[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 45, 1997

Eigenbetaling i barnehagar (nivåtal), 2. halvår 1997

Produksjonsindeks for industrien, september 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, september 1997

Omsetningsstatistikk. Bygg- og anleggsvirksomhet, 2. termin 1997

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 2. termin 1997

Detaljomsetningsindeksen


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]