[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Andre utgaver

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 6, 1999

Skattestatistikk, 1997. Gjennomsnittstall for personlige skattytere
Fergetransport mellom Norge og utlandet, november 1998
Elvefiske etter laks og sjøaure, 1998
Åpnede konkurser, 4. kvartal 1998
Månedlig elektrisitetsstatistikk, desember 1998
Produksjonsindeks for industrien, desember 1998
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Byggjekostnadsindeks, bustader, januar 1999
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Detaljomsetningsindeksen, desember 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Camping- og hyttegrendstatistikk, desember 1998
Tabeller finner du på statistikkens faste side.


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]