[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 24, 1998

Straffereaksjoner, 1997. Foreløpige tall

Kulturstatistikk. Bøker, aviser og periodika, 1997

Energibruk i husholdningene, 1993-1995

Kvartalsvis nasjonalregnskap, 1. kvartal 1998

Utenriksregnskap, mars 1998

Kommuneregnskapsstatistikk, 1997. Fylkeskommuner

Lastebilundersøkelsen, 1. kvartal 1998. Internasjonale transporter

Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart, 1996

Skoggrøfting, 1997

Produksjonsindeksen for industrien, april 1998

Finansinstitusjoner, 1. kvartal 1998

Byggjekostnadsindeks, bustader, mai 1998

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 2. kvartal 1998

Campingstatistikk

Hyttegrendstatistikk

Detaljomsetningsindeksen

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]