[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 42, 1997

Avfallsregnskap, papir og glass, 1988-1995

Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1997

Årsstatistikk for oljevirksomheten, 1996

Utenrikshandelen med varer, september 1997. Hovedtall

Produsentprisindeksen, per 15. september 1997

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Konsumprisindeksen

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]