[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 15-16, 1998

Kommunale gebyrer, teknisk, janaur 1998

Norsk mediebarometer, 1997

Avfallsregnskap for glass, 1996

Campingstatistikk, februar 1998

Hyttegrendstatistikk, februar 1998

Detaljomsetningsindeksen, februar 1998

Prisindeks for engroshandel, 1. kv. 1998

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat byggje- og anleggsverksemd, 4. kvartal 1997

Produksjonsindeks for industrien, februar 1998

Byggjekostnadsindeks, bustader, mars 1998

Produsentprisindeksen, per 15. mars 1998

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1998

Jordbruksavlinger, 1997

Harmonisert konsumprisindeks

Campingstatistikk

Hyttegrendstatistikk

Konsumprisindeksen

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Varekonsumindeksen


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]