[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 40, 1998

Inntektsstatistikk. Pensjonsordningar utanfor folketrygda, 1996
Fylkeshelsestatistikk, 1997. Spesialhelsetjenesten og ambulansetjenestene
Fiskeoppdrett, 1997. Foreløpige tall
Omsetningsstatistikk. Bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel, 2. termin 1998
Kommunalt avløp, 1997. Hydraulisk kapasitet
Livs- og skadeforsikring, 2. kv. 1998
Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 1. kv. 1998
Omsetningsstatistikk. Serveringsvirksomhet, 2. termin 1998
Skattetall for OECD, 1997
Byggearealstatistikk, august 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.

Hotellstatistikk, august 1998
Tabeller finner du på statistikkens faste side.

Utenriksregnskap, juli 1998
Flere tabeller finner du på statistikkens faste side.


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]