[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Andre utgaver

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 12, 1999

Sjølvmeldingsstatistikk, 1997
Rutebilstatistikk, 1997
Barnehager, 1998. Foreløpige tall
Lønnsstatistikk. Ansatte i industri, per 1. oktober 1998
Lønnsstatistikk. Sjøfolk på skip i innenriks sjøfart, per november 1998
Skattestatistikk for reiarlag, 1997
Skattestatistikk for kraftverk, 1997
Skattestatistikk. Etterskuddspliktige, 1997
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, 1997. Regnskapsstatistikk
Finansinstitusjoner, 4. kvartal 1998
Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Regnskapsstatistikk, 1997. Olje- og gassutvinning
Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Summarisk statistikk. Lønnssummer fra lønns- og trekkoppgaveregisteret, 1998. Foreløpige tall
Livs- og skadeforsikringsselskaper, 4. kvartal 1998
Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 5. termin 1998
Salg av petroleumsprodukter, februar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]