[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Andre utgaver

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 10, 1999

Veitrafikkulykker med personskade, januar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Fergetransport mellom Norge og utlandet, januar 1999
Campingstatistikk, januar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Hyttegrendstatistikk, januar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Byggjekostnadsindeks, bustader, februar 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Porteføljeundersøkelsen, 31. desember 1997
Utvalsteljing for landbruket. Investering i maskinar, reiskapar og driftsbygningar, 1997
Månedlig elektrisitetsstatistikk, januar 1999
Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 1. kvartal 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Fordringer og gjeld overfor utlandet, 31. desember 1997
Godstransport med lastebil over grensen, 1998
Detaljomsetningsindeksen, januar 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Produksjonsindeks for industrien, januar 1999
Tabeller finner du på statistikkens faste side.


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]