[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 35, 1997

Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger, 1986-1995

Valgaktuelt: Inntekstfordeling

Inntekts- og formuesundersøkelsen, 1995

Inntektsstatistikk for innvandrere, 1994

Arbeidsledighet blant innvandrere, 2. kv 1997

Barnevern, 1996

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 2. kv. 1997

Overformynderienes virksomhet, 1996

Byggjearealstatistikk, juli 1997

Bygge- og anleggsstatistikk, 1995

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. juli 1997

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, januar/februar 1997

Lastebilundersøkelsen, 2. kv. 1997. Internasjonale transporter

Utenriksregnskap, juni 1997

Utenrikshandelen med varer

Veitrafikkulykker


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]