG ENTREPENØRFARTØY) '3141105
TEKNISK DIREKTØR (INDUSTRI) '1222130
TEKNISK DIREKTØR (LUFTFART) '1225156
TEKNISK DIREKTØR (MARITIM) '1225159
TEKNISK DIREKTØR (SJØFART) '1225158
TEKNISK FORFATTER '3491129
TEKNISK FULLMEKTIG (FORSVARET) '3132111
TEKNISK ILLUSTRATØR '7350116
TEKNISK INSPEKTØR (FORSIKRING) '3412115
TEKNISK INSPEKTØR (TAKSERING) '3417105
TEKNISK KONSERVATOR '2531113
TEKNISK KONSULENT (BERGVERK OG METALLURGI) '3116134
TEKNISK KONSULENT (BYGG OG ANLEGG) '3111118
TEKNISK KONSULENT (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113117
TEKNISK KONSULENT (ELKRAFTTEKNIKK) '3112126
TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING) '3412119
TEKNISK KONSULENT (KJEMI) '3115110
TEKNISK KONSULENT (MASKIN) '3114117
TEKNISK KONSULENT (OLJE) '3116133
TEKNISK KONSULENT (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119117
TEKNISK LEDER (FILM, TEATER, MUSIKK) '1229108
TEKNISK LEDER (LUFTHAVN) '1225137
TEKNISK RÅDMANN '1120150
TEKNISK SALGSREPRESENTANT '3415112
TEKNISK SJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223107
TEKNISK SJEF (DATA OG ELEKTRONIKK) '2144129
TEKNISK SJEF (EIENDOM/BOLIGSALG) '3413107
TEKNISK SJEF (INDUSTRI) '1222131
TEKNISK SJEF (KONTORMASKINER) '3113139
TEKNISK SJEF (MØBELPRODUKSJON) '3119153
TEKNISK SJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227157
TEKNISK SJEF (OLJE) '3116117
TEKNISK SJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225138
TEKNISK TEGNER '7350122
TEKNISK TEGNER (MASKIN) '3114130
TEKNOLOGIUTVIKLINGSLEDER (BYGG OG ANLEGG) '2142129
TEKSTBEHANDLER '4114109
TEKSTFORFATTER '2551122
TEKSTFORFATTER (REKLAME) '3419135
TEKSTILDESIGNER '3471108
TEKSTILKONSERVATOR '2531114
TEKSTILKUNSTNER '2552113
TEKSTILOPERATØR (FARGING, TRYKKING, ETTERBEHANDLING) '8266101
TEKSTILOPERATØR (FISKEREDSKAP) '8264108
TEKSTILOPERATØR (GARNFREMSTILLING OG SPINNING) '8261101
TEKSTILOPERATØR (TRIKOTASJE) '8262101
TEKSTILOPERATØR (VEVING) '8262108
TEKSTILRENHOLDER '8266109
TEKSTILTRYKKER '8266108
TELEEKSPEDITØR '4223106
TELEFONAKKVISITØR '5223112
TELEFONKONSULENT(SALG) '5223106
TELEFONSELGER '5223113
TELEFONSENTRALMONTØR '7242109
TELEFULLMEKTIG '4114116
TELEGRAFBETJENT '3132112
TELEGRAFIST '3132113
TELEINGENIØR '3113103
TELEKOMMUNIKAJONSMEDARBEIDER (DRIFT) '3120131
TELEKOMMUNIKASJONSINGENIØR '3113130
TELEKOMMUNIKASJONSMONTØR '7242115
TELEKOMMUNIKASJONSTEKNIKER '3113127
TELEKOMMUNIKASJONSTEKNIKER '3113148
TELEMONTØR '7242116
TELESEKRETÆR '4114117
TELESJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225129
TELETEKNIKER '3113104
TELTSYER '8263106
TENNISTRENER '3475107
TEOLOG '2560107
TEPPELEGGER '7141112
TEPPERENSER '9132119
TERMINALANSVARLIG (EDB) '3120119
TERMINALARBEIDER (LAGER) '4131108
TERMINALARBEIDER (SPEDISJON) '4131129
TERMINALBETJENT '4133144
TERMINALLEDER '4133135
TERMINALSJEF (SPEDISJON) '1225157
TERMINALSJEF (TRANSPORT) '1225128
TERMISK SPRØYTER '7142108
TERPENTINDESTILLATØR '8159139
TESTINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113133
TESTPLANLEGGER (OLJE OG GASS) '2147161
TESTTEKNIKER (ELEKTRONIKK) '3113145
TILBUDSKOORDINATOR (OLJE OG GASS) '2147160
TILKOMSTTEKNIKER '7215108
TILLITSVALGT '2512143
TILRETTELEGGER (ARBEIDSMARKEDSBEDRIFT) '5139141
TILRETTELEGGER (MØBELINDUSTRI, TREBEARBEIDING) '8141135
TILSKJÆRER (GUMMIPRODUKTER) '8223114
TILSKJÆRER (KONFEKSJON) '8265102
TILSKJÆRER (SKOPRODUKSJON) '8267115
TILSYNSFØRER (BARNEVERNET) '3460141
TILSYNSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112133
TILSYNSLEGE '2221129
TILSYNSVETERINÆR '2223107
TILTAKSSJEF (OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '1227156
TIVOLIARBEIDER '9152126
TOALETTVAKT '9152113
TOGBREMSER '8312107
TOGDRIFTSLEDER '1225127
TOGELEKTRIKER '7241117
TOGKONTROLLØR '5112106
TOGMEKANIKER '7235101
TOGSJEF '5112103
TOGVERT '5111120
TOGVERTINNE '5111121
TOLK '2544112
TOLLASPIRANT '3441104
TOLLBETJENT '3441105
TOLLDIREKTØR '1210164
TOLLDISTRIKTSSJEF '1227174
TOLLER '3441103
TOLLINSPEKTØR '3441106
TOLLKASSERER '3441101
TOLLKONTROLLØR '3441102
TOLLOVERINSPEKTØR '3441111
TOLLREVISOR '3432120
TOLLSTEDSJEF '1227266
TOPOGRAF '2148119
TORGHANDLER '5221127
TOTAL SERVICE MANAGER '3415129
TOTALISATORFUNKSJONÆR '4213103
TRADE MARKETING KONSULENT '3419112
TRAFIKKASSISTENT (JERNBANE) '4133127
TRAFIKKASSISTENT (SPEDISJON) '3422107
TRAFIKKASSISTENT (VEITRAFIKK) '4133136
TRAFIKKBETJENT '4133129
TRAFIKKBETJENT (PARKERING) '9152130
TRAFIKKDIREKTØR '1225141
TRAFIKKEKSPEDITØR (JERNBANE) '4133125
TRAFIKKFLYGER '3143110
TRAFIKKINSPEKTØR '4133137
TRAFIKKLEDER (MARITIM) '4133156
TRAFIKKLEDER (PERSONTRAFIKK) '4133138
TRAFIKKLEDER (SPEDISJON) '3422109
TRAFIKKLÆRER '3349112
TRAFIKKONSULENT (FLY) '4133139
TRAFIKKONSULENT (TRANSPORT) '4133152
TRAFIKKONTROLLØR '4133140
TRAFIKKOORDINATOR (SPEDISJON) '3422123
TRAFIKKPLANLEGGER '2141114
TRAFIKKSEKRETÆR '4133142
TRAFIKKSJEF '1225135
TRAFIKKSTYRER '4133126
TRAILEREKSPEDITØR '8323109
TRAILERSJÅFØR '8323101
TRAINEE (ADVOKATKONTOR) '2521112
TRAINEE (BANK) '3418116
TRAINEE (BISTAND) '3431130
TRAINEE (FORSIKRING) '3412133
TRAINEE (MARKETING/MARKEDSFØRING) '3419134
TRAINEE (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8113126
TRAINEE (REISEBYRÅ) '4221106
TRAINEE (ØKONOMI - PRIVAT VIRKSOMHET) '2541142
TRAKTORFØRER '6210115
TRAKTORKJØRER '6210104
TRANSFORMATORMONTØR '7243104
TRANSFORMATORREPARATØR '7241104
TRANSLATØR '2544113
TRANSPORTFORMANN '3422117
TRANSPORTKONSULENT '3422122
TRANSPORTLEDER (FORSVARET) '4133145
TRANSPORTMEDARBEIDER (SPEDISJON) '3422108
TRANSPORTPLANLEGGER '3422121
TRANSPORTSJEF '1235109
TRANSPORTØR '3422110
TRAPESKUNSTNER '3473108
TRAVERSKRANFØRER '8332113
TRAVTRENER '3475117
TREBÅTBYGGER '7422101
TREDJESTYRMANN '3142128
TREDREIER '7421119
TREDREIERMESTER '7421111
TREFIBERPLATEARBEIDER '8143110
TREFRESER (SNEKKERI) '7421107
TREHOGSTMASKINOPERATØR '6210116
TREKKONTROLLØR '3449108
TREKKSPILLBYGGER '7312114
TREKULLBRENNER '8159140
TRELASTARBEIDER '8141119
TRENDFORSKER '2519105
TRENER '3475102
TRENINGSSENTERLEDER '1319127
TRENINGSSTUDIOVEILEDER '3475130
TREPLEIER '7129105
TRESKJÆRER '7331103
TRESKJÆRERMESTER '7331102
TREVIRKESORTERER '8141111
TRIKKEFØRER '8322102
TRUBADUR '3472104
TRUCKFØRER '8333101
TRYGDEDIREKTØR '1210118
TRYGDEKONSULENT '3443101
TRYGDEREVISOR '3432111
TRYGDESJEF '1227102
TRYKKER '8251109
TRYKKERIASSISTENT '8251108
TRYKKERILEDER ( OVER 9 ANSATTE) '1210144
TRYKKERILEDER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312103
TRYKKTESTER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114106
TRYLLEKUNSTNER '3473101
TRÅDTREKKER '8122107
TRÅLBAS '6411126
TUNNEL- OG FJELLARBEIDER '7127107
TUNNELARBEIDER '7127113
TUNNELBANEFØRER '8322107
TUNNELDRIVER '7127105
TURISTSJEF '1227140
TURISTVERT '5113106
TURNUSKANDIDAT '2221101
TURNUSLEGE '2221117
TUROPERATØR '3414108
TUROPERATØRKONSULENT '3414111
TV-FOTOGRAF '3131132
TVISTELØSELEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412126
TVISTELØSER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412125
TYNNPLATEARBEIDER '7214101
TYPOGRAF '7341111
TØMMERBEREGNER (SAGBRUK) '8141112
TØMMERFLØTER '6210103
TØMMERHOGGER '6210111
TØMMERKJØRER '6210112
TØMMERMANN '8341103
TØMMERMANN (PÅ LAND) '7125114
TØMMERMOTTAKER (SAGBRUK) '8141113
TØMMERMÅLER '3417107
TØMMERMÅLINGSINSPEKTØR '3417113
TØMMERSJEF '3213110
TØMMERSORTERER (SAGBRUK) '8141114
TØMRER '7125107
TØMRERLÆRLING '7125111
TØMRERMESTER '7125103
TØRKEPASSER (SAGBRUK) '8141115
TØRKER (PAPIR/PAPP) '8142141
TØRRFISKTILVIRKER '8271119
TØRRSTOFFKOKER '8159141
TÅRNARBEIDER '8113125
TÅRNKRANFØRER '8332108
TÅRNMANN '8113122
UGRESSBEKJEMPER '9160120
ULLKLASSIFISØR '8269102
UNDERBRANNMESTER '5161106
UNDERDIREKTØR (OFFENTLIG VIRKSOMHET) '1227155
UNDERDIREKTØR (PRIVAT VIRKSOMHET) '1239101
UNDERHOLDNINGSARTIST '3473105
UNDERSTELLSBEHANDLER '7231116
UNDERVANNSINGENIØR '3116135
UNDERVANNSUTSTYRINGENIØR (OLJE) '3116155
UNDERVANNSUTSTYRTEKNIKER (OLJE) '3116101
UNDERVISNINGSASSISTENT '5131105
UNDERVISNINGSINSPEKTØR '2352114
UNDERVISNINGSINSPEKTØR (GRUNNSKOLE) '3310109
UNDERVISNINGSKONSULENT '2352102
UNDERVISNINGSLEDER '2352115
UNDERVISNINGSLEDER (UNIVERSITET OG HØYSKOLE) '2352116
UNDERWRITER (FORSIKRING) '3412107
UNGDOMSARBEIDER (MENIGHETSARBEID) '3480127
UNGDOMSKLUBBLEDER '3460107
UNGDOMSKONSULENT '3460101
UNGDOMSSEKRETÆR (ARBEIDSTAKERORGANISASJON) '3431115
UNGDOMSSEKRETÆR (HUMANITÆRT ARBEID) '3460138
UNGDOMSSEKRETÆR (MENIGHETSARBEID) '3480113
UNGGRISMÅLER '3212119
UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR '2532101
UNIVERSITETSDIREKTØR '1210163
UNIVERSITETSLEKTOR '2310117
UNIVERSITETSSEKRETÆR '3431110
URMAKER '7311120
URMAKERLÆRLING '7311128
URMAKERMESTER '7311112
UTBYGGINGSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223112
UTDANNINGSDIREKTØR '1227118
UTDANNINGSKONSULENT '2352103
UTDANNINGSRÅDGIVER '2352107
UTDELER (GRATISAVIS) '9151112
UTENRIKSKORRESPONDENT '3491116
UTENRIKSREDAKTØR '3491132
UTENRIKSRÅD '1120104
UTLEIER (SELSKAPSTELT MV.) '5221160
UTLEIER (SELSKAPSTØY) '5221161
UTLÅNSSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1226106
UTMARKSKONSULENT '3213120
UTMARKSTEKNIKER '3212113
UTREDER (FORSIKRING) '3412143
UTREDER (JURIDISKE SAKER PRIVAT SEKTOR OG OFFENTLIGE FORETAK) '2521113
UTREDNINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113105
UTREDNINGSINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112115
UTREDNINGSINGENIØR (MASKIN) '3114131
UTREDNINGSINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119127
UTREDNINGSKONSULENT (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412112
UTREDNINGSKONSULENT (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411109
UTREDNINGSLEDER (JURIDISK UTREDNING, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2412106
UTREDNINGSLEDER (SAMFUNNSØKONOMI) '2541140
UTREDNINGSLEDER (ØKONOMI OG SAMFUNNSVITENSKAP, OFFENTLIG ADMINISTRASJON) '2411110
UTRYKNINGSLEDER (BRANNVESEN) '5161105
UTRYKNINGSPOLITISJEF '1227263
UTRYKNINGSSJEF (POLITI) '2523106
UTSTILLINGSDESIGNER '3471139
UTSTILLINGSKOORDINATOR (KUNSTNERISK ARBEID, MUSEUM,GALLERI) '2552119
UTSTILLINGSTEKNIKER (MUSEUM, GALLERI) '4131133
UTSTYRSMONTØR '9142106
UTSTYRSOPERATØR (OLJE) '4132106
UTVIKLINGSDIREKTØR '1237110
UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRO) '3112139
UTVIKLINGSINGENIØR (ELEKTRONIKK OG TELEKOMMUNIKASJON) '3113118
UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (ELEKTRONIKK) '2144112
UTVIKLINGSINGENIØR, SIVIL (TELEKOMMUNIKASJON) '2144160
UTVIKLINGSLEDER (AVIS) '3491139
UTVIKLINGSSJEF '1237108
UTVIKLINGSSJEF (AVIS) '3491140
VA-INGENIØR '3111120
VAKT (BIBLIOTEK) '9152114
VAKT (GARASJE) '9152115
VAKT (GARDEROBE) '9152116
VAKT (MUSEUM) '9152121
VAKTBETJENT '5164106
VAKTFØRSTEBETJENT '5164107
VAKTLEDER (BUTIKK) '5221139
VAKTLEDER (HOTELL) '4222121
VAKTLEDER (KANTINE) '5122122
VAKTLEDER (POST) '4142117
VAKTMANN '9152128
VAKTMANN (SMÅBÅTHAVN) '9152122
VAKTMESTER '5163121
VAKTMESTER I '5163109
VAKTMESTERASSISTENT '5163122
VAKTSJEF '5164105
VALGKAMPSEKRETÆR (ADMINISTRASJON) '3431124
VALSEOPERATØR (MØLLE) '8274115
VALSEVERKOPERATØR (GUMMIPRODUKTER) '8223115
VALSEVERKOPERATØR (PLAST) '8224117
VALUTAKOORDINATOR '3411107
VALUTAMEGLER '3411112
VALUTASJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1317103
VALUTASJEF (OVER 9 ANSATTE) '1231129
VANNVERKSARBEIDER '8162120
VANNVERKSJEF ( FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1312110
VANNVERKSSJEF (PRIVAT) (OVER 9 ANSATTE) '1210111
VARABRANNMESTER '1227172
VARABRANNSJEF '1227164
VARAFORMANN (TRYGDERETTEN) '1210195
VARAORDFØRER '1110110
VAREAUTOMATOPERATØR (PÅFYLLER) '9153104
VAREBUD '9151107
VAREHUSSJEF (FÆRRE ENN 10 ANSATTE - PRIVAT VIRKSOMHET) '1314107
VAREHUSSJEF (OVER 9 ANSATTE) '1210183
VAREMEGLER '3421108
VAREPÅFYLLER '5221162
VARMEBEHANDLER '5163126
VARMEMESTER (FYRINGSANLEGG) '5163119
VARMEPUMPEMONTØR '7134125
VARMFORSINKER '7142104
VASKEHJELP (BEDRIFT) '9132128
VASKEHJELP (PRIVATHJEM) '9131104
VASKERIARBEIDER '8266104
VASKERIASSISTENT '8266105
VASKERIBESTYRER (FÆRRE ENN 10 ANSATTE- PRIVAT VIRKSOMHET) '1318106
VASKERIBETJENT '8266121
VASKERIMEDARBEIDER '8266119
VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØR '1210193
VEDLIKEHOLDSARBEIDER (BERGFAGARBEID) '8111112
VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRI) '9320102
VEDLIKEHOLDSARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKER) '7237116
VEDLIKEHOLDSARBEIDER (VAKTMESTERARBEID) '5163130
VEDLIKEHOLDSASSISTENT '9310108
VEDLIKEHOLDSINGENIØR (MASKIN) '3114124
VEDLIKEHOLDSLEDER '5163125
VEDLIKEHOLDSLEDER (BYGG OG ANLEGG) '3111145
VEDLIKEHOLDSOPERATØR (RAFFINERI) '8151107
VEDLIKEHOLDSSJEF '1223118
VEDLIKEHOLDSSJEF (BYGG OG ANLEGG) '1223115
VEDLIKEHOLDSSJEF (INDUSTRI) '1222129
VEDLIKEHOLDSSJEF (KRAFT- OG VANNFORSYNING) '1222148
VEDLIKEHOLDSSJEF (OLJE OG GASS) '1222147
VEDLIKEHOLDSSJEF (TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON) '1225146
VEDLIKEHOLDSTEKNIKER (RAFFINERI) '8151108
VEDPAKKER '9210107
VEGDEKKEMASKINFØRER '8331117
VEGDIREKTØR '1210166
VEGHØVELKJØRER '8331118
VEGMERKER '8331126
VEGSJEF '1223113
VEGTRAFIKKLEDER '4133143
VEGVALSEKJØRER '8331119
VEIARBEIDER '7126103
VEILEDER (ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN) '3444110
VEILEDER (ATTFØRINGSBEDRIFT) '5139135
VEILEDER I ARBEIDSMARKEDSETATEN '3444106
VEIPLANLEGGER '2141109
VEIREKKVERKSMONTOR '7128111
VEKTER '5164102
VEKTER-LEDER '5164103
VEKTERLÆRLING '5164108
VEKTKONTROLLØR (BILKONTROLL) '3152122
VELFERDSSEKRETÆR '5149112
VELFERDSSJEF '1232104
VENTILASJONSINGENIØR '3111135
VENTILASJONSMONTØR '7213105
VERDIPAPIRMEGLER '3411113
VERFTSSJEF '1222107
VERGE '3460150
VERKSBETJENT (ARBEIDSLEDER FOR INNSATTE) '5162109
VERKSMESTER (BILGUMMIARBEID) '7231127
VERKSMESTER (BILOPPRETTING) '7217111
VERKSMESTER (INDUSTRIMEKANIKK) '7237112
VERKSMESTER (MEKANISK BILVERKSTED) '7231125
VERKSMESTER (STEINHOGGERI) '7110107
VERKSTEDANSVARLIG (INDUSTRIMEKANIKK) '7237118
VERKSTEDARBEIDER (AUTOMATIKKMEKANIKER) '7235108
VERKSTEDARBEIDER (BIL) '7231115
VERKSTEDARBEIDER (BILGUMMIARBEID) '7231128
VERKSTEDARBEIDER (FINMEKANIKK) '7236106
VERKSTEDARBEIDER (FLYTEKNISKE FAG) '7232114
VERKSTEDARBEIDER (INDUSTRIMEKANIKK) '7237110
VERKSTEDARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK) '7233107
VERKSTEDARBEIDER (MOTORMEKANIKK) '7234110
VERKSTEDBESTYRER (FORSVARET) '1227250
VERKSTEDFORMANN (INDUSTRIMEKANIKK) '7237119
VERKSTEDINGENIØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119128
VERKSTEDKONTROLLØR (ØVRIG TEKNISK VIRKSOMHET) '3119129
VERKSTEDMEDARBEIDER (MEKANISK VERKSTED) '7237115
VERKSTEDSJEF '1239107
VERKTØYINNSTILLER '8212108
VERKTØYKONSTRUKTØR '3114132
VERKTØYMAKER '8212101
VERKTØYMASKINOPERATØR '8212102
VERKTØYSLIPER '8213123
VERNEINGENIØR '3119130
VERNEINGENIØR (BERGVERK OG METALLURGI) '3116130
VERNEINGENIØR (ELKRAFTTEKNIKK) '3112128
VERNEINGENIØR (KJEMI) '3115114
VERNEINGENIØR (MASKIN) '3114120
VERNEINGENIØR (OLJE) '3116122
VERNELEDER (OLJE,BERGVERK,METALLURGI) '3116102
VERNEOMBUD '3152110
VERNEPLEIER '3232102
VERNEPLEIER (PSYKISK HELSEARBEID) '3232112
VERVET '0111104
VETERINÆR '2223111
VETERINÆRASSISTENT '3227102
VETERINÆRDIREKTØR '1210119
VETERINÆRINSPEKTØR '2223106
VEVEMASKINOPERATØR '8262107
VEVER (HÅNDVEV) '7431102
VEVER (KUNST) '2552111
VIDEOPRODUSENT '3474115
VIGSLER (RELIGIØST ARBEID) '3480137
VIKARBYRÅKONSULENT '3423102
VIKLER '7243103
VILTFORVALTER '3213119
VILTKONSULENT '3213107
VINARBEIDER '8277106
VINDUSPUSSER '9141101
VINNER (FISKEREDSKAP) '8264113
VINSMAKER '7413105
VIREPASSER (PAPIR/PAPP) '8142142
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR '1210151
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK) '1226120
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (BANK) '1226152
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT) '1226149
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (EIENDOMSDRIFT) '1226150
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING) '1226154
VISEADMINISTRERENDE DIREKTØR (FORSIKRING) '1226153
VISEADMIRAL '0113109
VISEKONSERNSJEF '1210211
VISEKONSUL '1120136
VISEPOLITIMESTER '1227173
VISESANGER '3472106
VISNINGSASSISTENT (BOLIGSALG) '5223118
VITENSKAPELIG ASSISTENT '2310101
VOGNBETJENT '8322104
VOGNFORDELER '4131119
VOGNSMED '7221107
VOKSENOPPLÆRINGSSJEF '1228111
VOLLYBALLTRENER '3475109
VRAKER (FISK) '6411120
VULKANISØR '7231104
VULKANISØR (GUMMIPRODUKTER) '8223116
VVS-INGENIØR '3111119
VVS-MONTØR '7134115
VYTNESJÆJJA '7332103
VÆRELSESASSISTENT '9132120
VÆRELSESBETJENT '9132107
VÆROBSERVATØR '9153102
VÆRVARSLINGSSJEF '2112106
VÅPENMEKANIKER '7236102
WEBDESIGNER '3471129
WEB-DESIGNER '3471118
WEBKOORDINATOR '2130140
WEB-KOORDINATOR '2130110
WEBMASTER '2130138
WEB-MASTER '2130139
WEB-PUBLISHER (PROGRAMMERING) '2130148
WEBREDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK) '3491126
WEB-REDAKTØR (DESIGN OG JOURNALISTIKK) '3491127
WEBREDAKTØR (PROGRAMMERING) '2130150
WEB-REDAKTØR (PROGRAMMERING) '2130149
WIRELINETEKNIKER (OLJE- OG GASSUTVINNING) '8114105
YRKESFAGLÆRER '3341102
YRKESHYGIENIKER '3119121
YRKESOPPLÆRINGSLEDER '1228125
YRKESRETTLEDER '3423112
YSTER '8273116
ZOOLOGITEKNIKER '3211128
ØKOLOGISK PLANLEGGER '2141108
ØKONOM '3432114
ØKONOMIANSVARLIG '2511115
ØKONOMIARBEIDER '4121118
ØKONOMIDIREKTØR '1231123
ØKONOMIKONSULENT '2541105
ØKONOMIKOORDINATOR '2541119
ØKONOMIMEDARBEIDER '4121106
ØKONOMIRÅDGIVER (REGNSKAP) '2511119
ØKONOMIRÅDGIVER (SAMFUNNSØKONOMI) '2541115
ØKONOMISEKRETÆR '4113107
ØKONOMISJEF '1231130
ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK) '3418130
ØREAKUPUNKTØR '3229108
ØRE-NESE-HALS-SPESIALIST '2221132
ØYELEGE '2221122