[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 17, 1997

Anmeldte lovbrudd, 1.kv. 1997

Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp, 1996

Plasser i institusjoner for eldre, 1996

Voksenopplæring. Statistikk over studieforbundenes kursvirksomhet, 1996

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, 1995. Foreløpige tall

Inntekts- og formuesstatistikk for personlig næringsdrivende, 1995

Inntekts- og formuesregnskap for selskaper skattelagt etter petroleumsskatteloven, 1995

Lastebilundersøkelsen, 4. kv. 1996. Internasjonale transporter

Salg av petroleumsprodukter, mars 1997

Utvalgstelling for landbruket. Skogbruk, 1995

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 5. termin 1996

Konjunkturbarometeret

Veitrafikkulykker


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]