[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 26, 1997

Lege, fysioterapi og forebyggende tjenester i kommunehelsetjenesten, 1996. Foreløpige tall

Befolkningsstatistikk. Barnestatistikk, 1. januar 1997

Befolkningsstatistikk. Familiestatistikk, 1. januar 1997

Lønnsstatistikk. Statens embets- og tjenestemenn, per 1. oktober 1996

Prisindeks, bruktbolig, 1. kv. 1997

Varehandelsstatistikk, 1995

Prisindeks, nye eneboliger, 1. kv. 1997

Eiendomsomsetning, 1. kv. 1997

Havnestatistikk, 1. kv. 1997

Lastebilundersøkelsen, 1. kv. 1997. Internasjonale transporter

Omsetningsstatistikk. Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, 6. termin 1996

Omsetningsstatistikk. Bygge- og anlegssvirksomhet og varehandel, 6. termin 1996

Utenriksregnskap, april 1977

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, novenber/desember 1996

Elektrisitetsstatistikk, 1995

Byggearealstatistikk

Veitrafikkulykker

Salg av petroleumsprodukter


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]