[an error occurred while processing this directive]

Ukens statistikk

Innholdsfortegnelse

Figuroversikt

Utgaver i år

Utgaver i fjor

Om Ukens statistikk

Tabelloversikt nr. 7, 1997

Pasientstatistikk og fylkeshelsestatistikk, 1995

Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kv. 1996

Bruttofrakter og driftsutgifter for skip i utenriksfart, 1995

Lønnsstatistikk. Ansatte i varehandel, 1996

Hurtigruta Bergen-Kirkenes, 4. kv. 1996

Produsentprisindeksen. 1981=100

Byggekostnadsindeks. 1978=100

Konsumprisindeksen, per 15. januar 1997

Produksjonsindeks for industrien, desember 1996

Utenrikshandelen med varer, 4.kv. 1996

Konsumprisindeksen

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands

Produksjonsindeksen

Produsentprisindeksen

Detaljomsetningsindeksen

Hotellstatistikk


Husk å oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. [an error occurred while processing this directive]