[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 37, 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1997:

Sosialhjelp, 1996

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for privatpraktiserende psykologer, 1996

Barnevernsinstitusjoner, 1996

Byggjekostnadsindeks, bustader, august 1997.

Ordrestatistikk. bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1997

Produksjonsindeks, bygg og anlegg, 2. kv. 1997

Produksjonsindeks for industrien, juli 1997

Harmoniserte konsumprisindekser EU/EØS, juli 1997

Investeringsstatistikk. Bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3. kv. 1997

Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli 1997

Det offentlige sektorprogrammet, 1996

Detaljomsetningsindeksen

Harmonisert konsumprisindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]