nr. 7, 1997, figur 4

Enhetskostnader(1) i kraftproduksjon. 1994