[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 3, 1998

Spesialisthelsetjenesten, somatikk, 1996. Endelige tall

Lønnsstatistikk. Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregister. 1996. Endelige tall

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 1997

Utenriksregnskap, oktober 1997

Detaljomsetningsindeksen, november 1997

Byggjearealstatistikk, november 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, november 1997

Byggjekostnadsindeks, bustader, desember 1997

Produsentprisindeksen, per 15. desember 1997

Produksjonsindeks for industrien, november 1997

Konsumprisindeksen, per 15. desember 1997

Hotellstatistikk, november 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]