[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 32, 1998

Kulturstatistikk. Den norske kyrkja 1997, og trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja, per 1. januar 1998

Tvistemål behandlet av forliksrådene, 1997

Omsetningsstatistikk. Restaurantvirksomhet, 1. termin 1998

Kulturstatistikk. Norske museum og samlingar, 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juni 1998

Godstransport på vei, 1996

Detaljomsetningsindeksen

Hotellstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]