[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 50, 1997

Utdanningsindikatorer, OECD, skoleåret 1994/95

Utdanningsstatistikk. Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 1996

Selvangivelsesstatistikk, 1996. Foreløpige tall

Regnskap for private barnehager, 1996

Byggjekostnadsindeks. 1978=100

Lastebilundersøkelsen, 3. kvartal 1997. Internasjonale transporter

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, oktober 1997

Detaljomsetningsindeksen

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1996

Finansinsititusjoner, 3. kvartal 1997

Kommunalt avløp, 1996. Utslepp og reinsing

Havnestatistikk 3. kvartal 1997

Investeringsstatistikk. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. kvartal 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, oktober 1997

Produksjonsindeks for industrien, oktober 1997


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]