[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 15, 1997

Befolkningsstatistikk. Overgang til norsk statsborgerskap, 1996

Næringslivets forsknings- og utviklingsaktivitet, 1995

Månedlig elektrisitetsstatistikk, februar 1997

Arbeidstakere etter bostedskommune, 4. kv. 1996

Lønnsstatistikk. Timefortjeneste i industri og privat bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kv. 1996

Detaljomsetningsindeksen

Hotellstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]