[an error occurred while processing this directive] Ukens statistikk nr. 32, 1998

Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft per måned. Januar 1996-juni 1998. GWh