[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 7, 1998

Samboertall, 1997

Produksjonsindeks for industrien

Byggjekostnadsindeks, bustader, januar 1998

Elvefiske etter laks og sjøaure, 1997

Åpnede konkurser, 4. kv. 1997

Industriavfall, 1996

Kommuneregnskap, 1996

Månedlig elektrisitetsstatsitkk, desember 1997

Nasjonalregnskap, 1997

Detaljomsetningsindeksen

Varekonsumindeksen


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]