[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 9, 1997

Fiskeoppdrett, 1995 og 1. halvår 1996. Foreløpige tall

Hjortejakt, 1996

Arbeidstakere etter arbeidssted, 4. kv. 1995

Ordrestatistikk. Industri, 4. kv. 1996

Priser på elektrisk kraft til industrien, 1. januar 1997

Utenriksregnskap, desember 1996

Omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning, 4. termin 1996

Forholdet mellom ligningstakst og salgssum for selveide boliger, 2.-4. kv. 1995

Veitrafikkulykker

Byggearealstatistikk

Utenriksregnskap


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]