[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 33, 1997

Verdiundersøkelsen, 1996

Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kv. 1997

Alkoholstatistikk, 1996

Konsumprisindeksen, per 15. juli 1997

Byggjekostnadsindeks, bustader, juli 1997.

Produsentprisindeksen, per 15. juli 1997

Produksjonsindeks for industrien, juni 1997.

Detaljomsetningsindeksen

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Veitrafikkulykker med personskade


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]