[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 19, 1997

Foreldrebetalingsundersøkelsen for barnehager, 1. halvår 1997

Arbeidskraftundersøkelsen, 1. kv. 1997

Arbeidsledighet blant innvandrere, 1. kv. 1997

Arbeidskonflikter, 1996

Sjøulykker, 1996

Leiebiltransport, 1995

Fylkeshelsestatistikk, 1995

Medlemmer i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, 1996

Offentlige finanser, 1996. Inntekter og utgifter, etter art

Nasjonalregnskap, revidert, 1995-1996

Månedlig elektrisitetsstatistikk, mars 1997

Nasjonalregnskap

Detaljomsetningsindeks


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]