[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 28-29, 1997

Skatteregnskapsstatistikk, januar-mai 1997

Byggjekostnadsindeks, bustader, juni 1997

Produksjonsindeks for industrien, mai 1997

Småvilt- og rådyrjakt, 1995/96

Produsentprisindeksen, per 15. juni 1997

Utenrikshandelen med varer, juni 1997. Hovedtall

Konsumprisindeksen, per 15. juni 1997

Harmonisert konsumprisindeks

Detaljomsetningsindeksen, mai 1997


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]