[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 41, 1997

Etterforskede lovbrudd, 1996. Foreløpige tall

Utgifter til utviklingshjelp. Foreløpige tall fra OECD, 1996

Byggjekostnadsindeks, boliger, september 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, august 1997

Produksjonsindeks for industrien, august 1997

Landbruksvikarordningen, 1996

  • Tabell 1. Landbruksvikarvirksomhet 1996. Fylke

    Detaljomsetningsindeksen


    Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]