[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 20, 1998

Befolkningsstatistikk. Folkemengde, etter alder, kjønn og sivilstand, 1. janaur 1998

Pasientstatistikk, 1997. Foreløpige tall

Arbeidstakerstatistikk for innvandrere, 4. kv. 1997

Hurtigruta Bergen- Kirkenes, 1. kv. 1998

Sjøulykker, 1997

Åpnede konkurser, 1. kv. 1998

Produsentprisindeksen, per 15. april 1998

Detaljomsetningsindeksen, mars 1998

Produksjonsindeks for industrien, mars 1998

Byggjekostnadsindeks, bustader, april 1998

Konsumprisindeksen, per 15. april 1998

Veitrafikkulykker med personskade


Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands    Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]