[an error occurred while processing this directive]
[Forrige artikkel] [Innholdsfortegnelse] [Neste artikkel]

Ukens statistikk nr. 18, 1998

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1998:

66 omkomne – 2 359 skadde i 1. kvartal


66 personer mistet livet på veiene 1. kvartal i år. Dette er tre flere enn i samme periode i fjor. Gjennomsnittet for 1. kvartal de siste fem årene (1993-1997) er 64 omkomne. Til sammen 2 359 personer er kommet til skade i trafikken hittil i år, viser en foreløpig oversikt. Dette var 82 flere enn i 1. kvartal i fjor. Gjennomsnittet de siste fem årene, viste 2 379 skadde.
35 bilførere omkom og 1 301 ble skadd i trafikken i 1. kvartal 1998. Det er to færre omkomne, men 17 flere skadde sammenlignet med året før. Videre mistet 15 bilpassasjerer livet, mens 689 kom til skade. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor er dette tre flere omkomne og 67 flere skadde. Også fotgjengerulykkene har økt, fra seks omkomne og 184 skadde i 1997 til ti omkomne og 229 skadde i 1998. Hittil i år har tre barn under 15 år mistet livet i trafikken, mot seks i samme periode i fjor. Av disse var én syklist, én fotgjenger og én akende.

Fylkene Buskerud, Akershus, Hordaland og Møre og Romsdal hadde flest dødsulykker i 1. kvartal 1998, med ni omkomne i Buskerud og sju i hvert av de tre andre fylkene. Sogn og Fjordane har ikke hatt noen dødsulykker hittil i år.

I mars omkom 21 personer i trafikken viser de foreløpige tallene. Det er seks færre enn i mars i fjor. Elleve av dødsofrene siste måned var bilførere og fire var bilpassasjerer. Dette er henholdsvis seks og to færre enn i samme måned i 1997. Tre av de elleve bilførerne var i alderen 19-25 år, tre var mellom 28 og 38 år, tre var mellom 41 og 52 år, mens to var over 64 år. Av de øvrige omkomne var to syklister og fire fotgjengere.

Ifølge den første oversikten for mars kom 751 personer til skade. Dette er 20 flere enn i samme måned i fjor og 50 flere enn gjennomsnittet for 1993-1997.

Om statistikken
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Dette medfører at spesielt de mindre alvorlige ulykkene/skadene, er underrepresentert i skadetallene.

[Figur 5]

Figur 5: Personer omkommet i januar-mars. 1989-1998


[Figur 6]

Figur 6: Omkomne. Fylke 1. kvartal 1997 og 1998


Ny statistikk

Veitrafikkulykker med personskade, mars 1998.
Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker. Mer informasjon og e-post: aud-marit.beck@ssb.no, tlf. 62 88 54 20, eller asbjorn.willy.wethal@ssb.no, tlf. 62 88 54 15.

Tabellregister


Ukens statistikk nr. 18, 1998 [an error occurred while processing this directive]