[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 51-52, 1997

Skattestatistikk, 1996. Foreløpige tall

Villreinjakt, 1997

Kloakk og renovasjon, vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og annen personlig tjenesteyting, 1995

Skatteregnskapsstatistikk, januar-november 1997

Omsetningsindeks for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet, 2. kvartal 1997

Utenrikshandelen med varer, november 1997

Konsumprisindeksen, per 15. november 1997

Nasjonalregnskap og miljø, 1991-1994

Eiendomsomsetning, 1-3. kv. 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, mai/juni 1997

Produsentprisindeksen, per 15. november 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]