[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Andre utgaver

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 15, 1999

Befolkningsstatistikk. Folkemengde etter alder, kjønn og sivilstand, 1. januar 1999
Omsetningsstatistikk for varehandel. Reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 5. termin 1998
Detaljomsetningsindeksen, februar 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet, 5. termin 1998
Kommunale gebyrer, teknisk, januar 1999
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 3. kvartal 1998
Lønnsstatistikk. Ansatte i private helse- og sosialtjenester, per 1. september 1998
Lønnsstatistikk. Ansatte i privat undervisning, per 1. september 1998
Camping- og hyttegrendstatistikk, februar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Kostnadsindeks for lastebiltransport, mars 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1999
Havnestatistikk, 4. kvartal 1998
Fergetransport mellom Norge og utlandet, februar 1999
Jordbruksavlinger, 1998
Utvalgstelling for landbruket. Skogbruk og utmarksnæring, 1997
Konsumprisindeksen, per 15. mars 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Produsentprisindeksen, per 15. mars 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Byggjekostnadsindeks, bustader, mars 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, per 15. mars 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Produksjonsindeks for industrien, februar 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]